Grafik Animasyon 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Grafik Animasyon 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1.Fonksiyon veri döndürmüyorsa tanımlama sonuna aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir?

A) Void
B) Number
C) Boolean
D) String

2. Sahnemizde kare isimli nesneyi gözlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

A) kare.addEvent
B) eventListener_kare();
C) kare.addEventListener();
D) addEventListener.kare();

3. Fare’nin bir nesneyi sol tuş ile tıklayıp bırakma olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Double_ Click
B) Click
C) Mouse_down
D) Mouse_Over

4. Klavyeden basılmış bir tuşun bırakılma olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Key_press
B) Key_down
C) Key_Up
D) Key_Code

5. Aşağıdakilerden hangisi biçim animasyonu değildir?

A) Zoom
B) Photo
C) Fade
D) Screen

6. Aşağıdakilerden hangisi döndürme animasyonunun parametresidir?

A) StartPoint
B) Degrees
C) xSections
D) Shape

7. Sınıf dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) *.cs
B) *.as
C) *.fla
D) *.swf

8. Sınıfları genişletmek için hangi komut kullanılır?

A) ClassLarge
B) Extends
C) BigClass
D) Package

9.Animasyon yazılımı karşılama penceresinde daha önceden oluşturulmuş belgeler açmak için kullanılır?

A) Şablondan Oluştur
B) Yeni Bir Öğe Aç
C) Yeni Oluştur
D) Bilgi

10. Aşağıdaki alanların hangisi animasyonlar kullanılan nesnelerin yerleştirildiği alandır?

A) Eylemler
B) Özellikler Paneli
C) Araçlar Paneli
D) Zaman Çizelgesi

11. I. Ctrl + N
II. Dosya > Yeni Komutu
III. Karşılama Penceresi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yeni bir animasyon belgesi oluşturmak için kullanılır.

A) Yalnız II
B) I – II
C) II – III
D) I – II – III

12. Aşağıdakilerden hangisi paneller için yanlıştır?

A) Panel özellikleri bütün panellerde aynıdır.
B) Paneller gizlenebilir veya görünür hâle getirilebilir.
C) Paneller taşınabilir veya sabitlenebilir.
D) Panelleri daraltılarak ekranda kapladığı yer azaltılabilir.

13. Katmanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Katmanlar gizlendiği zaman film test edildiğinde o katmandaki nesneler de görünmez.
B) Katmanlar kilitlendiği zaman kilitleri bir daha açılamaz.
C) En alt sıradaki katman hiyerarşide en öndedir.
D) Bir katmanda bir animasyon işlemi önerilir.

14. Zaman çizelgesi panelinden yeni katman oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

ga22-14

15 ve 16. soruyu aşağıdaki resme göre cevaplayınız.

ga22-15-16

15. Sadece Katman 3’ü gizlemek için hangi nokta seçilmelidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

16. Tüm katmanları kilitlemek için hangi nokta seçilmelidir.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

17. Oluşturulan animasyon belgesini kaydetmek için klavyeden hangi tuş grubu kullanılır?

A) Ctrl + S
B) Ctrl + K
C) Shift + S
D) Shift + K

18. Bir animasyonu test etmek için klavyeden hangi tuş gurubu kullanılır?

A) Ctrl + Enter
B) Ctrl + Space
C) Ctrl + Backspace
D) Ctrl + Esc

19. Araçlar paneli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araçlar panelinin yeri değiştirilebilir.
B) Araçlar paneli sık kullanılan araçların yer aldığı paneldir.
C) Araçlar panelinde yer alan araçlara ait klavye kısayolları mevcuttur.
D) Araçlar paneline araç eklenebilir ya da çıkarılabilir.

20. Köşeleri yuvarlatılmış dörtgen çizmek için aşağıdaki çizim araçlarından hangisi kullanılır?

A) ÇokgenYıldız Aracı
B) Oval Temel Öğe Aracı
C) Dikdörtgen Temel Öğe Aracı
D) Çizgi Aracı

21. Oval aracı ile tam bir daire çizmek için bu araç klavyeden hangi tuşla beraber kullanılmalıdır?

A) Ctrl
B) Shift
C) Alt
D) Space

22. I. Cetveller
II. Kılavuzlar
III. Izgara
IV. Koordinatlar
Yukarıdakilerden hangileri sahne üzerine çizilen şekilleri hizalamak için kullanıcıya yardımı olmaktadır?

A) I – II
B) I – II – IV
C) I – II – III
D) I – II – III – IV

23. Aşağıdakilerden hangisi animasyon yazılımı metin türlerinden biri değildir?

A) Statik Metin
B) Dinamik Metin
C) Çok Satırlı Metin
D) Giriş Metni

24. Metin yazı fontu, boyutu, rengi vb. özellikleri özellikler panelinde hangi başlıktan ayarlanabilir?

A) Karakter
B) Paragraf
C) Seçenekler
D) Filtreler

25. Gömülü fontlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fontlar gömülü hâle getirildiğinde kullanılan fontların kullanıcıların bilgisayarında olması gerek yoktur.
B) Statik metinler otomatik olarak gömülü hâle getirilir.
C) Font gömme işlemi animasyon dosyasının boyutuna etki etmez.
D) Font gömme işlemi yapılmaz ve font kullanıcının bilgisayarında yoksa oynatıcı en yakın font ile görüntüleme yapar.

26. Aşağıdakilerden hangisi animasyon yazılımı sembol türlerinden biri değildir?

A) Grafik
B) Düğme
C) Film Klibi
D) Animasyon

27. Anahtar kare oluşturmak için aşağıdaki klavyeden hangi tuş kullanılır?

A) F5
B) F6
C) F7
D) F8

28. I. Yeni sembol oluşturmak için F8 kısayolu kullanılır.
II. Film klibi sembolleri zaman çizelgesinden bağımsız olarak çalışır.
III. Bütün sembol türlerinin kendine ait bir zaman çizelgesi vardır.
Yukarıdakilerden hangisi semboller için doğrudur.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I- II
D) I – II – III

29. Aşağıdaki animasyon türlerinden hangisinde sembol kullanımına gerek yoktur?

A) Ara Hareket
B) Klasik Ara
C) Şekil Arası
D) Ters Kinematik

30. Animasyon yazılımında sesler ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sesler kütüphaneye aktarılabilir.
B) Sesler üzerinde düzenlemeler yapılabilir.
C) Sesler düğme sembollerinde kullanılabilir.
D) Sesler zaman çizelgesine bağlı olarak çalışır.

31. Videolarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Videolar içe aktarılabilir.
B) Videolar filme gömülü hâle getirildiğinde dosya boyutu artar.
C) Videolar için oynatıcı ayrıca eklenmelidir.
D) Sunucuda yer alan videolar içe aktarılabilir.

32. Aşağıdakilerden hangisi bir şablon kategorisi değildir?

A) Animasyon
B) Medya
C) Reklam
D) Sunumlar

33. I. Proje paneli ile birden fazla belge aynı anda yönetilebilir.
II. Bir proje açıkken başka bir proje açılırsa değişiklikler kaydedilmez.
III. Projenin başlangıç dosyası “Varsayılan Belge Yap” komutu ile belirlenir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri animasyon yazılımında projeler için doğrudur?

A) Yalnız I
B) I – II
C) Yalnız III
D) I – III

34. Aşağıdakilerden hangisi sürüklenme işlemini başlatır?

A) startDrag();
B) Drag()
C) stopDrag();
D) Start

35.Aşağıdakilerden hangisi sürüklenme işlemini başlatır?

A) startDrag();
B) Drag()
C) stopDrag();
D) Start

36.Aşağıdakilerden hangisi nesnenin noktaya temasını kontrol eder?

A) hitTestPoint
B) hitTestObject
C) hitTest
D) TestPoint

37.Aşağıdakilerden hangisi Math sınıfının sabiti değildir?

A) Ln10
B) Ln20
C) E
D) Pi

38. Aşağıdakilerden hangisi Math sınıfının metodu değildir?

A) Abs( )
B) Atan( )
C) Ceil( )
D) Rand( )

39. Aşağıdakilerden hangisi MouseEvent’a karşılık gelmektedir?

A) Fare olayları
B) Klavye olayları
C) Giriş çıkış olayları
D) Yazılım olayları

40. Aşağıdakilerden hangisi KeyboardEvent’a karşılık gelmektedir?

A) Fare olayları
B) Klavye olayları
C) Giriş çıkış olayları
D) Yazılım olayları

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap