Gelişmiş İnternet Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılı | Bilişim Konuları

Gelişmiş İnternet Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılı

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TL12-B SINIFI
GELİŞMİŞ İNTERNET UYGULAMALARI DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAVI
Adı Soyadı:                                                            No:

1. Aşağıdakilerden hangisi Silverlight ve WPC teknolojilerinin tasarım kısımlarını geliştireceğimiz, statik ve dinamik kullanıcı ara yüzleri oluşturmamızı sağlayan işaretleme dilidir?

A) HTML
B) DHTML
C) XAML                              
D) CSS

2. Bir butonun projedeki ismine ne ad verilir?

A) Content
B)Name                               
C) Label
D) ID

3. Label’in içeriğini bir değişkene aktarmak istersek onun hangi özelliğini kullanırız?

A)Text                                 
B) Name
C) Content
D) Item

4. Projemizdeki nesnelerin tasarım kodlarının olduğu pencereye ne ad verilir?

A) Design View
B)XAML View                      
C) Object Browser
D) ToolBox

5. Silverlight’ın tasarım aşamasında ………….……… etiketleri kullanılır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmeldir?

A)XAML                
B) HTML
C) DHTML
D) XAMP

6. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı ile daha etkileşimli uygulamalar kullanarak ses ve görüntülerle zengin içerikleri uygulamalar yapmamızı sağlayan sistemdir?

A) WPF                                 
B) SQL Server
C) ASP.NET
D) XML

7. I- Nesneleri sadece alt alta ya da sadece yan yana listelemek
II- Nesnelerin yerleşim pozisyonlarını noktasal olarak belirlemek
III- Form alanını satırlar ve sütunlara bölmek

Yukarıdakilerden hangileri Grid kontrolünün görevidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III                        
D) I ve III

8. Aşağıdakilerden hangisi yatay ve dikey olarak yönlendirilmiş tek satırlık değerler eklemek için kullanılır?

A) Border
B) Grid
C) Tuval(Canvas)
D) Stackpanel

9. Aşağıdakilerden hangisi form içerisinde kontrolleri istenilen x ve y koordinatlarına yerleştirmek için kullanılır.

A) Grid
B) Border
C) Tuval(Canvas)                             
D) Stackpanel

10. Aşağıdakilerden hangisi fırça çeşitlerinden değildir?

A ) ImageBrush
B ) SolidColorBrush
C ) VisualBrush                  
D ) RadialGradientBrush

11. Aşağıdakilerden hangisi kontrol içerisinde düz renklerle boyama yapmak için kullanılan fırça çeşididir?

A ) ImageBrush
B ) SolidColorBrush           
C ) RadialGradientBrush
D ) LinearGradientBrush

12. Aşağıdakilerden hangisi dairesel renk geçişleri için kullanılan fırça çeşididir?

A ) RadialGradientBrush
B ) LinearGradientBrush
C ) SolidColorBrush
D ) VideoBrush

13. Aşağıdakilerden hangisi renk geçişlerini yukarıdan aşağıya doğru yapar?

A ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”1,0”
B ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”0,1”
C ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”0,0”
D ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”1,0”

14. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal renk geçişlerinde kullanılan fırça çeşididir?

A ) SolidColorBrush
B ) RadialGradientBrush
C ) VideoBrush
D ) LinearGradientBrush

15. Aşağıdakilerden hangisi renk geçişlerini soldan sağa doğru yapar?

A ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”1,0”                                          
B ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”0,1”
C ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”0,0”
D ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”1,0”

16. Aşağıdakilerden hangisi video fırçasıdır?

A ) VideoBrush                                   
B ) ImageBrush
C ) LinearGradientBrush
D ) SolidColorBrush

17. Aşağıdakilerden hangisi resim fırçasıdır?

A ) VideoBrush
B ) ImageBrush                 
C ) RadialGradientBrush
D ) LinearGradientBrush

18. Nesnenin tüm kenarlara göre ayrı ayrı mesafesini ayarlayabilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Piksel
B ) Margin                           
C ) Opacity
D ) Stroke

19. Nesnelerde saydamlık için kullanılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cursor Behavior
B) Margin
C) Opacity                                           
D) Stroke

20. Nesnelerin üzerinde fare işaretçisi şeklinin değiştirmek için aşağıdaki özelliklerden hangisini kullanılmalıdır?

A) Cursor                                                            
B) Margin
C) Opacity
D) Stroke

21. Aşağıdakilerden hangisi daire çizimleri için kullanılır?

A) Rectangle
B) Ellipse                              
C) Path
D) Line

22. Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgene ait köşelerin yuvarlatılması için kullanılan koddur?

A) Rectangle
B) Stroke
C) RadiusX          
D) Path

23. Aşağıdakilerden hangisi çizgi çizmek için kullanılır?

A) Rectangle
B) Ellipse
C) Path
D) Line

24. Aşağıdakilerden hangisi çizgileri kesik çizgi haline getirmeyi sağlayan özelliktir?

A) RadiusX
B) StrokeThickness
C) StrokeDashArray                        
D) Stroke

25. Aşağıdakilerden hangisi temel şekilleri uç uca eklenmesi veya birleştirilmesi ile oluşturulan karmaşık çizimlerdir?

A) Rectangle
B) Ellipse
C) Path                 
D) Line

26. Aşağıdakilerden hangisi Geometrik şekilleri birleştirmek ve kesişimlerini almak için kullanılır?

A) Rectangle
B) GeometryGroup
C) Path
D) Line

27. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli font dosyalarını uygulamalarımızda kullanabilmeyi sağlar?

A ) Resim (Image)
B ) Tuval (Canvas)
C ) Metin Bloğu (TextBlock)
D ) Kabartma (Glyphs)

28. Aşağıdakilerden hangisi form üzerinde bir metni görüntülemeyi sağlar?

A ) Resim (Image)
B ) Tuval (Canvas)
C ) Metin bloğu (TextBlock)                          
D ) Kabartma (Glyphs)

29. Aşağıdakilerden hangisi ile nesne X ve Y eksenlerinde tanımlanan açı ile eğilebilir?

A) Rotate Transform
B) Skew Transform
C) Translate Transfom
D) Matrix Transform

30. Aşağıdakilerden hangisi sol üst köşe referans alınarak dönme hareketi gerçekleştirir?

A) Rotate Transform                       
B) Skew Transform
C) Translate Transfom
D) Matrix Transform

31. Aşağıdakilerden hangisi yatay ve dikey eksendeki büyüklükleri değiştirir?

A) Rotate Transform
B) Scale Transform
C) Translate Transfom
D) Matrix Transform

32. Aşağıdakilerden hangisi öteleme işlemini gerçekleştirir?

A) Rotate Transform
B) Scale Transform
C) Translate Transfom                    
D) Matrix Transform

33. Aşağıdakilerden hangisi resim işleme yöntemlerinde kullanılmaktadır?

A) Rotate Transform
B) Skew Transform
C) Translate Transfom
D) Matrix Transform

Lütfen Bu Yazıyı Değerlendirin
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum Yap