Grafik Animasyon 2.Dönem 2.Yazılı-2 - Bilişim Konuları

Grafik Animasyon 2.Dönem 2.Yazılı-2

1.  Anahtar kare oluşturmak için klavyeden hangi tuş kullanılır?

A)  F5
B)  F6
C)  F7
D)  F8

2. Aşağıdakilerden hangisi animasyon yazılımı sembol türlerinden biri değildir?

A)  Grafik
B)  Düğme
C)  Film Klibi
D)  Animasyon

3. Metin yazı fontu, boyutu, rengi vb. özellikleri özellikler panelinde hangi başlıktan ayarlanabilir?

A)  Karakter
B)  Paragraf
C)  Seçenekler
D)  Filtreler

4. Oval  aracı ile tam bir daire çizmek için bu araç klavyeden hangi tuşla beraber kullanılmalıdır?

A)  Ctrl
B)  Shift
C)  Alt
D)  Space

5. Aşağıdakilerden hangisi animasyon yazılımı metin türlerinden biri değildir?

A)  Statik Metin
B)  Dinamik Metin
C)  Çok Satırlı Metin
D)  Giriş Metni

6. Köşeleri  yuvarlatılmış  dörtgen  çizmek  için  aşağıdaki  çizim  araçlarından  hangisi kullanılır?

A)  Çokgen Yıldız Aracı
B)  Oval Temel Öğe Aracı
C)  Dikdörtgen Temel Öğe Aracı
D)  Çizgi Aracı

7. Bir animasyonu test etmek için klavyeden hangi tuş gurubu kullanılır?

A)  Ctrl + Enter
B)  Ctrl + Space
C)  Ctrl + Backspace
D)  Ctrl + Esc

8. Oluşturulan animasyon belgesini kaydetmek için klavyeden hangi tuş grubu kullanılır?

A)  Ctrl + S
B)  Ctrl + K
C)  Shift + S
D)  Shift + K

9. Zaman çizelgesi panelinden yeni katman oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

ga-22-resimdse

10. Animasyon  yazılımı  karşılama  penceresinde  daha önceden  oluşturulmuş  belgeler açmak için kullanılır?

A)  Şablondan Oluştur
B)  Yeni Bir Öğe Aç
C)  Yeni Oluştur
D)  Bilgi

11. Aşağıdaki alanların hangisi animasyonlar kullanılan nesnelerin yerleştirildiği alandır?

A)  Eylemler
B)  Özellikler Paneli
C)  Araçlar Paneli
D)  Zaman Çizelgesi

12. Aşağıdaki animasyon türlerinden hangisinde sembol kullanımına gerek yoktur?

A)  Ara Hareket
B)  Klasik Ara
C)  Şekil Arası
D)  Ters Kinematik

13.
Aşağıdakilerden hangisi paneller için yanlıştır?

A)  Panel özellikleri bütün panellerde aynıdır.
B)  Paneller gizlenebilir veya görünür hâle getirilebilir.
C)  Paneller taşınabilir veya sabitlenebilir.
D)  Panelleri daraltılarak ekranda kapladığı yer azaltılabilir.

14. Araçlar paneli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Araçlar panelinin yeri değiştirilebilir.
B)  Araçlar paneli sık kullanılan araçların yer aldığı paneldir.
C)  Araçlar panelinde yer alan araçlara ait klavye kısayolları mevcuttur.
D)  Araçlar paneline araç eklenebilir ya da çıkarılabilir.

15. Katmanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  Katmanlar gizlendiği zaman film test edildiğinde o katmandaki nesneler de görünmez.
B)  Katmanlar kilitlendiği zaman kilitleri bir daha açılamaz.
C)  En alt sıradaki katman hiyerarşide en öndedir.
D)  Bir katmanda bir animasyon işlemi önerilir.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

16.  (  D ) ActionScript 3.0 nesne yönelimli bir programlama dilidir..

17.  (  Y ) Eylemler panelinde sadece 1 satıra açıklama satırı ekleyebiliriz.

18.  (  D ) Değişken isimleri rakamlarla başlayamaz.

19.  (  Y ) Atama ( = ) operatörü iki ifadenin birbirine olan eşitliğini gösterir.

20.  (  D ) Arttırma operatörü (++) değişkenin değerini 1 arttırır.

21.  (  Y ) Trace ifadesi sadece değişkenlerin değerini gösterebilir.

22.  (  Y ) Negatif tam sayılar için uint veri türünü kullanabiliriz.

23.  (  D ) Eylemler panelinde satır numaralarını göstermek için CTRL+Shift+L kısa yolunu kullanabiliriz.

24.  (  Y ) Sahnedeki tüm nesnelerin örnek isimleri aynı olabilir.

25.  (  D ) Tüm şartların doğru olduğunu sınayan operatör veya ( || ) dır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap