Html ile Çerçeve (frame) oluşturma - Bilişim Konuları

Html ile Çerçeve (frame) oluşturma

Çerçeveler, bir tarayıcı penceresini birden fazla pencereye bölüp her bir pencere içerisinde farklı içerikler gösterilmesini; ayrıca bir pencerede tanımlanmış olan bağlantıların (linklerin) istediğiniz bir diğer pencerede görüntülenmesini sağlar. Çerçevelerin özelliklerini aşağıda olduğu gibi özetleyebiliriz;

 Her çerçevenin kendine ait bir URL adresi vardır.
 Her çerçeveye bir isim verilebilir.
 Çerçeveler kullanıcı tarafından verilecek ölçülerle boyutlandırılabileceği gibi otomatik olarak da boyutlanabilme özelliğine sahiptir.

İçinde çerçeveler bulunan bir sayfa oluşturmak için, öncelikle çerçevelerin özelliklerini tanımlayan temel bir html dosyası oluşturmak gerekir. Çerçevelerden oluşan bir sayfanın normal bir html belgesinden farkı içeriğinde <body> etiketi yerine, <frameset> etiketini kullanmasıdır.

1. <frameset>

Çerçeve oluşturmak için kullanılan etikettir. Bu komut ile tarayıcı penceresinin kaç parçaya bölüneceği (çerçeve sayısı) ve bu çerçevelerin boyutlarının ne kadar olacağı belirlenir.

Kullanımı:

cerceve1

Bu etiketle birlikte kullanılacak iki parametre vardır. Bunlar Cols ve Rows parametreleridir.

1.1. Cols

<frameset> etiketi ile kullanılan parametrelerden birisidir. Ekranı dikey olarak (sütunlar halinde) tanımlanan boyutlara bölmek için kullanılır. Oluşturulacak sütunların genişlikleri pixel veya yüzde(%) cinsinde belirlenir. Sütun sayısı, çerçeve sayısını belirleyici niteliktedir.

Kullanımı:

<FRAMESET COLS=”1. sütun genişliği, 2. sütun genişliği, 3.sütunun genişliği, …”>

Örnek 1:

<frameset cols=”30%, 40%, 30%”>

Buradaki 1.sütun sayfanın %30’u genişliğinde, 2. Sütun %40’ı genişliğinde ve 3.
sütun ise %30’u genişliğinde boyutlandırılmıştır.

cerceve2

Örnek 2:

<frameset cols=”200,*,200”>

Burada sütunlar şeklinde tanımlanan birinci ve üçüncü çerçeve 200 pixel değerinde, 2.
çerçeve ise sayfanın geri kalan kısmını kapsayacak şekilde boyutlandırılmıştır.

1.2. Rows

<frameset> etiketi ile kullanılan bir diğer parametre ise rows parametresidir. Ekranı yatay olarak (satırlar halinde) tanımlanan boyutlarda bölmek için kullanılır.

Kullanımı:

<FRAMESET ROWS=”1. satır genişliği, 2. satır genişliği, 3.satır genişliği, …”>

Örnek:

<frameset rows=”200,*,200”>

Sayfada görüntülenecek olan çerçevelerin sayısı ve boyutları belirlendikten sonra<FRAME> etiketi kullanılarak pencerelerin içeriğinde neler olacağı belirlenir.

cerceve3

Örnek:

2.2. <frame>

<frame> etiketi, <frameset> etiketi ile oluşturulan çerçevelerin içeriğinde gösterilecek sayfaların belirlenmesi için kullanılır.

Örnek:

cerceve4

Yukarıdaki örnekte <frameset> ile tanımlanmış çerçevelerden oluşmuş sayfanın ilk %50’lik kısmını kapsayacak bölümüne önceden oluşturulmuş olan sayfa1.html deki içerik; diğer %50 lik dilimini oluşturan 2. çerçeveye ise sayfa2.html olarak kaydedilmiş sayfadaki içerik yerleştirilecektir. Eğer bu sayfalar önceden hazırlanıp kaydedilmemişse tarayıcıda“sayfa görüntülenemiyor” hata mesajı görüntülenecektir.<frame> etiketi ile kullanılabilecek parametreler ve görevleri aşağıda gösterilmiştir.

Parametre Görevi

NAME: Çerçevenin ismini gösterir.
RESIZE/NORESIZE: Çerçeve boyutunun değiştirilip değiştirilemeyeceğini gösterir
SCROLLING: Çerçevenin içeriğinin ekrana sığmadığı durumlarda, kaydırma çubuğu kullanılıp kullanılmayacağını belirler. Varsayılan değeri auto olmakla birlikte, yes veya no değerleri de verilebilir.
MARGINHEIGHT: Sayfadaki ilk nesnenin yukardan ne kadar uzak olacağını belirler.
MARGINWIDTH: Sayfadaki ilk nesnenin soldan ne kadar uzak olacağını belirler.
SRC: Çerçeve içinde gösterilmesini istediğimiz dosyanın URL adresini belirtmek için kullanılır.

2.3. <noframe>

Bazı tarayıcılar çerçeve özelliğini desteklemeyebilir. Bu tür durumlarda sayfaya<noframe> etiketi kullanarak mesaj yazılması sağlanır ve kullanıcının bu komutla belirlenen mesajla karşılaşması sağlanır.

cerceve5

2.4. İç İçe Çerçeve Oluşturma

<frameset> etiketi, aynı pencere içerisinde yatay ve dikey çerçeveleri birlikte kullanmanıza olanak sağlar.

Örnek:

cerceve6

Yukarıdaki kodu yazıp kaydettiğimiz zaman tarayıcıdaki görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

cerceve7

<iframe>

<iframe> etiketi, hazırlamakta olduğunuz sayfanın herhangi bir yerinde başka bir sayfa veya doküman görüntülemek istediğiniz zaman kullanılabilen, bir iç çerçeve oluşturmaya yarayan etikettir.

Kullanılabilecek Parametre Görevi

HEIGHT: Çerçevenin yüksekliğini belirtmek için kullanılır.
WIDTH: Çerçevenin genişliğini belirtmek için kullanılır.
NAME: Çerçeveye isim vermek için kullanılır.
FRAMEBORDER: Çerçevenin kenarlığının olup olmayacağını belirlemek için kullanılır.
SCROLLING: Çerçevede kaydırma çubuklarının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için kullanılır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap

1 Yorum