Grafik ve Animasyon 1.Dönem 1.Yazılı - Bilişim Konuları

Grafik ve Animasyon 1.Dönem 1.Yazılı

1-) Piksel ne dir? Açıklayınız. (8 puan)

2-) Nokta (dot) nedir? Açıklayınız. (8 puan)

3-) Çözünürlük nedir? Açıklayınız. (8 puan)

4-) 1024*768 çözünürlüğü olan bir ekranda kaç piksel vardır? (8 puan)

5-) Rezolasyon nedir? Açıklayınız. (8 puan)

6-) Görüntü formatlarından 5 tanesini yazınız. (8 puan)

7-) Fireworks programında yeni dosya oluşturma yöntemlerinden 2 tanesini yazınız. (8 puan)

 

Aşağıdaki Test Sorularını Cevaplandırınız. (13*2=26 puan)

 

8. Oluşturulan Bitmap dosyalarının çıkış cihazlarında 1 Inch2’deki piksel sayısına ne denir?

A) Çözünürlük
B) Rezolasyon
C) Dot aralığı
D) LPI (Line Per Inch)
E) DPI (Dot Per Inch)

9. Aşağıdakilerden hangisi görüntü formatlarından değildir?

A) PPS
B) PNG
C) PSD
D) TIFF
E) GIF

10. Fireworks programında araçları kısa yoldan kullanmak için üzerinde simgeleri barındıran palete ne isim verilir?

A) Tools (Araç Kutusu)
B) Properties (Özellikler Denetçisi)
C) Menu Bar (Menü Çubuğu)
D) Palet

 

11. Çalışma alanı içerisinde bir bölge seçim araçlarından biri ile seçildikten sonra, seçili alana bölge eklenmek istendiğinde hangi yardımcı tuş/tuşlar kullanılır?

A) Ctrl + Shift
B) Shift
C) Ctrl
D) Alt
E) Alt + Ctrl

12. Çalışma alanı içerisinde bir bölge seçim araçlarından biri ile seçildikten sonra, seçili alandan bölge çıkarılmak istendiğinde hangi yardımcı tuş/tuşlar kullanılır?

A) Ctrl + Shift
B) Shift
C) Ctrl
D) Alt
E) Alt + Ctrl

13. Aşağıdaki kısa yol tuşlarından hangisi çalışma alanının ekran görünümünü küçültmek için kullanılır?

A) Ctrl + Alt + Shift
B) Ctrl + “+”
C) Ctrl + Alt
D) Ctrl + Alt + SpaceBar
E) Ctrl + SpaceBar

14. Tools Çubuğunda elips simgesi seçili durumda iken çalışma alanı içerisine merkezden büyüyen daire çizmek için hangi yardımcı tuş/tuşlar kullanılır?

A) Shift
B) Alt
C) Shift + Alt
D) Ctrl
E) Ctrl + Alt

15. Araç (Tools) çubuğunda Pointer seçili durumda iken çalışma alanı içerisinde birden fazla şekil seçmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?

A) Shift
B) Shift + Alt
C) Ctrl
D) Ctrl + Shift
E) Alt

16. Bir resimdeki kırmızı göz hatasını gidermek için araç kutusundaki (Tools) simgelerden aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

grafikanimasyos11-16

17. Çalışma alanı içerisindeki nesneleri ölçeklendirmek için araç kutusundaki (Tools) simgelerden aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

grafikanimasyos11-17

18. Aşağıdakilerden hangisi bir seçim simgesi değildir?

grafikanimasyos11-18

19. Başlık çubuğunda isim sonunda beliren yıldız ( grafikanimasyos11-19 )neyi ifade eder?

A) Çalışma alanı içersindeki seçili nesne sayısını
B) Dosyaya isim verilmediğini
C) Birden fazla açık dosya olduğunu
D) Çalışmanın bir Bitmap dosyası olduğunu
E) Çalışma üzerinde değişiklik yapıldığını

20. Tools Çubuğunda grafikanimasyos11-20 elips simgesi  seçili durumda iken çalışma alanı içerisine merkezden büyüyen daire çizmek için hangi yardımcı tuş/tuşlar kullanılır?

A) Shift
B) Alt
C) Shift + Alt
D) Ctrl
E) Ctrl + Alt

21-) Aşağıdaki Araçlar Panelinde bulunan araçların isimlerini yanlarına yazınız. (16*1=16 puan)

grafikanimasyos11-21

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

2 Yorum