Grafik Animasyon 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Grafik Animasyon 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

1.   Animasyon belgesi yükseklik ve genişlik değerleri varsayılan olarak …………….ile ifade edilir. 1.    Piksel (px)
2.   Animasyon yazılımını filmleri ………………… oluşur. 2.   Karelerden
3.   Animasyonun tamamı (Filmin tamamı) ………………………. tuşları ile önizleme yapılabilir. 3.   Ctrl + Enter
4.   Animasyonda yer alan bir sahne ………………………. tuşları ile önizleme yapılabilir. 4.   Ctrl+Alt+Enter
5.   Flash dosyalarının kaynak dosya uzantısı ………………. dır/dir/dur/dür. 5.    Fla
6.   Flash dosyalarının flash player’da çalıştırılabilir dosya uzantısı ………………. dır/dir/dur/dür. 6.   Swf
7.   ga21-7Yandaki simge katmanda katmanı …………….. için kullanılır. 7.   Kilitlemek
8. ga21-8 Yandaki simge katmanda katmanı …………….. için kullanılır. 8.    Gizlemek
9.    Flash programında saniyede geçen kare sayısına …………………. adı verilir. 9.    FPS
10. Flash programında kullanılan programlama diline ………………… denir 10. Action Script
11. Flash programında katmanlardan birinde  ga21-11 yandaki simge var ise bu katmanda ………yapılıyor demektir. 11. Maskeleme
12. Flash programında ekli olan sembollerimizi görmek için kütüphaneyi ……………. kısayolu ile açarız. 12. CTRL+L
13. ………………….. bir alanın rengini kopyalamak için kullanılır. 13. Damlalık aracı
14. ga21-14  Yandaki simge …………….. eklemek için kullanılır. 14. Metin
15. Animasyon yazılımı ………. , ………… ve ………… olarak üçi metin türüne sahiptir. 15. Statik,  Dinamik,
Giriş
16. Flash programında yeni sembol oluşturmak için …………………… kısayolu kullanılır. 16. CTRL+F8
17. ga21-17  Yandaki simge Flash programında sembol türlerinden …………………. aittir 17. Grafiğe
18.  ga21-18  Yandaki simge Flash programında sembol türlerinden …………………. aittir 18. Film klibine
19.  ga21-19 Yandaki simge Flash programında sembol türlerinden …………………. aittir 19. Düğmeye
20. ………….. Flash programının daha önceden oluşturulmuş sembol kütüphanesidir 20. Ortak kütüphane
21. Flash programında kare eklemek için ……….. tuşu kullanılır. 21. F5
22. Flash programında anahtar kare eklemek için ……….. tuşu kullanılır. 22. F6
23. Flash programında boş anahtar kare eklemek için ……….. tuşu kullanılır. 23. F7
24. Flash programında bir sembolu,nesneyi veya çizimi bir yere hareket ettirmek için …………… animasyon
türü kullanılır.
24. Klasik ara
25. Flash programında bir çizimi başka bir çizime dönüştürmek için …………… animasyon türü kullanılır. 25. Şekil arası
26. Flash programında şekil nesnelerini uzatılıp, bükülmesini ve sembol örneklerinden oluşan grupların
birbirine bağlanarak kullanmak için ……………… animasyon türü kullanılır.
26. Ters Kinematik
27. Ters kinematik işleminin yapıldığı yerde eklenen katmanın ismi ……………. olarak geçer 27. Armatür
28.  ga21-28 Yandaki simge Flash programında sembol türlerinden …………………. aittir 28. Kemik aracı
29. ga21-29  Katmanda yandaki gibi bir şekil var ise katmana ………. eklenmiş demektir. 29. Ses
30. Flash programında sahneye harici video eklemek için menüden Dosya > …………. > Video tıklanılır. 30. İçe Aktar
31. Flash programının video uzantısı nedir? 31. FLV
32. Oluşturulan animasyon belgesini kaydetmek için klavyeden hangi tuş grubu kullanılır? 32. CTRL+S
33. Oval aracı ile tam bir daire çizmek için bu araç klavyeden hangi tuşla beraber kullanılmalıdır? 33. Shift
34. ……….., ………….., ………… ve ………………. sahne üzerine çizilen şekilleri hizalamak için kullanıcıya yardımcı olmaktadır. 34. Cetveller,
Kılavuzlar , Izgara , Koordinatlar
35. …………… özelliği bileşenleri aktif /pasif hale getirmek için kullanılır. 35. Enabled
36. Flash programında veri girişi için ……………. kullanılır 36. Form
37.    ga21-37 Yandaki simge Flash programında ………………….. form nesnesine karşılık gelir. 37. Combobox
38. Flash programında …………… özelliği bileşeni gizlemek/göstermek için kullanılır. 38. Visible
39. Flash player olmaksızın flash dosyalarını oynatmak için flash dosyası ………………….. olarak yayımlanır. 39. Projector
40. Projector olarak yayımlanan flash dosyasının uzantısı ………………… dir/dır/dur/dür. 40. Exe
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
1
+1
1

Yorum Yap