Html Metin Düzenleme Etiketleri - Bilişim Konuları

Html Metin Düzenleme Etiketleri

Metin Düzenleme Etiketleri

Html etiketleri kullanılarak metinler üzerinde görsel düzenlemeler yapılabilir.
Bir metnin rengi, şekli, boyutu vs. üzerindeki değişiklik ve düzenlemelerin html
etiketlerini kullanarak nasıl yapılacağına bakalım.

1. <hx> Etiketi

etiketleri, dokümana başlık eklemek için kullanılan etiketlerdir.
etiketindeki “x” ifadesi, 1 den 6 ya kadar değer almaktadır. Sayı azaldıkça yazı
büyüklüğünde artış olmaktadır. Buradaki

<h1>…</h1>

en büyük başlığı,

<h6>…</h6>

ise en küçük başlığı gösterir.

ile kullanılacak parametrelerden birisi “align” parametresidir.
Align parametresi, Left (sola hizala), right (sağa hizala), center (ortala),
justify (iki yanayasla) değerlerini alabilir.

<h1 align=””center””>Milli Eğitim Bakanlığı</h1>

şeklinde yazıldığında “Milli
Eğitim Bakanlığı” yazısı sayfaya ortalanmış bir şekilde yazılacaktır.

2.  <b> Etiketi

İstenilen metni kalın (bold) olarak yazmak için kullanılır.
Kullanımı:

<b>…</b>  şeklindedir.

Örnek:
Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır. Tagore

3. <u>  Etiketi

İstenilen metni Altı çizili (underline) olarak yazmak için kullanılır.
Kullanımı:

<u>……….</u> şeklindedir.

Örnek:
Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır. Tagore

4. <i>Etiketi

İstenilen metni eğik(italik) olarak yazmak için kullanılır.
Kullanımı:

<i>…………….</i> şeklindedir.

Örnek:
Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır. Tagore

5. <br> Etiketi

Enter tuşu görevini görür. Bir alt satıra geçmek için kullanılır. Bu etiket
kapatılmaz.

Örnek:
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

6.<p> Etiketi

Paragraf oluşturmak için kullanılan etikettir. Kullanıldığı yerde yazıyı kesip
bir satır boşluk bırakarak, metne satır başından devam edilmesini sağlar.


7. <font> Etiketi

etiketi, kullanıldığı yerdeki metinlerin renk, boyut, yazı tipi gibi
özelliklerini değiştirmek için kullanılır. Size, color ve face parametreleri ile
kullanılabilir.
Size: Yazının büyüklüğünü belirlemek için kullanılır(1-7 arası değerler alır.).

Örnek:
Merhaba
Merhaba
Merhaba

Size parametresine -1, +2 gibi değerler verilerek de metnin büyüklüğü verilen
değer kadar arttırılıp eksiltilebilir (Burada font büyüklüğü 1 eksiltilip, 2
arttırılmıştır.).
Color: Yazı tipi etiketi içerisinde metnin rengini değiştirmek için kullanılır.
Kullanmak istediğiniz rengi, ismi veya kodu ile belirterek metin üzerinde renk
değişikliği yapabilirsiniz.

Örnek:
Merhaba
Merhaba

Face: Yazı tipi karakter biçiminde değişiklik yapmak için kullanılır. Örneğin Face=” Times New Roman” parametresi kullanıldığında yazı tipi Times New Roman
olacaktır.

Merhaba

Burada yazı tipi olarak “Algerian” yazı tipi kullanılmıştır.

8. <hr> etiketi


etiketi sayfaya yatay çizgi çizmek için kullanılan etikettir. Bu etiket
diğer etiketlerden farklı olarak kapatılmaz. Size, width ve align parametreleri
mevcuttur.

Size, çizilen çizginin kalınlığını belirlemek için kullanılır.
Width, çizginin sayfadaki uzunluğunu belirlemek için kullanılır.
Align, çizginin sayfada yer alacağı konumunu (sağa hizalı, sola hizalı,
ortalanmış) belirlemek için kullanılır.

Örnek:


Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap