Grafik Animasyon 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Grafik Animasyon 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi Görüntü işleme yazılımına ait bir sembol türü değildir?

A) Düğme
B) Grafik
C) Animasyon
D) Film

2. Aşağıdakilerden hangisi bir grafiği sembole dönüştürmek için kullanılan tuş ya da tuşlardır?

A) F8
B) Ctrl + F8
C) Ctrl + Shift + F8
D) Ctrl + Alt + F8

3. Aşağıdakilerden hangisi düğmenin herhangi bir etkileşimde olmadığı durumu ifade eder?

A) Yukarı
B) Üzerinde
C) Aşağı
D) Aşağıdayken üzerinde

4. Aşağıdakilerden hangisi düğmenin bağlantısının açılacağı sayfanın şeklini belirler?

A) Bağ
B) Alt
C) Hedef
D) Metin

5. Aşağıdaki hedef seçeneklerinden hangisi düğmeye tıklandığında bağlantıyı aynı pencerede açar?

A) _blank
B) _self
C) _parent
D) _top

6. Görüntü işleme yazılımı aşağıdaki sıcak nokta araçlarından hangisine sahip değildir?

A) Dikdörtgen Sıcak Nokta aracı
B) Oval Sıcak Nokta aracı
C) Daire Sıcak Nokta aracı
D) Çokgen Sıcak Nokta aracı

7. Aşağıdakilerden hangisi “Sıcak Nokta” eklemek için kullanılan araçtır?

grafikanimasyoncalisma7

8. Aşağıdakilerden hangisi ile etkin bölgeden başka bir sayfaya bağlantı verilebilir?

A) Alt
B) Tür
C) Hedef
D) Bağ

9. Dönüşümlü resimlere ait resimler hangi panelde saklanır?

A) Katmanlar
B) Durumlar
C) Stiller
D) Sayfalar

10. Durumlar paneli hangi tuş ya da tuşlar kullanılarak aktif hâle getirilir?

A) F2
B) Alt + F2
C) Shift + F2
D) Ctrl + F2

11. Tam ekran modundan çıkmak için hangi tuş kullanılır?

A) Alt
B) Shift
C) Ctrl
D) Tab

12. Görüntü işleme yazılımı çalışmaları dışa aktarılmadan önce hangi formatta kaydedilmelidir?

A) JPEG
B) GIF
C) PNG
D) TIFF

13. “En İyileştir” paneli hangi tuş ya da tuşlar yardımıyla aktif hâle getirilir?

A) F6
B) Ctrl + F6
C) Alt + F6
D) Shift + F6

14. Dışa Aktar dosya formatı hangi panelden seçilir?

A) Katmanlar
B) Stiller
C) En iyileştir
D) Bilgi

15. Tarayıcıda önizleme için hangi tuş kullanılır?

A) F1
B) F10
C) F11
D) F12

16. “Dışa Aktar” iletişim penceresi hangi tuşlar yardımıyla açılır?

A) Ctrl + R
B) Ctrl + Shift + R
C) Ctrl + Alt + R
D) Shift + R

17. “Slayt Gösterisi Oluştur” komutu hangi menüde yer alır?

A) Dosya
B) Değiştir
C) Komutlar
D) Pencere

18. Animasyonlu GIF’e ait değişen görüntüler hangi panelde tutulur?

A) Durumlar
B) Katmanlar
C) Stiller
D) Sayfalar

19. Soğan zarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tüm durumlar aynı anda görüntülenebilir.
B) Seçilen durum dışındaki durumlarda düzenleme yapılmaz.
C) Seçilen durum haricindeki durumlar içindeki nesneler soluk hâlde görülür.
D) İstenilen aralıktaki durumlar görüntülenebilir.

20. “Animasyonu Canlandır” komutunu aktif hâle getirmek için aşağıdaki tuş ya da tuşlardan hangisi kullanılır?

A) F8
B) Ctrl + Shift + F8
C) Alt+ Shift + F8
D) Ctrl + Alt + F8

21. Aşağıdakilerden hangisi şablonlar için söylenemez?

A) Şablonlar zaman tasarrufu sağlar.
B) Şablonlar PNG formatında kaydedilir.
C) Şablonlar düzenlenemez.
D) Görüntü işleme yazılımı hazır şablonlara sahiptir.

22. Aşağıdakilerden hangisi maske olarak eklenemez?

A) Vektörler
B) Bitmap resimleri
C) Metinler
D) Katmanlar

23. Maske Olarak Yapıştır komutu için hangi tuşlar kullanılır?

A) Ctrl + Shift + V
B) Ctrl + Alt + V
C) Shift + Alt + V
D) Ctrl V

24. Açılır menülerle ilgili hangisi yanlıştır?

A) Menü bağı eklenebilir.
B) Açılır menüler düzenlenebilir.
C) Görüntü işleme yazılımı önizleme penceresinde görüntülenir.
D) Sıcak nokta ya da dilimlere açılır menü eklenir

25. Ekranda bir defada görülen piksel sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nokta sayısı
B) Çözünürlük
C) LPI
D) DPI

26.Web sitelerinde kullanılan animasyonlu resimler hangi dosya formatındadır?

A) Jpeg
B) Gif
C) Bmp
D) Png

27.Görüntü işleme yazılımı düzenlenebilir dosya formatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jpeg
B) Bmp
C) Gif
D) Png

28. Web sitelerinde sık sık kullanılan hem kaliteli hem de boyutu düşük resim formatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jpeg
B) Bmp
C) Psd
D) Png

29. Görüntü işleme yazılımında var olan bir resmi açmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

A) Ctrl S
B) Ctrl N
C) Ctrl Z
D) Ctrl O

30. Aşağıdakilerden hangisi araçlar paneli araç setlerinden biri değildir?

A) Seç
B) Vektör
C) Site
D) Görünüm

31. Aşağıdaki araçlardan hangisi bitmap seçim yapılması için kullanılmaz?

A) Seçim çerçevesi aracı
B) Alt seçim aracı
C) Kement aracı
D) Oval seçim çerçevesi

32. Sihirli değnek tolerans değeri hangi değerler arasındadır?

A) 0 – 63
B) 0 – 127
C) 0- 255
D) 0 – 511

33. Kırpma işlemini tamamlamak için klavyeden aşağıdakilerden hangi tuşa basılmalıdır?

A) Esc
B) Enter
C) Tab
D) Space

34. Aşağıdaki araçlardan hangisi renkleri birbirine karıştırılması amacıyla kullanılır?

A) Lastik damga aracı
B) Silgi aracı
C) Leke aracı
D) Kırmızı göz temizleyici aracı

35. Aşağıdakilerde hangisi nesneleri ölçeklendirme araçlarından biri değildir?

A) Ölçek aracı
B) Deformasyon aracı
C) Eğriltme aracı
D) Kırpma aracı

36. Görüntü işleme yazılımı nesnelerin açılı döndürülmesinde aşağıdakilerden hangisine sahip değildir?

A) Saat yönünde 90o
B) Saat yönü tersinde 90o
C) 180o
D) 270o

37. Nesnelere gölge eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Stiller paneli
B) Aktif filtreler
C) Renkler araç seti
D) Katmanlar paneli

38. Aşağıdakilerden hangisi merkezden dikdörtgen çizmek için dikdörtgen aracı ile birlikte kullanılmalıdır?

A) Alt
B) Shift
C) Ctrl
D) Tab

39. Aşağıdakilerden hangisi daire çizmek için elips aracı ile birlikte kullanılmalıdır?

A) Alt
B) Shift
C) Ctrl
D) Tab

40. Katmanlar panelinden aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Yeni katman ekleme
B) Katman kilitleme
C) Katman renklendirme
D) Katman gizleme

41. Bir katman üzerinde çalışmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

A) Tek katmanlı düzenleme
B) Katman kilitleme
C) Katman gizleme
D) Katman silme

42. Nesnelere doku aşağıdakilerden hangisi ile eklenir?

A) Özellikler denetçisi
B) Araçlar paneli
C) Stiller paneli
D) Katmanlar paneli

43. Bir nesnenin özelliklerini diğer bir nesneye aktarmak için hangi seçenek kullanılır?

A) Kopyala / yapıştır
B) Nitelik yapıştır
C) İçine yapıştır
D) Maske olarak yapıştır

44.Aşağıdakilerden hangisi görüntü işleme yazılımına ait bir sembol türü değildir?

A) Grafik
B) Animasyon
C) Web
D) Düğme

45. Oluşturulan düğmeler hangi panelden tekrar alınarak kullanılabilir?

A) Katmanlar
B) Durumlar
C) Stiller
D) Belge Kitaplığı

46. Düğme düzenleyicisini açmak için klavye üzerinde hangi tuş ya da tuşlar kullanılır?

A) F8
B) Ctrl + F8
C) Ctrl + Shift + F8
D) Ctrl + Alt + F8

47. Aşağıdakilerden hangisi düğmenin fare ile tıklama durumunu ifade eder?

A) Yukarı
B) Üzerinde
C) Aşağı
D) Aşağıdayken üzerinde

48. Oluşturulan düğme tarayıcıda hangi tuş yardımıyla görüntülenebilir?

A) F1
B) F5
C) F10
D) F12

49. Aşağıdakilerden hangisi düğmeye alternatif metin eklemek için kullanılır?

A) Bağ
B) Alt
C) Hedef
D) Metin

50. Aşağıdaki hedef seçeneklerinden hangisi düğmeye tıklandığında bağlantıyı yeni pencerede açar?

A) _blank
B) _self
C) _parent
D) _top

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap