Gelişmiş İnternet Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Gelişmiş İnternet Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1.Metin kutusu(TextBox) içeriğinin her değişiminde tetiklenen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Click

B) MouseEnter

C) TextChanged

D) Checked


2. Takvim(Calendar) kontrolü üzerinde bir tarih seçildiği anda aşağıdaki olaylardan hangisi çalışır?
A) SelectedDatesChanged

B) DisplayDateChanged
C) DisplayModeChanged

D) TextChanged


3. Tarih seçici(DatePicker) kontrolünün takvimi açıldığı anda aşağıdaki olaylardan hangisi çalışır?
A) ClandarClosed

B) CalendarOpened
C) DateChanged

D) DatePickerOpened


4. Onay kutusu(CheckBox) kontrolü üzerinde fare tıklatıldığında çalışan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Click

B) Checked

C) UnChecked

D) MouseEnter


5. Radyo düğmesi(RadioButton) kontrolünün işaretli olma durumunu temsil eden özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Content

B)GroupName

C)IsChecked
D)IsEnabled


6. Aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer alan kontrolleri açılır bir pencere içinde gösteren kontroldür?
A) Button

B) CheckBox

C) RadioButton

D) Popup


7. ItemsControl liste elemanlarının tutulduğu dizi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Items

B) Data

C) DataContext

D) Content


8. DataGrid içerisinde sütun tanımlamaları aşağıdaki yapılardan hangisinde bulunur?
A) Rows

B) Cells

C) Columns

D) DataTemplate


9. ListBox kontrolünde seçili durumda bulunan elemanı temsil eden özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) SelectedIndex

B) B)Items
C) SelectedItem

D)ItemsSource


10. Ses ve video dosyalarını sayfa üzerinde yürütmemizi sağlayan kontrol aşağıdakilerden hangisidir?
A) ScrollViewer

B) Border
C) DataGrid

D) MediaElement


11. MediaElement kontrolünün video içeriğini yürütmesi sırasında zaman ilerlemesinin değerini tutan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) BufferingProgress

B) Position
C) Balance

D) Stretch


12. MediaElement kontrolünün video içeriğini otomatik olarak oynatmaya başlamasını sağlayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) AutoPlay

B) Balance

C) Volume

D) Stretch


13. Veri bağlama(Binding) işleminde kullanılan veri aktarım yönlerinden hangisi sadece kaynak nesnenin özelliği değiştirildiğinde hedef nesnenin özelliğinin değişmesini sağlar?
A) OneWayToSource

B) OneWay
C) TwoWay

D) OneTime


14. Veri bağlama(Binding) işleminde kullanılan veri aktarım yönlerinden hangisi hedef ve kaynak nesnelerin özelliklerinin birbirine bağlı olarak değişmesini sağlar?
A) OneWayToSource

B) OneWay
C) TwoWay

D) OneTime


15. Veri bağlama(Binding) işleminde kullanılan veri aktarım yönlerinden hangisi hedef nesnenin özelliğinin değerinin bir defaya mahsus olarak kaynak nesnenin özelliğinden alınmasını sağlar?
A) OneWayToSource

B) OneWay
C) TwoWay

D) OneTime


16.Yükleme sayfasının XAML projesine dahil edilmesinde hangisi kullanılır?
A) C#

B) HTML

C) XAML

D) XML


17. Aşağıdakilerden hangisi yükleme sayfası olarak kullanılmaya uygun değildir?
A) JOption sayfası

B) XAML sayfası
C) HTML sayfası

D) Grid kontrolü


18. Aşağıdakilerden hangisi bir sürükle-bırak işleminde kullanılan temel olaylardan birisi değildir?
A) MouseLeftButtonDown

B) MouseEnter
C) MouseLeftButtonUp

 D) MouseMove


19. Aşağıdakilerden hangisi XAML tabanlı gelişmiş İnternet uygulamalarında hata yönetimi için kullanılamaz?
A) Bir XAP dosyası

C) Visual Studio 2010 Debug
B) C# fonksiyonları

D) JavaScript fonksiyonları


20. MediaElement özelliklerinden hangisi, oynatılan ses dosyası için hoparlör dengesini ayarlamayı sağlar?
A) Volume

B) Stretch

C) Balance

D) Source


21. Bir thread çalışır durumda iken bir süre çalışmasını duraklatıp süre tamamlandığında çalışmasına devam etmesini sağlayan, Thread sınıfının hangi metodudur?
A) Suspend()

B) Sleep()

C) Abort()

D) Start()


22. Başka projelerde de geçerli olabilecek şablonlar oluşturmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Resource Dictionary sayfası oluşturmalıyız.
B) MainPage.xaml içerisinde tanımlamalıyız.
C) App.xaml sayfası içinde tanımlamalıyız.
D) Üzerinde çalıştığımız sayfa içerisinde tanımlamalıyız.


23. Tasarım editöründe durum yönetimi işlemleri hangi panel içinden yapılır?
A) Assets

B) Projects

C) States

D) Parts


24. Tek bir sayfada geçerli şablon tanımlamaları hangi etiket bloğunda yapılır?
A) <UserControl.Resources>
B) <Application.Resources>
C) <ResourceDictionary>
D) <VisualStateManager.VisualStateGroups>

25. Bir kontrolün IsEnabled özelliğinin False yapılmasıyla pasif olduğu durum hangisidir?
A) Normal

B) MouseOver

C) Pressed

D) Disabled


26.Yükleme sayfası tasarımında kullanılan teknolojilerin işleyiş sırası hangisinde doğru verilmiştir?
A) Silverlight-HTML-JavaScript
B) JavaScript-Silverlight-HTML
C) HTML-Silverlight-JavaScript
D) HTML-JavaScript-Silverlight


27. Bir yükleme sayfasının bulunması gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?
A)Silverlight projesi

B) Silverlight Web projesi
C) Debug klasörü

D) Herhangi Bir XAML dosyası


28. AŞağıdakilerden hangisi yükleme iŞleminin tamamlanıp tamamlanmadığını denetleyen JavaScript olayıdır?
A) onError

B) splashscreensource
C) onSourceDownloadComplete

D) onLoad


29. AŞağıdakilerden hangisi HTML dosyası içerisinde yükleme sayfası kaynağını belirleyen parametredir?
A) object

B) src

C) splashscreensource

D) id


30. Silverlight uygulamasının veri aktarımının denetlenmesi gibi sistem kaynaklarıyla ilgili bir görevi yerine getirmek için aracı olarak kullandığı ortam hangisidir?
A) JavaScript

B) HTML

C) XAML

D) XML


31. Kullanıcının uygulamayla ilgili sorunlardan haberdar olması ve çözüme yönlendirilmesi iŞine ne ad verilir?
A) Hata Düzeltici

B) Hata Yönetimi
C) Hata Ayıklama

D) Hata Yakalama


32.(D) Söz diziminden kaynaklı sorunlar derleme hatası olarak isimlendirilir.


33.(D) Visual Studio 2010 içerisinde entegre bir Silverlight hata ayıklayıcısı mevcuttur.


34.(D) Uygulamanın kullanıcıyla etkileŞim kuran kısmına arayüz adı verilir.


35.(Y) Kontroller içerisinde bulundukları Layout kontrolünden bağımsız olarak daima aynı Özellikler ile tanımlanır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap