Grafik Animasyon 2.Dönem 2.Yazılı-Test - Bilişim Konuları

Grafik Animasyon 2.Dönem 2.Yazılı-Test

1. Fonksiyon veri döndürmüyorsa tanımlama sonuna aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir?

A) Void
B) Number
C) Boolean
D) String

2. Sahnemizde kare isimli nesneyi gözlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

A) kare.addEvent
B) eventListener_kare();
C) kare.addEventListener();
D) addEventListener.kare();

3. Fare’nin bir nesneyi sol tuş ile tıklayıp bırakma olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Double_ Click
B) Click
C) Mouse_down
D) Mouse_Over

4. Klavyeden basılmış bir tuşun bırakılma olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Key_press
B) Key_down
C) Key_Up
D) Key_Code

5. Aşağıdakilerden hangisi biçim animasyonu değildir?

A) Zoom
B) Photo
C) Fade
D) Screen

6. Aşağıdakilerden hangisi döndürme animasyonunun parametresidir?

A) StartPoint
B) Degrees
C) xSections
D) Shape

7. Sınıf dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) *.cs
B) *.as
C) *.fla
D) *.swf

8. Sınıfları genişletmek için hangi komut kullanılır?

A) ClassLarge
B) Extends
C) BigClass
D) Package

9. Aşağıdakilerden hangisi Math sınıfının sabiti değildir?

A) Ln10
B) Ln20
C) E
D) Pi

10. Aşağıdakilerden hangisi Math sınıfının metodu değildir?

A) Abs( )
B) Atan( )
C) Ceil( )
D) Rand( )

11. Aşağıdakilerden hangisi metin alanı değildir?

A) Statik metin alanı
B) Dinamik metin alanı
C) Giriş metin alanı
D) Çıkış metin alanı

12. Aşağıdakilerden hangisi Metin alanı oluşturur?

A) Textfield
B) Text
C) TextBox
D) Textinput

13. Aşağıdakilerden hangisi Metin alanlarını biçimlendirmek için kullanılan nesnedir?

A) Format
B) TextfieldFormat
C) textFormat
D) textformatcolor

14. Aşağıdakilerden hangisi dizilerin uzunluğunu gösterir?

A) Array
B) Lenght
C) Push
D) Pop

15. Aşağıdakilerden hangisi dizinin son elemanını kaldırır?

A) Array
B) Lenght
C) Push
D) Pop

16. Aşağıdakilerden hangisi dizinin başındaki elemanını kaldırır?

A) Delete
B) shift
C) Push
D) Pop

17. Aşağıdakilerden hangisi 4 piksel kalınlığında 00cc00 renginde yarı saydam bir çizgi oluşturur?

A) Graphics.linestyle(0.5,00cc00,4)
B) Graphics.linestyle(4,00cc00,0.5)
C) Graphics.linestyle(4,0x00cc00,0.5)
D) Graphics.linestyle(4,00cc00,0.5)

18. Aşağıdakilerden hangisi şekle gölge efekti verir?

A) Glow
B) dropShadow
C) BevelFilter
D) Blur

19. ContentLoaderInfo sınıfında resim içeriğinin toplam büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi ile bulunabilir?

A) Total
B) Byte
C) ByteTotal
D) TotalByte

20. Aşağıdakilerden hangisi ses dosyasını 3. Saniyeden başlatıp 3 tekrar yaptıran komuttur?

A) Play(3,3)
B) Play(30,3)
C) Play(33)
D) Play(3000,3)

21. Aşağıdakilerden hangisi sürüklenme işlemini başlatır?

A) StartDrag();
B) Drag()
C) stopDrag()
D) Start

22. Aşağıdakilerden hangisi nesnenin noktaya temasını kontrol eder?

A) hitTestPoint
B) hitTestObject
C) hitTest
D) TestPoint

23. Video dosyasının oynatımını bekletmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) pause
B) resume
C) Play
D) stop

24. (Y ) Nesneler sürkeleme işleminden sonra bırakılamaz.

25. (D ) Sahnedeki nesnelerin birbiri ile temasını kontrol edilebilir.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
3

Yorum Yap