Grafik Animasyon Dersi 2.Dönem 1.Yazılı-2 (Test) - Bilişim Konuları

Grafik Animasyon Dersi 2.Dönem 1.Yazılı-2 (Test)

1. Soğan zarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tüm durumlar aynı anda görüntülenebilir.
B) Seçilen durum dışındaki durumlarda düzenleme yapılmaz.
C) Seçilen durum haricindeki durumlar içindeki nesneler soluk hâldegörülür.
D) İstenilen aralıktaki durumlar görüntülenebilir.

2. “Animasyonu Canlandır” komutunu aktif hâle getirmek için aşağıdaki tuş ya datuşlardan hangisi kullanılır?

A) F8
B) Ctrl + Shift + F8
C) Alt+ Shift + F8
D) Ctrl + Alt + F8

3. Dönüşümlü resimlere ait resimler hangi panelde saklanır?

A) Katmanlar
B) Durumlar
C) Stiller
D) Sayfalar

4. Aşağıdakilerden hangisi şablonlar için söylenemez?

A) şablonlar zaman tasarrufu sağlar.
B) şablonlar PNG formatında kaydedilir.
C) şablonlar düzenlenemez.
D) Görüntü işleme yazılımı hazır şablonlara sahiptir.

5. Maske Olarak Yapıştır komutu için hangi tuşlar kullanılır?

A) Ctrl + Shift + V
B) Ctrl + Alt + V
C) Shift + Alt + V
D) Ctrl V

6. Açılır menülerle ilgili hangisi yanlıştır?

A) Menü bağı eklenebilir.
B) Açılır menüler düzenlenebilir.
C) Görüntü işleme yazılımı önizleme penceresinde görüntülenir.
D) Sıcak nokta ya da dilimlere açılır menü eklenir

7. Oluşturulan düğmeler hangi panelden tekrar alınarak kullanılabilir?

A) Katmanlar
B) Durumlar
C) Stiller
D) Belge Kitaplığı

8.Oluşturulan düğme tarayıcıda hangi tuş yardımıyla görüntülenebilir?

A) F1
B) F5
C) F10
D) F12

9.Katmanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Katmanlar gizlendiği zaman film test edildiğinde o katmandaki nesneler degörünmez.
B) Katmanlar kilitlendiği zaman kilitleri bir daha açılamaz.
C) En alt sıradaki katman hiyerarşide en öndedir.
D) Bir katmanda bir animasyon işlemi önerilir

10.Zaman çizelgesi panelinden yeni katmanı kilitlemek için aşağıdakilerden hangisikullanılır?

grafiksoru28

11.Araçlar paneli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araçlar panelinin yeri değiştirilebilir.
B) Araçlar paneli sık kullanılan araçların yer aldığı paneldir.
C) Araçlar panelinde yer alan araçlara ait klavye kısayolları mevcuttur.
D) Araçlar paneline araç eklenebilir ya da çıkarılabilir.

12.Bir animasyonu test etmek için klavyeden hangi tuş gurubu kullanılır?

A) Ctrl + Enter
B) Ctrl + Space
C) Ctrl + Backspace
D) Ctrl + Esc

13. Aşağıdakilerden hangisi animasyon yazılımı metin türlerinden biri değildir?

A) Statik Metin
B) Dinamik Metin
C) Çok Satırlı Metin
D) Giriş Metin

14.Anahtar kare oluşturmak için aşağıdaki klavyeden hangi tuş kullanılır?

A) F5
B) F6
C) F7
D) F8

15. Aşağıdaki animasyon türlerinden hangisinde sembol kullanımına gerek yoktur?

A) Ara Hareket
B) Klasik Ara
C) Şekil Arası
D) Ters Kinematik

16.Aşağıdaki bileşen özelliklerinden hangisi bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır?

A) Label
B) Selected
C) Visible
D) Enabled

17. Aşağıdaki bileşenlerden hangisinde birden fazla seçim yapılabilir?

A) CheckBox
B) RadioButton
C) ComboBox
D) ColorPicker

18.Aşağıdaki animasyon dosyası kaydetme için iyileştirme talimatlarından hangisi doğrudur?

A) Dosya adlarında Türkçe karakter kullanılmalıdır.
B) Dosyalar şifreli olarak kullanılmalıdır.
C) Dosya sadece bir sürümle kaydedilmelidir.
D) Farklı isimlerle kaydedilerek geri dönüşüm sağlanabilir

I. Cetveller II. Kılavuzlar
III. Izgara IV. Koordinatlar

19. Yukardakilerden hangileri sahne üzerine çizilen şekilleri hizalamak için kullanıcıya yardımı olmaktadır?

A) I – II
B) I – II – IV
C) I – II – III
D) I – II – III – IV

20. GIF olarak yayınlama işlemi için hangisi yanlıştır?

A) Animasyon boyutu ayarlanabilir.
B) Saydamlık ayarlanabilir.
C) Sadece statik olarak dışa aktarma sağlanır.
D) Gerektiğinde renk taklidi özelliği kullanılabilir

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

1 Yorum

  • Çankaya Tadilat Dekorasyon olarak böyle paylaşımlar için teşekkür ederiz.