Grafik Animasyon 2.Dönem 2.Yazılı - Bilişim Konuları

Grafik Animasyon 2.Dönem 2.Yazılı

1. Fare imleci yandaki şekli ( ga22sinavsoru1 ) ne zaman alır?

 

A) Fare imleci bir grafik öğesinin keskin köşeli kısmına yaklaştırıldığı zaman

B) Fare imleci bir grafik öğesinin düz ya da yumuşak eğimli bir köşesine yaklaştırıldığı zaman

C) Fare imleci grup altına alınmış bir nesnenin köşesine yaklaştırıldığında

D) Seçili bir grafik öğesi taşınacağı zaman


2. 1. kare üzerinde birkaç öğe yer almaktadır. 20. kareye sağ tıklanıp Boş Anahtar Kare Ekle komutu verildiğinde ne olur?


A) 20. kare de dâhil 1-20 arası tüm kareler aynı öğelerle doldurulur.
B) 1-19 arası kareler aynı öğelerle doldurulur. 20. karede bağımsız içi boş bir sayfa oluşturulur.
C) 1-19 arası kareler aynı öğelerle doldurulur. 20. karede bağımsız içi dolu bir sayfa oluşturulur.
D) 1. kare hariç 20. kareye kadar tüm karelere boş sayfalar yerleştirilir.

3. Yandaki simgenin ( ga22sinavsoru3 ) işlevi nedir?

 

A) Seçili katmanın içeriğini siler.                  

B) Yalnızca seçili katmanın içeriğini gizler ya da gösterir.

C) Tüm katmanların içeriğini gizler ya da gösterir.                

D) Seçili katman üzerinde işlem yapılmasını engeller.

 

4. Adobe Flash CS4 te oluşturabileceğiniz sembol türleri nedir?


A) Grafik     

B) Film Klibi          

C) Düğme       

D) Hepsi

 

5. Yeni sembol eklemek için gerekli kısayol tuşu nedir ?


A) Ctrl+F7     

B) Ctrl+F1          

C) Ctrl+X       

D) Ctrl+F8

 

6. Adobe Flash’te  sahneyi test etmek için hangi kısayol tuşu kullanılır?


A) Ctrl+Enter                 

B) Shift+Enter

C) Ctrl+Alt+Enter             

D) Ctrl+Shift+Enter

7. Adobe Flash’ta ga22sinavsoru7 yandaki simge   neyi temsil etmektedir?


A) Maske              

B) Maskelemeyi Göster

C) Katman            

D) Klasik Ara Oluştur

 

8. FPS hangi terimin kısaltmasıdır?


A) Full Play Screen         

B) Frame Per Screens        

C) Frame Per Seconds      

D) File Per Screen

 

9. Adobe Flash programında çizilen bir  şeklin başka bir şekle dönüştürülmesi için zaman çizelgesinde hangi flash eylemi oluşturulur?

 

A) Klasik Ara Oluştur        

B) Şekil Arası Oluştur       

C)Doğru Ara Oluştur        

D)Ara Hareket Oluştur

 

10. Adobe Flash içerisinde yer alan düğmelere, seslere, sınıflara gitmek için menüden hangi yolu kullanırız?

 

A) PanelàOrtak Kütüphaneler     

B) PencereàOrtak Kütüphaneler

C) YardımàOrtak Kütüphaneler           

D) GörünümàOrtak Kütüphaneler

 

11.  Adobe Flash programının çalıştırılabilir dosyasının uzantısı nedir?

 

A) swf         

B) fla          

C) fps         

D) asp

 

12. Adobe Flash programında, nesnelerin hareketine dayalı canlandırmalar,  ……………………………….. oluşturularak yapılır. Noktalı yere hangisi gelir.

 

A) Klasik Ara         

B) Şekil Arası

C)Doğru Ara          

D)Ara Hareket

 

13. Adobe Flash programında, kareler hangi klavye tuşları ile silinir.

 

A) Shift+F5 

B) Ctrl+F5   

C) Alt+F5             

D) Alt Gr+F5

 

14. Flashta bir metin nesnesine, kullanıcının da yazı yazabilmesi için, o metin nesnesinin özelliği ne olmalıdır?

 

A) Statik Metin      

B) Dinamik Metin   

C) Giriş Metni        

D)Hiç Biri

 

15. Metin üzerinde grafik işlemleri yapmak için hangi işlemin uygulanması gerekir?

 

A) Metnin ekran görünürlüğü için Bitmap text değeri seçilir.

B) Parçala komutuyla metin parçalara ayrılır.

C) Metin seçilir ve grafik sembolüne çevrilir.

D) Metin üzerinde doğrudan grafik işlemleri yapılabilir, bir işleme gerek yoktur.

 

16. Kullanıcı yapımı düğmeler kaç kareden meydana gelir?

 

A) 1  

B) 2   

C) 3      

D) 4

 

17. Klasik Ara canlandırmasında anahtar karelerden birine yeni bir öğe eklendiğinde aşağıdakilerden hangisi olur?

 

A) Herhangi bir değişim olmaz.

B) Bir önceki anahtar kareyle yeni şeklin eklendiği anahtar kare arasında kesikli çizgi oluşur.

C) Tüm karelerin üzerinde kesikli çizgi oluşur.

D) Eklenen yeni şeklin de hareket canlandırmasına dâhil edilmesi gerektiği yönünde bir uyarı mesajı alınır.

 

18. dur.addEventListener(MouseEvent.CLICK, durdur); Komut  satırındaki durdur ifadesi nedir?

 

A) Fonksiyon ismi                     

B) Buton ismi

C) Film klibi ismi                       

D) Düğme ismi

 

19. if(e.keyCode == Keyboard.RIGHT ) komut satırının anlamı nedir? Yazınız.

 

A) Sol yön tuşuna basıldıysa      

B) Üst yön tuşuna basıldıysa

C) Sağ yön tuşuna basıldıysa      

D) Alt yön tuşuna basıldıysa

 

20. Adobe Flash programının proje dosyasının uzantısı nedir?

 

A) swf         

B) exe         

C) fla          

D) flv

 

21. Saniyede akan kare sayısına ne denir?

 

A) fpa         

B) fps          

C) kps         

D) bps

 

22. Adobe Flash programının programlamama dilinin ismi nedir?

 

A) Action script     

B) Javascript

C) php                  

D) asp

                           

23. ga22sinavsoru23 nesnesi ne aracı olarak kullanılır?

A) Movie               

B) Sembol   

C) Grafik               

D) Metin

24. Adobe Flash programında ga22sinavsoru24  simgesinin adı nedir?

A) Alt seçim aracı            

B) Üst seçim aracı

C) Seçim aracı                 

D) Genel seçim aracı

 

25. Adobe Flash programında, klavyeden yeni kare hangi tuş ile eklenir?

 

A) F4          

B) F5          

C) F6          

D) F7

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
4
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap