Gelişmiş İnternet Uygulamaları 2.Dönem 1.Yazılı - Bilişim Konuları

Gelişmiş İnternet Uygulamaları 2.Dönem 1.Yazılı

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf Gelişmiş İnternet Uygulamaları Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1. ……………..kontrolü hücrelerden ve satırlardan oluşan tablo gösterimini sağlayan gelişmiş bir kontroldür. Veri tabanıyla bağlantı yapılarak tabloların gösterimi sağlanabilir veya program içerisinden statik veri girişi ile veri gösterimi sağlanabilir.

 Datagrid

2. Silverlight’ta uygulamalara video oynatma işleminin sağlanması için …………………….. eklenir

 Mediaelement

3. Mediaelement nesnesinde video ‘nun kaynağı ……………….. özelliğine eklenerek belirtilir.

 Source

4. …………… seçeneği kullanıldığında video görseli MediaElement içerisine sığacak şekilde tekrar boyutlandırılır

 Fill

5. Yandaki yer alan kod da; gönderilen videoyu çalıştırabilmek için sender.findName(“Video”)……………. özelliği kullanılır

 .Play();

6. Yandaki yer alan kod da gönderilen videoyu durdurmak için sender.findName(“Video”)……………. özelliği kullanılır

 .Stop();

7. MediaElement’in o anki önbellek durumunu …………… özelliğinden alınabilmektedir.

 BufferingProgress

8. Yükleme sayfası tasarımında kullanılan teknolojilerin işleyiş sırası …………./…………/……….. şeklindedir.

 HTML-JavaScript-Silverlight

9. Bir yükleme sayfasının bulunması gereken yer ………………………. dir/dır/dur/dür.

 Silverlight Web Projesi

10. Silverlight uygulamasının veri aktarımının denetlenmesi gibi sistem kaynaklarıyla ilgili bir görevi yerine getirmek için aracı olarak kullandığı ortam ……………………………… dir/dır/dur/dür.

 JavaScript

11. Kullanıcının uygulamayla ilgili sorunlardan haberdar olması ve çözüme yönlendirilmesi işine ………………….. adı verilir.

 Hata ayıklama

12. Bir butonun projedeki ismine …………… adı verilir.

 Name

13. Nesnenin tüm kenarlara göre ayrı ayrı mesafesini ayarlayabilen özelliğe ………………. adı verilir.

 Margin

14. ……………sınıfı hazırlamış olduğumuz veritabanımızdaki tabloları birer nesne tabloya ait kolonları ise o nesnenin özellikleri haline getirmekte

 DataContext

15. XAML tabanlı internet uygulamanın uzantısı ………………………. Şeklindedir

 .XAP

16. ……………… yükleme sayfası olarak kullanılmaya uygun değildir

 JOption

17. Söz diziminden kaynaklı sorunlar …………………….olarak isimlendirilir.

 Derleme hatası

18. Visual Studio 2010 içerisinde entegre bir Silverlight ……………………….. mevcuttur

 Hata ayıklayıcısı

19. Silverlight’ın tasarım aşamasında ………………. etiketleri kullanılır.

 XAML

20. ………. resim, video veya diğer görselliklerin İnternet ortamında kullanılmasını tanımlar. Kısaca yüksek kalitede görsel efektler ve animasyonlarla desteklenebilen ekranları ifade etmektedir.

RIA

21. Silverlight projesini ………….. tuşu ile çalışmaktadır.

 F5

22. Anasayfa.Xaml.Cs olan bir dosya …………. programlama dil ile yazılmıştır.

 C#

23. Anasayfa.Xaml.Vb olan bir dosya …………. programlama dil ile yazılmıştır.

 Visual Basic

24. Silverlight örnekleri en iyi …………………. üzerinde çalışmaktadır.

 Internet Explorer

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap