Gelişmiş İnternet Uygulamaları 2.Dönem 1.Yazılı-4 - Bilişim Konuları

Gelişmiş İnternet Uygulamaları 2.Dönem 1.Yazılı-4

1 Metin kutusu olan TextBox’ınText özelliğinin görevi nedir? Yazınız.
    CEVAP:“TextBox” içerisine girilen metni temsil eder. “String” tipte veri tutar.
2 Sürgü (Slider) çubuğunun Value özelliğinin görevi nedir? Yazınız.
    CEVAP:“Slider” sürgüsü hareket ettirildiğinde bu özelliğin değeri değişir. Ayrıca “Value” özelliğine atanan değere göre de sürgü pozisyonu değiştirilir.
3 Silverlight’ta nesnelerin IsEnabled özelliğinin görevi nedir? Yazınız.
    CEVAP: Nesneleri aktif ya da pasif yapmak için kullanılır. Aktif olması için “True”, pasif olması için ise        “False” değerini almalıdır.
4 Silverlight’taCalendar nesnesinin görevi nedir?  Yazınız.
     CEVAP: Üzerinden tarih seçimi yapmayı sağlayan kontroldür.
5 Düğme (Button) nesnesinin Content özelliğinin görevi nedir? Yazınız.
    CEVAP: “Button” metnini değiştirmek için kullanılır. “String” tipte veri tutar.
6 TimeSpan sure = newTimeSpan(0, 0, 3);
mediaElement1.Position = mediaElement1.Position.Add(sure);     C# kodunun anlamı nedir? Yazınız.
CEVAP: Video oynarken 3 saniye ilerletir.
7 Radyo düğmelerinin  GroupName özelliğinin görevi nedir? Yazınız.
CEVAP: Radyo düğmelerini bir grup hâline getirmek için grupta yer alacak her bir radyo düğmesinin “GroupName” özelliğine aynı grup ismi atanır.
8 Silverlight’ta nesnelerin Width ve Height özellikleri ne işe yarar? Yazınız.
  CEVAP: Width : Nesnenin Genişliği belirler. Height: Nesnenin yüksekliğini belirler.
9 Düğme (Button) nesnesinin Click olayı neyi ifade eder? Açıklayınız.
 CEVAP: “Button” kontrolü için en önemli olay “Click” olayıdır. Düğmeye her tıklandığında “Click” olayı çalışır.
10 yandaki kontrolün ismi ve görevi nedir?
   CEVAP: Checkbox’tır.  Onay kutusu da denir. İşaretlenebilen bir kutucuktur.
11 yandaki kontrolün ismi ve görevi nedir?
   CEVAP:Radyo Düğmesi(RadioButton)’dir. İşaretlenebilen bir düğmedir. “CheckBox” tan farklı olarak sayfada bulunan radyo düğmelerinden sadece biri işaretlenebilir.
12 Silverlight’taDatagrid nesnesinin görevi nedir?  Yazınız.
CEVAP:Veri kaynaklarından alınan kayıtları listeleyebilen kontrollerden biri de “DataGrid” kontrolüdür. Satır ve sütun yapısına sahip olan “DataGrid”, kayıtları tablo hâlinde listeler.
13 Silverlight projelerinde F5 tuşu ne işe yarar? Yazınız.
       CEVAP:Silverlight projesi F5 tuşu ile çalışmaktadır.
14 CheckBox kontrolünün Checked olayı olayı neyi ifade eder? Açıklayınız.
CEVAP: “CheckBox” işaretlendiği anda çalışan olaydır
15 MediaElement nesnesininSource özelliğinin görevi nedir? Yazınız.
CEVAP:“MediaElement”in yürüteceği video ya da ses dosyasının ismini tutar.
16 checkBox1.IsChecked = true;  C# kodunun anlamı nedir? Yazınız.
CEVAP:  checkBox1 nesnesini seçili hale getiren koddur.
17 ItemsControl nesnesinin görevi nedir?  Yazınız.
 CEVAP:   “ItemsControl”, bir veri kaynağından aldığı kayıtları üzerinde listeleyen kontroldür. Veri kaynağından alınan her kayıt, bir liste elemanı olarak karşımıza çıkar.
18 listBox1.Items.Add(textBox1.Text);  C# kodunun anlamı nedir? Yazınız.
       CEVAP: listBox1 nesnesinin elemanlarına, textBox1 nesnesindeki veriyi ekler.
19 Silverlight’ta Image nesnesinin görevi nedir?  Yazınız.
       CEVAP: Projemize resim eklememizi sağlayan kontroldür.
20 Silverlight’taClientBin klasörünü ne için kullanırız?
       CEVAP: Projemize eklediğimiz Image nesnesinde gösterilecek resim/resimleri bu klasörün içine yapıştırırız.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap