Grafik Animasyon 1.Dönem 2.Yazılı-Test - Bilişim Konuları

Grafik Animasyon 1.Dönem 2.Yazılı-Test

1.Aşağıdakilerden hangisi Görüntü işleme yazılımına ait bir sembol türü değildir?

A) Düğme   B) Grafik     C) Animasyon    D) Film 

2. Aşağıdakilerden hangisi düğmenin herhangi bir etkileşimde olmadığı durumu ifade    eder?

A) Yukarı             B) Üzerinde
C) Aşağı              D) Aşağıdayken üzerinde

3. Aşağıdaki hedef seçeneklerinden hangisi düğmeye tıklandığında bağlantıyı aynı   pencerede açar?

A) _blankB) _self     C) _parent     D) _top

4. Görüntü işleme yazılımı aşağıdaki sıcak nokta araçlarından hangisine sahip değildir?

A) Dikdörtgen Sıcak Nokta aracı
B) Oval Sıcak Nokta aracı
C) Daire Sıcak Nokta aracı
D) Çokgen Sıcak Nokta aracı

5. Dönüşümlü resimlere ait resimler hangi panelde saklanır?

A) Katmanlar    B) Durumlar      C) Stiller    D) Sayfalar

6. Tam ekran modundan çıkmak için hangi tuş kullanılır?

A) Alt         B) Shift        C) Ctrl     D) Tab

7. Dışa Aktar dosya formatı hangi panelden seçilir?

A) Katmanlar   B) Stiller     C) En iyileştir    D) Bilgi

8. Tarayıcıda önizleme için hangi tuş kullanılır?

A) F1      B) F10      C) F11        D) F12

9. “Slayt Gösterisi Oluştur” komutu hangi menüde yer alır?

A) Dosya       B) Değiştir      C) Komutlar     D) Pencere

10. Soğan zarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tüm durumlar aynı anda görüntülenebilir.
B) Seçilen durum dışındaki durumlarda düzenleme yapılmaz.
C) Seçilen durum haricindeki durumlar içindeki nesneler soluk hâlde  görülür.
D) İstenilen aralıktaki durumlar görüntülenebilir.

11. Aşağıdakilerden hangisi maske olarak eklenemez?

A) Vektörler                       B) Bitmap resimleri
C) Metinler                        D) Katmanlar

12. Açılır menülerle ilgili hangisi yanlıştır?

A) Menü bağı eklenebilir.
B) Açılır menüler düzenlenebilir.
C) Görüntü işleme yazılımı önizleme penceresinde görüntülenir.
D) Sıcak nokta ya da dilimlere açılır menü eklenir

13. Ekranda bir defada görülen piksel sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nokta sayısı      B) Çözünürlük     C) LPI      D) DPI

14.Web sitelerinde kullanılan animasyonlu resimler hangi dosya formatındadır?

A) Jpeg      B) Gif     C) Bmp     D) Png

15.Görüntü işleme yazılımı düzenlenebilir dosya formatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jpeg     B) Bmp       C) Gif       D) Png

16. Görüntü işleme yazılımında var olan bir resmi açmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi   kullanılır?

A) CtrlS        B) Ctrl N      C) Ctrl Z     D) Ctrl O 

17. Aşağıdakilerden hangisi araçlar paneli araç setlerinden biri değildir?

A) Seç      B) Vektör     C) Site    D) Görünüm

18. Kırpma işlemini tamamlamak için klavyeden aşağıdakilerden hangi tuşa basılmalıdır?

A) Esc         B) Enter     C) Tab     D) Space

19. Aşağıdaki araçlardan hangisi renkleri birbirine karıştırılması amacıyla kullanılır?

A) Lastik damga aracı         B) Silgi aracı
C) Leke aracı                        D) Kırmızı göz temizleyici aracı

20. Aşağıdakilerde hangisi nesneleri ölçeklendirme araçlarından biri değildir?

A) Ölçek aracı                   B) Deformasyon aracı
C) Eğriltme aracı              D) Kırpma aracı

21. Nesnelere gölge eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Stiller paneli                B) Aktif filtreler
C) Renkler araç seti         D) Katmanlar paneli

22. Aşağıdakilerden hangisi daire çizmek için elips aracı ile birlikte kullanılmalıdır?

A) Alt       B) Shift       C) Ctrl     D) Tab

23. Katmanlar panelinden aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Yeni katman ekleme        B) Katman kilitleme
C) Katman renklendirme     D) Katman gizleme

24. Oluşturulan düğme tarayıcıda hangi tuş yardımıyla görüntülenebilir?

A)F1      B) F5      C) F10  D) F12

25. Aşağıdakilerden hangisi araçlar paneli araç setlerinden biri değildir?

A) Seç B) Vektör C) Site D) Görünüm

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
5
+1
1
+1
1
+1
3
+1
0
+1
1
+1
0

Yorum Yap

1 Yorum