Genel Bilgisayar Test Soruları | Bilişim Konuları

Genel Bilgisayar Test Soruları

-Bilgisayara Giriş
-Windows İşletim Sistemi
-Microsoft Word ve Microsoft Excel Test Soruları
-Linux İşletim Sistemi Soruları
-Linux Kelime İşlemci -Linux Hesap Tablosu Soruları

1. Birden fazla bilgisayar arasında telefon hattı aracılığı ile iletişim sağlayan cihaza ne ad verilir?

A) Printer
B) Modem
C) Plotter
D) Scanner

2. Aşağıdaki ünitelerden hangisi giriş ünitesi değildir?

A) Keyboard (klavye)
B) Driver (sürücü)
C) Mouse (fare)
D) Printer (yazıcı)

3. Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki programlardan hangisinin olması zorunludur?

A) Programlama dili
B) Kelime işlemci
C) İşletim sistemi
D) Veri tabanı programı

4. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir?

A) Klavye
B) Ekran
C) Mouse
D) Daktilo

5. Aşağıdaki işlemcilerden hangisi en gelişmişidir?

A) Pentıum IV 1.4 Ghz
B) Pentıum IV 1400 Mhz
C) Pentıum IV 2400 Mhz
D) Pentıum IV 2.2 Ghz

6. Ekrandaki en küçük noktaya ne ad verilir?

A) GRAFIK
B) PIXEL
C) BYTE
D) MHZ

7. Hem yazılabilir, hem de okunabilir bellek aşağıdakilerden hangisidir?

A) BIT
B) BYTE
C) ROM
D) RAM

8. Kaynak programı makine diline çeviren programa ne ad verilir?

A) Derleyici
B) Yorumlayıcı
C) Uygulama
D) Amaç
9. Windows’ta Belgeler (Documents) seçeneği nereden boşaltılır?

A) Başlat\ Çalıştır (Start\ Run)
B) Başlat\ Yardım (Start\ Help)
C) Başlat\ Programlar (Start\ Programs)
D) Başlat\ Ayarlar\ Görev çubuğu (Start/ Settings/ Taskbar)

10. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un genel özelliklerindendir?

A) Görsel bir işletim sistemi olması.
B) Grafik tabanlı bir işletim sistemi olması
C) Herhangi bir işlemin birden çok yöntemle yapılabilmesi.
D) Hepsi

11. Windows işletim sisteminde işaretli dosyanın ismini değiştirmek için kullanılan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) F1
B) F2
C) Shift
D) F11

12. Başlat-Ayarlar-Yazıcılar (Starts/ Settings/ Printers) seçeneği hangi amaç için kullanılır?

A) Yazıcılarla ilgili işlem yaptırmak için
B) Dosyalarla ilgili işlem yaptırmak için
C) Klasörlerle ilgili işlem yaptırmak için
D) Disklerle ilgili işlem yaptırmak için

13. Mouse (Fare) ile ilgili düzenlemeler nereden yapılır?

A) Başlat/ Ayarlar/ Denetim masası/ Klavye (Start/ Settings/ Control Panel/ Keyboard)
B) Başlat/ Ayarlar/ Denetim masası / Fare (Start/ Settings/ Control Panel/ Mouse)
C) Başlat/ Ayarlar/ Denetim masası / Ses (Start/ Settings/ Control Panel/ Sound)
D) Başlat/ Ayarlar/ Denetim masası / Görünüm (Start/ Settings/ Control Panel/ View)

14. Araç çubuğu (Toolbar) üzerindeki düğmesinin görevi nedir?

A) Son yapılan işlemi geri alır.
B) Bir önceki adıma gider.
C) Aşağı
D) Yukarı

15. Windows’ta resim oluşturmak, düzenlemek ve görüntülemek için hangi program kullanılır?

A) Paint
B) Belgeler
C) Word
D) Excel

16. Bir program simge durumuna getirildiğinde aşağıda verilen seçeneklerden hangisi olur?

A) Program tamamen kapanır.
B) Program geçici olarak kaybolur.
C) Program simge durumunda masaüstüne (Desktop) yerleşir.
D) Program simge durumunda görev çubuğuna (Taskbar) yerleşir.
17. Simgelerin sol alt köşesinde yer alan işaretinin anlamı nedir?

A) Bu simgeye ait dosya silinmiştir
B) Bu simge bozuk olan bir dosyayı gösterir
C) Bu simge bir kısa yol tanımlamasıdır
D) Bu simge bir üst dizini gösterir

18. Yandaki resimde görülen işaretin anlamı nedir?

A) Bu dizine bağlı alt dizinler vardır ve bu dizinler görülmemektedir.
B) Bu dizine bağlı alt dizinler vardır ve bu dizinler görülmektedir.
C) Bu dizine bağlı alt dizinler vardır ve bu dizinler silinmiştir.
D) Bu dizine bağlı alt dizinler yoktur.

19. Ctrl + Esc Tuş bileşiminin görevi nedir?

A) Aktif pencereyi kapatır.
B) Aktif uygulamayı kapatır.
C) Başlat Menüsünü açar.
D) Pencereler arasında geçiş yapar.

20. Araç çubuğu (Toolbar) üzerindeki düğmesinin görevi nedir?

A) Son yapılan işlemi geri alır.
B) Bir üst klasöre geçer.
C) Seçilen klasörü siler.
D) Bir önceki adıma gider.

21. Windows ortamında masaüstünün ayarları nereden yapılır?

A) Programlar
B) Ayarlar
C) Belgeler
D) Donatılar

22. Görev Çubuğunda (Taskbar) aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Start düğmesi (Başlat)
B) Bildirim alanı
C) Çalışan pencere düğmeleri
D) Shut Down (Oturumu Kapat) menüsü

23. Not Defteri (NotePad) uygulamasında oluşturulan dosyaların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .DOC
B) .WRI
C) .TXT
D) .XLS

24. Açılan bir pencerenin düğmesine basılır ise ne olur?

A) Pencere kapanır
B) Pencere ekranı kaplar
C) Pencere görev çubuğunda simge haline gelir.
D) Pencere aktif hale geçer
25.Yazıcı simgeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. Yazıcı paylaşıma açılmış , II. Yazıcı paylaşıma açılmamış
B) I. Yazıcı paylaşıma açılmamış, II. Yazıcı paylaşıma açılmış
C) I.Yazıcı varsayılan olarak atanmış, II. Yazıcı varsayılan olarak atanmamış
D) I.Yazıcı varsayılan olarak atanmamış, II.Yazıcı varsayılan olarak atanmış

26. Ekle / Kaldır Program (Add / Remove Programs) ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

A) Program kurmak veya silmek
B) Windows bileşenlerini kurmak veya kaldırmak
C) Açma disketi hazırlamak
D) Yeni bir donanım programı eklemek veya kaldırmak

27. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Windows’un Başlat (Start) düğmesine ait bir menü değildir?

A) Oturumu Kapat (Shut Down)
B) Ayarlar (Settings)
C) Bilgisayarım (My Computer)
D) Programlar (Programs)

28. Windows ortamında çalışma esnasında birden çok dosya açık durumdayken bu dosya isimleri hangi alanda görüntülenir?

A) Görev Çubuğu (Taskbar)
B) Denetim Masası (Control Panel)
C) Klasörler (Folders)
D) Bilgisayarım (My Computer)

29. yandaki simgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapat
B) Yardım
C) Çalıştır
D) Ara

30. Masaüstünde(Desktop) bir Klasör (Folder) nasıl oluşturulur?

A) Sağ fare tuşu/ Yeni/ Klasör (Sağ mouse Tuşu/ New/ Folder)
B) Sağ fare tuşu/ Simgeleri Sırala/ Klasör (Sağ mouse tuşu/ Line up icons/Folder)
C) Sağ fare tuşu/ Evrak Çantam/ Klasör (Sağ mouse tuşu/ My Briefcase/Folder)
D) Sağ fare tuşu/ Bilgisayarım/ Klasör (Sağ mouse tuşu/ My Computer/ Folder

31. Silinen öğeler nereye alınır?

A) Bilgisayarım (My Computer)
B) Gelen Kutusu (Inbox)
C) Geri Dönüşüm Kutusu (Recycle Bin)
D) Microsoft Network

32. Windows’ta istenilen isme sahip dosyalar nasıl bulunabilir?

A) Başlat/ Ara / Dosya ve klasörler(Start/ Find/ files and Folders )
B) Başlat/ Oturumu kapat (Start/ Shut Down)
C) Başlat/ Ayarlar/ Görev çubuğu (Start/ Settings/ Taskbar)
D) Hiçbiri
33. Windows için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bir programlama dilidir
B) Bir işletim sistemidir
C) Virüs temizleme programıdır
D) Veri tabanıdır

34. Görev çubuğundaki (Taskbar) tarih ve saat (date and time) öğesinin üzerine iki kere tıkladığımızda ne olur?

A) Saat çalışır
B) Denetim Masası (Control Panel) çalışır
C) Saati, tarihi gösterir ve ayarlanabilir.
D) Hiçbiri

35. Açık olan uygulamalar arası geçiş yapmayı sağlayan klavye tuşları aşağıdakilerden hangisidir?

A) ALT + SEKME(TAB)
B) F2
C) ALT + F4
D) F1

36. Aşağıdakilerden hangisi denetim masasında bulunmaz?

A) Ağ (Network)
B) Ses (Sound)
C) Fare (Mouse)
D) Bilgisayarım (My Computer)

37. Yandaki masaüstü öğesinin görevi nedir?

A) Bilgisayarım
B) Belgelerim
C) Geri dönüşüm kutusu
D) Internet Explorer

38. Yandaki buton hangi işlemi yapar?

A) Dosya açar
B) Dosya siler
C) Dosya kopyalar
D) Açık olan uygulamayı kapatır

39. Windows Gezgininin (Windows Explorer) Dosya (File) menüsündeki Aç (Open) ne işe yarar?

A) Seçili dosyayı açar.
B) Bilgisayarım penceresini açar.
C) Yardımı açar.
D) Seçili dosyayı temizler.

40. Windows Gezginindeki (Windows Explorer) Düzen (Edit) menüsündeki Geri Al (Undo) komutunun görevi nedir?

A) Yapılan son işlemi geri alır
B) Dosyaları siler.
C) Silinmiş dosyaları orjinal konumlarına geri alır.
D) Yapılan son işlemi tekrar eder
41. Aşağıdakilerden hangisi Windows Gezgini (Windows Explorer) Dosya (File) menüsünün bir alt seçeneği değildir?

A) Yeni (New)
B) Özellikler(Properties)
C) Sil (Delete)
D) Yapıştır (Paste)

42. Sürücüler (Yan bellek üniteleri) bilgisayarın hangi klasöründe (folder) bulunur?

A) Windows
B) Bilgisayarım (My Computer)
C) Ms Office
D) Programlar (Program Files)

43. Windows Gezgini ile ilgili verilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu uygulama ile dosya ve dizin kesme-kopyalama ve yapıştırma işlemleri yapılır.
B) Bilgisayardaki A, C, D sürücülerinin tamamı görülebilir.
C) Dosya ve dizinlerin adları değiştirilebilir.
D) Dosya ve dizinlerin özellikleri görüntülenemez.

44. Windows Gezgininde Tümünü Seç seçeneğinin kısayolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) CTRL+Z
B) CTRL+A
C) CTRL+C
D) CTRL+V

45. Windows Gezgininin menü çubuğunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Görünüm
B) Veri
C) Araçlar
D) Yardım

46. Windows Gezgininde Görünüm Menüsünde Git komutu ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Bir önceki konuma gidilir
B) Bir Sonraki konuma Gidilir
C) Bir Üst düzeydeki Klasöre Gidilir
D) Bir Alt düzeydeki Klasöre Gidilir

47. Windows Gezgininde (Windows Explorer) iken Görünüm-Ayrıntılar (View/ Details) seçeneği seçildiğinde nesnelere ait hangi bilgi liste
içerisinde yer almaz?

A) Adları
B) İçerikleri
C) Türleri
D) Değiştirilme tarihleri

48. Windows Gezgini’nde (Windows Explorer), nesnelerin disk üzerinde kapladıkları alana göre sıralanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Görünüm-Simgeleri yerleştir-Tarihe göre (View/ Arrange Icons/ Date)
B) Görünüm-Küçük simgeler (View/ Small Icons)
C) Görünüm-Simgeleri yerleştir-Boyuta göre (View/ Arrange Icons/ Size)
D) Görünüm-Simgeleri yerleştir-Ada göre (View/ Arrange Icons/ Name)
49. Windows Gezgini’nde (Windows Explorer) bir klasörün (folder) ismini nereden değiştirebiliriz?

A) Dosya(File) menüsünün Yeniden Adlandır(Rename) seçeneği ile
B) Klasörün (Folder) üzerinde iken Farenin (Mouse) sağ tuşu ile gelen menüdeki Yeniden Adlandır (Rename) seçeneği ile
C) Düzen (Edit) menüsündeki Yeniden Adlandır (Rename) seçeneği ile
D) A ve B şıkkı doğru

50. Windows Explorer (Windows Gezgini) ortamında bir dosyayı seçtikten sonra Edit/ Copy (Düzen/ Kopyala) seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçili dosyayı istenilen alana taşır.
B) Dosyanın bir kopyasını Recycle Bin ’e (Geri Dönüşüm Kutusu) atar.
C) Dosyanın kopyasını almamızı sağlar.
D) Hiçbiri

51. Windows Gezginine(Windows Explorer) nasıl ulaşılır?

A) Başlat/ Programlar/ Windows Gezgini(Start/ Programs/ Windows Explorer)
B) Başlat/ Çalıştır/ Gözat/ Windows Gezgini(Start/ Run/ Browse/ Windows Explorer)
C) Bilgisayarım/ Sağ tuş/ Araştır(My Computer/ Sağ tuş/ Explore)
D) Hepsi

52. Aşağıdakilerden hangisi Windows Gezgini penceresi üzerinde bulunmaz?

A) Formül çubuğu
B) Başlık çubuğu
C) Menü çubuğu
D) Araç çubuğu

53. Windows Gezginindeki sık kullanımların görevi nedir?

A) Araç Çubuklarını Saklar
B) Sık kullanılan dosyaları saklar
C) Düğmeleri saklar
D) Sık kullanılan dosyaları siler.

54. Windows Gezgini’nde A sürücüsünde iken farenin (mouse) sağ tuşuna basıldığında çıkan Disket kopyala seçeneğinin görevi nedir?

A) Aynı özelliklere sahip iki disketi karşılaştırır
B) Aynı özelliklere sahip iki disketi kopyalar
C) Farklı özelliklere sahip iki disketi kopyalar
D) Hard diski yedeklemeyi sağlar

55. Windows Gezgini (Windows Explorer) ortamında durum çubuğunda aşağıdakilerden hangisi görüntülenmez?

A) Diskde ne kadar boş alan kaldığı
B) Seçili dosyanın türü
C) Seçili olan dosyaların kaç tane olduğu
D) Aktif disk etiket adı

56. Aşağıdakilerden hangisi Windows Gezgininin bölümlerinden biri değildir?

A) Pencere başlığı
B) Kontrol menüsü
C) Menü çubuğu
D) AraÇ Çubuğu
57. Aşağıdakilerden hangisi Windows Gezgini’nde (Windows Explorer) dosyaların özellikleriyle birlikte görüntülenmesini sağlar?

A) Görünüm/ Büyük Simgeler (View/ Large Icons)
B) Görünüm/ Küçük Simgeler (View\ Small Icons)
C) Görünüm/ Liste (View\ List)
D) Görünüm/ Ayrıntılar (View\ Details)

58. Windows Gezgininde (Windows Explorer) klasörler (Folders) bölümünde yer alan + işaretinin anlamı nedir?

A) Gizli dizin
B) İçi boş bir dizin
C) İçinde alt dizin bulunan bir dizin
D) Silinemez nitelikte bir dizin

59. Yandaki ifadenin tanımı nedir?

A) Excel çalışma tablosu ekle
B) Herhangi bir veri tabanı ekle
C) Açık belgeyi kapat ve Excel’e geç
D) İşlemin hatalı dosyasını kapat

60. Düzen/Kopyala (Edit/Copy) hangi işlemi gerçekleştirir?

A) Bloğu silerek belleğe kopyalar
B) Bloğu yazıcıya gönderir
C) Bloğu taşıyarak panoya kopyalar
D) Bloğu silmeden belleğe kopyalar

61. Yandaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metin Kopyalama
B) Biçim Kopyalama
C) Formül Kopyalama
D) Hiçbiri

62. Tab durakları aşağıdaki menü seçeneklerinden hangisi ile ayarlanır?

A) Biçim – Sekme (Format – Tabs)
B) Biçim – Kesme (Format – Break)
C) Ekle – Sekme (Insert – Tabs)
D) Ekle – Kesme (Insert – Break)

63. Yandaki simge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Belgede üç sütunlu bir tablo oluşturur
B) Belgeyi üç kolona ayırır
C) Belgeyi çerçevelendirir
D) Hiçbiri

64. Taşıma amaçlı olarak kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) CTRL + C
B) CTRL + X
C) CTRL + Y
D) CTRL + V
65. Yandaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bloklu alanı panoya kopyalar
B) Bloklu alanı kesip panoya kopyalar
C) Panodaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır
D) Hiçbiri

66. Word belgesinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .DOC
B) .DOT
C) .TMP
D) .XLS

67. Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aktif dökümanı yazıcıdan alır.
B) Aktif dökümanı bellekten siler.
C) Aktif dökümanı belleğe yükler.
D) Aktif dökümanı disk veya diskete kaydeder.

68. Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Görünüm – Alt Bilgi Üst Bilgi
B) Dosya – Alt Bilgi Üst Bilgi
C) Ekle – Alt Bilgi Üst Bilgi
D) Biçim – Alt Bilgi Üst Bilgi

69. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

A) = Yazı tipi Rengi
B) = Word Art Ekle
C) = Gölgelendirme
D) = Serbest Döndür

70. Oluşturulmuş bir listeye numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır?

A) B) C) D)

71. Yandaki şekilde görülen düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

A) Bir önceki sayfaya gitmeyi sağlar.
B) Satır başına gitmeyi sağlar.
C) Şekli döndürmeyi sağlar.
D) Yapılan işlemin geri alınmasını sağlar.

72. Yazı karakterleri görünümünü değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

A) Biçim – Yazı tipi (Format – Font)
B) Düzen – Yazı tipi (Edit – Font)
C) Dosya – Yazı tipi (File – Font)
D) Görünüm – Yazı tipi (View – Font)
73. Bir grup işlemin kaydedilerek daha sonra otomatik olarak yapılmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Form
B) Makro
C) Rapor
D) Not

74. Excel ile Word arasındaki fark nedir?

A) Word veri tabanı, Excel bellek hizmet programıdır
B) Word hesap tablosu, Excel kelime işlemcidir
C) Excel hesap tablosu, Word kelime işlemcidir
D) Excel kelime işlem programı, Word hesap tablosudur

75. Aşağıdakilerin hangisi Word editöründe yapılamaz?

A) Etiket dosyası hazırlama
B) Veri sıralama ve sorgulama
C) Animasyon içeren sunu hazırlama
D) Hiçbiri

76. Yazılan yazıya efekt vermek için hangi menüden faydalanırız?

A) Düzen
B) Görünüm
C) Biçim
D) Tablo

77. Yanda görülen şekil aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?

A) Satır Ekler
B) Tablo Ve Kenarlıklar
C) Tablo Ekler
D) Baskı ön izleme

78. Yandaki simge kullanıldığında ne olur?

A) Yazdır diyalog penceresi karşınıza çıkar
B) Belge doğrudan yazıcıya yollanır
C) Kaç sayfa yazdırılacağı sorulur
D) Hiçbiri

79. Aşağıdaki yüzde formüllerinden, hangisi formül kurallarına göre yanlıştır?

A) =A1*%12
B) =A1*12%
C) =A1*B1%
D) =A1*0,12

80. Yukarıdaki tabloda 7 sayısı ile 2 sayısının çarpımını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =Çarpım(A2:C4)
B) =Çarpım(A2;C4)
C) =Çarpım(A2,C4)
D) Hiçbiri
81. Excel çalışma sayfasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) XLS
B) XLC
C) XLT
D) XLH

82. Düzen – Doldur – Seriler – Doğrusal ilk değer=5 adım değeri =3 ise serinin görüntüsü nedir?

A) 5 15 41 35
B) 5 10 15
C) 5 8 11 14
D) 5 6 7 8

83. =UZUNLUK(“CuMhUriyEt”) =LEN(“CuMhUriyEt”) Fonksiyonunun sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0
B) 1
C) 4
D) 10

84. =Eğer(E4>70;”Geçti”;”Kaldı”) işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) E4 büyük eşit 70 ise Kaldı yazar
B) E4 boş ise Geçti yazar
C) E4 küçük 70 ise Geçti yazar
D) E4 büyük 70 ise Geçti yazar

85. Ardışık olmayan bir grup hücre adresi belirtilirken arada kullanılması gereken ayraç aşağıdakilerden hangisidir?

A) :(İki nokta üst üste)
B) ;(Noktalı virgül)
C) ,(Virgül)
D) /(Bölme)

86. =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) =Topla(B4;B7)
B) =Topla(B4,B7)
C) =Topla(B4:B7)
D) Hiçbiri

87. B1,B2 ve B3 hücrelerindeki sayıların toplamını B4 hücresine yazdırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A) =Topla(B1:B3)
B) =Topla(A1:A3)
C) =Topla(B1:B4)
D) =Topla(A1:B4)

88. =MİN(A1:C1) fonksiyonu sonucunda hangi değer üretilir?

A) 3
B) 8
C) 9
D) 2
89. A1 hücrelerini B1 mutlak adresi ile çarpan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =B1*A1
B) =$B1*A1
C) =B$1*A1
D) =$B$1*A1

90. =ORTALAMA(A1:A3) =AVERAGE(A1:A3) fonksiyonuna karşılık gelen formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =A1+A3/2
B) =A1+A2+A3/2
C) =(A1+A3)/2
D) =(A1+A2+A3)/3

91. =Soldan(“Kütüphane”;4) =Left(“Kütüphane”;4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kütüp
B) Kütüphane
C) Kütü
D) Kütüph

92. =BAĞ_DEĞ_SAY(“ALİ”) ifadesinin sonucu nedir?

A) ALİ
B) 0
C) 2
D) Hata

93. Aktif hücreye 2 değeri girilip Düzen/ Doldur/ Seriler/ Büyüyen seçeneği seçilip adım değeri 4 olarak belirlenirse hücrelerin alacağı değerler nasıldır?

A) 2,4,8,16
B) 2,4,8,12
C) 2,6,10,14
D) 2,8,32,128

94. =Mak(21;34;3;89;46) işleminin sonucu nedir?

A) Bu komut hata mesajı verir
B) 89
C) 3
D) 46

95. A5 hücresinde “En Büyük Türkiye“ yazılı iken =Sağdan(A5;3) komut satırının işlevi nedir?

A) Hata mesajı verir
B) “iye” yazar
C) “En Büyük” yazar
D) “Türkiye” yazar

96. Yukarıdaki hücrelerde bulunan sayıların toplamını alan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
I =Topla(a1:b2)
II =a1+a2+b1+b2
III =Topla(a1;a2;b1;b2)

A) I
B) I,II
C) II
D) I,II,III
97. Düğmesinin görevi nedir?

A) İşlev sihirbazını ekrana getirir.
B) Aktif hücreye otomatik toplam almayı sağlar.
C) Aktif hücreye Sigma sembolünü ekler.
D) Grafik sihirbazını açar.

98. =Eğer(c2>=90;”a”;Eğer(c2>70; ”b”; Eğer(c2>60;”c”; Eğer(c2>50;”d”;”e”)))) formülünde öğrencinin b notunu alabilmesi için c2 değerinin, kaç olması gerekir?

A) 90
B) 75
C) 70
D) 65

99. =Yuvarla(Ortalama(A2:B5); 0) formülünün işlevi nedir?

A) A2 ve B5 hücrelerinin ortalamasını buldurur.
B) A2’den B5 hücresine kadar olan sayıların toplamını alarak sonucu yuvarlatır
C) A2’den B5 hücresine kadar olan sayıların ortalamasını aldırarak sonucu yuvarlatır.
D) Formül hatası vardır.

100. A1 ile A10 hücreler arası toplamını bulduran formül aşağıdakilerden hangisidir?

A)=Topla(A1:A10)
B)=Topla(A1 – A10)
C)=Topla(A1.;A10)
D)=Topla(“A1:A10”)

101. =ParçaAl(“Kütüphane”;6;3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) ha
B) Kütüphane
C) han
D) ane

102. Excel çalışma sayfasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Grafik
B) Şablon
C) Mektup formu oluşturma
D) Veri birleştirmek

103. A1 hücresinde ATATÜRK ifadesi var, A2 hücresine A1 hücresini kullanarak ATA kelimesini yazdırmak istersek aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi kullanılır?

A) =Sağdan(A1;3)
B) =Soldan(A1;3)
C) =Parçaal(A1;3)
D) =Çağır(A1;3)

104. =Yuvarla(23,451;1) sonucu nedir?

A) 23
B) 23,4
C) 23,5
D) 23,451
105. İki metni birleştiren formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =”Ali”++”Veli”
B) =“Ali”&”Veli”
C) =”Ali &Veli”
D) =Ali $Veli

106. =ORTALAMA(A1;A3) fonksiyonuna karşılık gelen formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =A1+A3/ 2
B) =A1+A2+A3/ 2
C) =(A1+A3)/ 2
D) =(A1+A2+A3)/ 2

107. =MAK(A1:A10) fonksiyonuna karşılık gelen formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =A1:A10
B) =$A$1:$A$10
C) =ENBÜYÜK(A1:A10)
D) Karşılığı yoktur.

108. =TAMSAYI(13,76) fonksiyonu sonucunda hangi değer üretilir?

A) 13
B) 13,8
C) 14
D) 14,00

109. Excel’de oluşturulan bir sınav çizelgesinde notu 50’den küçük olanlara “KALDI”, büyük alanlara “GEÇTİ” yazdıran formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =Eğer(Not<50;“Kaldı”; ”Geçti”)
B) = Eğer(Not<50;”Kaldı”, ”Geçti”)
C) =Eğer(Not>50;Geçti;Kaldı)
D) =Eğer(Not>50;”Kaldı”; ”Geçti”)

110. Yandaki tabloda 1999 yılına ait kâr‘ı veren D4 hücresindeki formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =B4 – C4
B) =Topla(B4/C4)
C) =Topla(B4*C4)
D) B4 – D4

111. Yandaki tabloda Veli’nin 1. ve 2. Vize ortalamasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =Ortalama(B3:C3)
B) =Topla(B3:C3)
C) Ortalama (B3:C3)
D)=Topla(B3;C3)

112. Yandaki Excel tablosunda en yüksek notu aşağıdaki formüllerden hangisi verir?

A) =Topla(B2:B6)
B) =Mak(B2:B6)
C) =Min(B2:B6)
D) =Mak(B2;B6)
113. Yukarıdaki tabloda ilk üç ayın gelirlerinin toplamını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) = topla(B2:B3)
B) = topla(B2:B4)
C) = topla(B2;B4)
D) = (B2:C4)

114. Yukarıdaki tabloya göre aylık ortalama gideri veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =ortalama(B2:B5)
B) =ortalama(C2:C5)
C) =ortalama(C2;C5)
D) =ortalama(B2;B5)

115. Yandaki tabloda 8 ile 34 rakamlarının toplamını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =A1+A2
B) =A2+B3
C) =A2-B3
D) =A3+B2

116. Yukarıdaki tabloda 50 rakamı ile 70 rakamının ortalamasını alan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =Ortalama(A1:C4)
B) =Ortalama(A3+B2/2)
C) =Ortalama(A3;B2)
D) =Ortalama(A2+(C4/2))

117. E6 hücresindeki sayıdan E4 hücresinde bulunan sayıyı çıkartıp sonucu ikiye bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =E6 – E4/2
B) =(E6 – E4)/2
C) =(E6 – E4):/2
D) =(E6:E4)/2

118. Yukarıdaki tablodan 8 ile 5 çarpıp sonucu 10 ile bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =A3*B2/A1
B) =A3+B2/A1
C) =(A3*B2)/A1
D) =(A3+B2)/A1

119. A3 ile C1‘i toplayıp sonucu B2 ile çarpan formülün sonucu kaçtır?

A) 20
B) 24
C) 30
D) 38

120. Yukarıdaki grafik için gereken değerler, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 30, 70, 10, 80, 100,120
B) 30, 40, 20, 80, 80,100
C) 30, 40, 10, 80, 100,120
D) 30, 40, 10, 40, 80,100

Lütfen Bu Yazıyı Değerlendirin
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

<< Önceki Yazı

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap