Grafik Animasyon 2.Dönem 2.Yazılı-Test-3 | Bilişim Konuları

Grafik Animasyon 2.Dönem 2.Yazılı-Test-3

1. Klavyeden basılmış bir tuşun bırakılma olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Key_press
B) Key_down
C) Key_Up           
D) Key_Code

2. Fare’nin bir nesneyi sol tuş ile tıklayıp bırakma olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Double_ Click
B) Click
C) Mouse_down
D) Mouse_Over

3. Sınıf dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) *.cs
B) *.as
C) *.fla
D) *.swf

4. Kullanıcıların web sitesi ile etkileşime girerek kullandıkları her türlü bilgiye karşılık gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi
B) Veri
C) Kaynak
D) Form

5. Aşağıdaki bileşen özelliklerinden hangisi bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır?

A) Label
B) Selected
C) Visible
D) Enabled

6. Animasyon yazılımı aşağıdakilerden hangi formatta dışa aktaramaz?

A) TIFF  
B) HTML
C) JPEG
D) PNG

7. Aşağıdaki alanların hangisi animasyonlar kullanılan nesnelerin yerleştirildiği alandır?

A) Eylemler
B) Özellikler Paneli
C) Araçlar Paneli
D) Zaman Çizelgesi

8. Sadece Katman 3’ü gizlemek için hangi nokta seçilmelidir?

A) 1
B) 2
C) 3        
D) 4

9. Oluşturulan animasyon belgesini kaydetmek için klavyeden hangi tuş grubu kullanılır?

A) Ctrl + S
B) Ctrl + K
C) Shift + S
D) Shift + K

10. Bir animasyonu test etmek için klavyeden hangi tuş gurubu kullanılır?

A) Ctrl + Enter
B) Ctrl + Space
C) Ctrl + Backspace
D) Ctrl + Esc

11. Metin yazı fontu, boyutu, rengi vb. özellikleri özellikler panelinde hangi başlıktan ayarlanabilir?

A) Karakter
B) Paragraf
C) Seçenekler
D) Filtreler

12. Aşağıdakilerden hangisi biçim animasyonu değildir?

A) Zoom
B) Photo
C) Fade
D) Screen

13. Bileşenler aşağıdaki panellerden hangisinden eklenebilir?

A) Bileşen Denetçisi
B) Özellikler
C) Bileşenler
D) Kütüphane

14. Aşağıdaki bileşenlerden hangisinde birden fazla seçim yapılabilir?

A) CheckBox        
B) RadioButton
C) ComboBox
D) ColorPicker

15. Aşağıdaki bileşenlerden hangisi statik metin alanlarıdır?

A) TextInput
B) TextArea
C) Label
D) List

16. RadioButton bileşeninde sadece bir seçeneğin seçilmesini sağlayan özellik nedir?

A) Enabled
B) GroupName
C) Label
D) LabelPlacement

17. Aşağıdaki bileşenlerden hangisi çok satırlı metin alanlarıdır?

A) TextInput
B) TextArea
C) Label
D) List

18. Aşağıdaki katmanlar için iyileştirme talimatlarından hangisi yanlıştır?

A) Katman adları içerik ve amacına uygun verilmelidir.
B) Kod içeren katman en alt seviyede tutulmalıdır.
C) Varsayılan katman isimlerinden kaçınılmalıdır.
D) Katmanların değişmesini engellemek için kilitlenmelidir.

19. Aşağıdaki animasyon dosyası kaydetme için iyileştirme talimatlarından hangisi doğrudur?

A) Dosya adlarında Türkçe karakter kullanılmalıdır.
B) Dosyalar şifreli olarak kullanılmalıdır.
C) Dosya sadece bir sürümle kaydedilmelidir.
D) Farklı isimlerle kaydedilerek geri dönüşüm sağlanabilir.

20. GIF olarak yayınlama işlemi için hangisi yanlıştır?

A) Animasyon boyutu ayarlanabilir.
B) Saydamlık ayarlanabilir.
C) Sadece statik olarak dışa aktarma sağlanır.
D) Gerektiğinde renk taklidi özelliği kullanılabilir.

21. Bileşenlere parametre aşağıdaki panellerden hangisinden eklenebilir?

A) Bileşen Denetçisi
B) Özellikler
C) Bileşenler
D) Kütüphane

22. NumericStepper bileşeni için başlangıç sayısını hangi özellik belirler?

A) Maximum
B) Minimum
C) Stepsize
D) Value

23. Animasyon yazılımı karşılama penceresinde daha önceden oluşturulmuş belgeler açmak için kullanılır?

A) Şablondan Oluştur
B) Yeni Bir Öğe Aç
C) Yeni Oluştur
D) Bilgi

24. Aşağıdakilerden hangisi animasyon yazılımı sembol türlerinden biri değildir?

A) Grafik
B) Düğme
C) Film Klibi
D) Animasyon

25. Anahtar kare oluşturmak için aşağıdaki klavyeden hangi tuş kullanılır?

A) F5
B) F6
C) F7
D) F8

26. Aşağıdaki animasyon türlerinden hangisinde sembol kullanımına gerek yoktur?

A) Ara Hareket
B) Klasik Ara
C) Şekil Arası       
D) Ters Kinematik

27. Animasyon yazılımında sesler ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sesler kütüphaneye aktarılabilir.
B) Sesler üzerinde düzenlemeler yapılabilir.
C) Sesler düğme sembollerinde kullanılabilir.
D) Sesler zaman çizelgesine bağlı olarak çalışır.

28. Oval aracı ile tam bir daire çizmek için bu araç klavyeden hangi tuşla beraber kullanılmalıdır?

A) Ctrl
B) Shift
C) Alt
D) Space

29.(Y )Açıklama ifadeleri kodların akışını değiştirebilir.

30.(Y )if deyimi ile tek şart kontrol edilebilir.

31. (Y )if deyiminde şart ifadesi karşılaştırma olmak zorundadır.

32.(D ) Yayınlama ön izlemesi için F12 kısa yolu kullanılır.

33. (D ) Kaydedilen animasyon test edildiğinde oynatıcı dosya otomatik olarak oluşturulur.

Süre 40 dakikadır. Başarılar

Lütfen Bu Yazıyı Değerlendirin
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum Yap