Grafik Animasyon 1.Dönem 1.Yazılı-2 - Bilişim Konuları

Grafik Animasyon 1.Dönem 1.Yazılı-2

1-) Aşağıdakilerden hangisi iki nesneyi birleştirir?

A)  Birleştir
B)  Topla
C)  Kesiştir
D)  Kırp

2-) Bir nesnenin özelliklerini diğer bir nesneye aktarmak için hangi seçenek kullanılır?

A)  Kopyala / yapıştır
B)  Nitelik yapıştır
C)  İçine yapıştır
D)  Maske olarak yapıştır

3-) Nesnelere doku aşağıdakilerden hangisi ile eklenir?

A)  Özellikler denetçisi
B)  Araçlar paneli
C)  Stiller paneli
D)  Katmanlar paneli

4-) Bir katman üzerinde çalışmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

A)  Tek katmanlı düzenleme
B)  Katman kilitleme
C)  Katman gizleme
D)  Katman silme

5-) Katmanlar panelinden aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A)  Yeni katman ekleme
B)  Katman kilitleme
C)  Katman renklendirme
D)  Katman gizleme

6-) Aşağıdakilerden hangisi daire çizmek için elips aracı ile birlikte kullanılmalıdır?

A)  Alt
B)  Shift
C)  Ctrl
D)  Tab

7-) Aşağıdakilerden  hangisi  merkezden  dikdörtgen  çizmek  için  dikdörtgen  aracı  ile  birlikte kullanılmalıdır?

A)  Alt
B) Shift
C) Ctrl
D) Tab
😎 Nesnelere gölge eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)  Stiller paneli
B)  Aktif filtreler
C)  Renkler araç seti
D)  Katmanlar paneli

9-) Aşağıdaki araçlardan hangisi renkleri birbirine karıştırılması amacıyla kullanılır?

A)  Lastik damga aracı
B)  Silgi aracı
C)  Leke aracı
D)  Kırmızı göz temizleyici aracı

10-) Kırpma işlemini tamamlamak için klavyeden aşağıdakilerden  hangi tuşa basılmalıdır?

A)  Esc
B)  Enter
C)  Tab
D)  Space

11-) Aşağıdaki araçlardan hangisi bitmap seçim yapılması için kullanılmaz?

A)  Seçim çerçevesi aracı
B)  Alt seçim aracı
C)  Kement aracı
D)  Oval seçim çerçevesi

12-) Aşağıdakilerden hangisi araçlar paneli araç setlerinden biri değildir?

A)  Seç
B)  Vektör
C)  Site
D)  Görünüm

13-) Görüntü işleme yazılımında var olan bir resmi açmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

A)  Ctrl S
B)  Ctrl N
C)  Ctrl Z
D)  Ctrl O

14-) Web sitelerinde sık sık kullanılan hem kaliteli hem de boyutu düşük resim formatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Jpeg                
B)  Bmp
C)  Psd                  
D)  Png
15-) Görüntü işleme yazılımı düzenlenebilir dosya formatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Jpeg
B)  Bmp
C)  Gif
D)  Png

16-) Kaydedilen stiller aşağıdaki  hangi panelden kullanılır?

A)  Katmanlar
B)  Araçlar
C)  Özellikler denetçisi
D) Stiller

17-) Web sitelerinde kullanılan animasyonlu resimler hangi dosya formatındadır?

A)  Jpeg
B)  Gif
C)  Bmp
D)  Png

18-) Ekranda bir defada görülen piksel sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Nokta sayısı
B)  Çözünürlük
C)  LPI
D)  DPI

19-) Aktif filtreler aşağıdaki  hangi panelde yer alır?

A)  Katmanlar
B)  Araçlar
C)  Stiller
D) Özellikler denetçisi

20-) Çalışma alanında her işlemi kaydeden panel aşağıdakilerden  hangisidir?

A)  Bilgi
B)  Stiller
C)  Geçmiş
D)  Katmanlar

21-) Merkezden dikdörtgen çizmek için aşağıdaki hangi araçtan yararlanılır?
A)  Ctrl
B)  Shift
C)  Alt
D)  Tab

22-) Daire çizmek için elips aracı aşağıdaki  hangi tuşla birlikte kullanılır?

A)  Ctrl
B)  Shift
C)  Alt
D)  Tab

23-) Çalışma alanına kılavuz eklemek için  aşağıdaki  hangi araçtan faydalanılır?

A)  Araçlar paneli
B)  Menüler
C)  Özellikler denetçisi
D)  Cetveller

24-) Aşağıdaki araçlardan hangisi rötuş işlemi için kullanılmaz?

A)  İşaretçi
B)  Leke
C)  Silgi
D)  Lastik Damga

25-) Birden  fazla  nesne  seçmek  için  seçim  aracı aşağıdakilerden  hangisi    ile kullanılmalıdır?

A)  Ctrl
B)  Alt
C)  Shift
D)  Tab

26-) Seçim alanından çıkarma yapmak isterseniz aşağıdakilerden hangisi  ile bitmap seçim aracı kullanılmalıdır?

A)  Ctrl
B)  Alt
C)  Shift
D)  Tab

27-) Seçim alanına ekleme yapmak isterseniz aşağıdakilerden  hangisi   ile bitmap seçim araçları kullanılmalıdır?

A)  Ctrl
B)  Alt
C)  Shift
D)  Tab

28-) Aşağıdakilerden  hangisi  özellikler  denetçisi  panelinin,  varsayılan  olarak  ekrandaki  yerini doğru olarak göstermektedir?

A)  Üstünde
B)  Altında
C)  Sağında
D)  Solunda
29-) Yeni belge oluşturulurken aşağıdakilerden hangi ölçü birimi kullanılamaz?

A)  Piksel
B)  inç
C)  Santimetre
D)  Milimetre

30-) Görüntü işleme yazılımında  yeni belge oluşturmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

A)  Ctrl S
B)  Ctrl N
C)  Ctrl Z
D)  Ctrl O

31-) Aşağıdakilerden hangisi Görüntü işleme yazılımının düzenlenebilir dosya formatıdır?

A)  Psd
B)  Png
C)  Jpg
D)  Eps

32-) Aşağıdakilerden hangisi bir resim dosyası formatı değildir?

A)  Png
B)  Jpg
C)  Gif
D)  Avi

33-) Aşağıdakilerden hangisi ekranda görüntüyü oluşturan noktalara verilen addır?

A)  Piksel
B)  Nokta
C)  Resolasyon
D)  Çözünürlük

34-) Görüntü formatlarından 5 tane yazınız. (5 puan)

Png, jpg, psd, gif, jpeg

35-) Aşağıdaki menülerden hangi ayarlar yapılır? (6 puan)

a)Değiştir/Tuval/Görüntü Boyutu: Resmin görüntü boyutu değiştirilir.

b)Değiştir/Tuval/Tuval Boyutu: Tuvalin boyutu değiştirilir.
36-)  Aşağıdaki ilgili pencere dilimi ne işe yaramaktadır? (6 puan)

ga11-36 Resmin yakınlaştırılmasını uzaklaştırılmasını ayarlar.

37-) Aşağıdaki araç düğmelerine göre eşleştirmeleri yapınız.

ga11-37

a) Kırp/Alan İhraç Et (1 puan)
b) Kement/Çokgen Kement (2 puan)
c) Seçim Çerçevesi/ Oval Seçim Çerçevesi (1 puan)
d) Boya Kovası Aracı (2 puan)
e Lastik Mühür (1 puan)
f) İşaretçi/ Arkasındakini Seç (2 puan)
g) ) Dikdörtgen/Elips/Çokgen (1 puan)
h) Damlalık (2 puan)

 

38-) Aşağıda verilen kısa yolların; Fireworks programındaki görevlerini yazınız. (1 puan * 5 =5 puan)

CTRL+C : Kopyala
CTRL+X : Kes
CTRL+V : Yapıştır
CTRL+(+) : Görüntüyü büyüt
ga11-38+ ALT : Alt seçim işlemi yapar.

 

Not: Sınav süresi 1 (bir) ders saati (40 dakika) ‘dir. 1-33 arası sorular 2(iki)’şer puandır. Diğer soruların puan değerleri yanlarında yazmaktadır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1

Yorum Yap

3 Yorum