Gelişmiş İnternet Uygulamaları Çalışma Notları - Bilişim Konuları

Gelişmiş İnternet Uygulamaları Çalışma Notları

 • Silverlight uygulamalarında görsel arayüz XAML ile hazırlanır.
 • Silverlight projesinde oluşturulan AppManifest.xaml dosyası uygulama içerisinde kullanılacak DLL dosyaların kaydedildiği dosyadır.
 • Form uygulamalarından bildiğimiz property kavramı ve event’lar XAML’de Attribute olarak adlandırılır.
 • XAML’de ilk tanımlanan eleman, Root eleman olarak adlandırılır.
 • Yatay veya dikey olarak çok sayıda nesneyi gruplamayı sağlayan nesnenin adı Stackpanel
 • Html sayfamızı ekrana getirmek için Solution Explorer penceresinde HTMLPage1.htm dosyasının üstüne sağ tıklayarak gelen menüden Set As Start Page seçeneğini seçelim. Böylece projeyi çalıştırmak için F5 tuşuna bastığınızda projemiz html sayfasını çalıştıracaktır.
 • DesignHeight ile Tasarım Yüksekliği’ni ayarlarız.
 • DesignWidth ile Tasarım Genişliği’ni ayarlarız.
 • RIA resim, video veya diğer görselliklerin İnternet ortamında kullanılmasını tanımlar. Kısaca yüksek kalitede görsel efektler ve animasyonlarla desteklenebilen ekranları ifade etmektedir.
 • Silverlight projesini F5 tuşu ile çalıştırmaktayız
 • Xaml.Cs olan bir dosya C# programlama dili ile yazılmıştır
 • Projeye eklenilen AnaSayfa.xaml dosyasının C# kodları, varsayılan olarak Xaml.Cs dosyada yer alır
 • Xaml.Vb olan bir dosya Visual Basic programlama dili ile yazılmıştır
 • Yeni bir Silverlight projesi açtığında uygulamanın ilk çalışması, yeniden aktifleştirilmesi, kapanması vb. durumlarda ele alınabilecek metodlara sahip varsayılan sınıfı Xaml.Cs içinde yer alır.
 • Uygulamada birden fazla seçenek seçebildiğimiz nesne Checkbox dır.
 • C# ile geliştirlen Silverlight sayfasının tasarım dosyasının uzantısı Cs dir.
 • Bir Silverlight projesinin özellikle tasarım kısmını yapmak için Expression Blend programı kullanılır.
 • Silverlight web tabanlı bir geliştirme ortamıdır.
 • Bir butonun projedeki ismine name adı verilir.
 • Label’in içeriğini bir değişkene aktarmak istersek onun Content özelliğini kullanırız.
 • Projemizdeki nesnelerin tasarım kodlarının olduğu pencereye Design View adı verilir.
 • Bir checkBox nesnesinin seçili olup olmadığı IsChecked özelliği kontrol edilerek anlaşılır.
 • Silverlight’ın tasarım aşamasında <XAML> etiketleri kullanılır.
 • Uygulamaların çalıştığı pencerelerin şeffaflığı, renklerin daha belirgin ve etkin kullanımı gibi özellikleri ile karşımıza çıkan yeni nesil Form uygulamalarına ve vektörel arayüzlere verilen isme WPF adı verilir.
 • Silverlight projesi derlenip çalıştırıldığı zaman oluşturduğu dosyanın uzantısı XAP
 • Oluşturduğumuz projeler, proje klasörünün içinde Bin>Debug dosyası içerisinde yer almaktadır.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap