HTML Test Soruları - Bilişim Konuları

HTML Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi HTML’ de doğru link verme formatıdır?

a) <a href= “http://bilisimkonulari.com”>Adresim</a>
b) <a url=”http://bilisimkonulari.com”>Adresim</a>
c) <a name=”http://bilisimkonulari.com”>Adresim</a>
d) <a> “http://bilisimkonulari.com”>Adresim</a>

2. <input type=”text” maxlength=”11”> Yanda verileninput tipi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

a)Textbox oluşturur ve maksimum 11 karakter girilebilir.
b) Sadece Textbox oluşturur.
c) Textarea oluşturur ve minimum 11 karakter girilebilir.
d) Textarea oluşturur ve maksimum 11 karakter girilebilir.

3. Site dosyalarının tutulduğu yerdir. Her domain adresinin bir dosya alanı vardır.
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

a) IP
b) LAN
c) TCP
d)HOST

4. Web sayfaların başlığını yazan veya internet tarayıcıların üst kısmında isim çubuğunda görünen
metni yazan HTML kodu hangisidir?

a) <body></body>
b)<title></title>
c) <input></input>
d) <script></script>

5. Siteye arka plan resmi ekleyen body etiketi parametresi hangisidir?

a) meta
b) img
c) bgcolor
d) background

6.Aşağıdakilerden hangisi HTML’de resim ekleme kodudur?

a)<img src = “logo.jpg”>
b) <resim src = “logo.jpg”>
c) <image = “logo.jpg”>
d) <Picture src = “logo.jpg”>

7.Web sayfasında tablo hücresindeki bir resim veya yazıyı her zaman hücrenin sağ tarafına yerleştiren kod aşağıdakilerden hangisidir?

a) <td align=”center”></td>
b) <td valign=”left”></td>
c) <td align=”right”></td>
d) <td=”right”></td>

8. Aşağıdaki sunucu kontrolü özelliklerinden hangisi kenarlık rengini belirler?

A) BackColor
B) BorderColor
C) BorderStyle
D) BorderWidth

9. Ögeleri konumlandırırken konumunu nasıl göreceli yaparız?

A) position:fixed;
B) position:absolute;
C) position:relative;
D) position:mixed;

10. Aşağıdakilerden hangisini kullanarak hazırlamakta olduğunuz forma tek satırlık, şifreli veya çok satırlık metin kutusu eklenir?

A) Metin Bölgesi
B) Metin Alanı
C) Alan Kümesi
D) Görüntü Alanı

11. Aşağıdakilerden hangisi ile hazırlamakta olduğunuz forma birden fazla satırdan oluşan alanlar ekleyebilirsiniz?

A) Metin Bölgesi
B) Metin Alanı
C) Alan Kümesi
D) Görüntü Alanı

12. Kullanıcının verilen seçeneklerden sadece bir tanesini seçmesine izin veren düğme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Submit
B) Reset
C) Onay Kutusu
D) Radyo Düğmesi

13. Forma eklenmiş olan nesnelerin gruplanması gerektiği durumlarda kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metin Bölgesi
B) Metin Alanı
C) Alan Kümesi
D) Görüntü Alanı

14. Aşağıdakilerden hangisi SPRY doğrulama metin bölgesi veri türlerinden değildir?

A) Kredi Kartı
B) Telefon Numarası
C) Posta Kodu
D) Ev Adresi

15. Aşağıdakilerden hangi özellik TextBox kontrolünde girilen metin karakterini sınırlandırır?

A) Text
B) TextMode
C) MaxLength
D) ReadOnly

16. Hangisi en büyük yazı boyutunu belirler?

A) <h6>
B) <h1>
C) <head>
D) <heading>

17) Hangisi font parametrelerinden değildir?

a)font-size
b)color
c)font-sytle
d)font-image

18)Hangi kod 5 sn sonra google sayfasına yönlendirir?

a)<meta http-equiv=”refresh” content=”5;URL=http:// www. google.com”>
b)<meta content=”5;URL=http:// www. google.com”>
c)<meta http-equiv=”refresh” http:// www. google.com”>
d)<http-equiv=”refresh” content=”5;URL=http:// www. google.com”>

19)Hangisi müzik ekleme kodudur?

a) embed src
b) a href
c) music src
d) equiv src

20. Kayan yazı oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

a) <iframe>
b) <div>
c) <p>
d) <marquee>

21. Bir form oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

a) <form>
b) <input>
c) <submit>
d) <body

22. Hangisi web sunucu yazılımıdır?

a) Apache
b) Dreamweaver
c) Fireworks
d) Internet Explorer

23. Browser (tarayıcı) program ne işe yarar?

a) Kâğıt üzerindeki yazıları bilgisayara aktarır.
b) İnternete bağlantı sağlar.
c) İnternet sayfalarını bilgisayarımızda görmeyi sağlar.
d) İnternet bağlantısını hızlandırır

24. Hangisi bir web tarayıcı yazılımıdır?

a) Apache
b) Dreamweaver
c) Fireworks
d) Firefox

25. Standart bir html dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) txt
b) doc
c) html
d) http

26. Aşağıdaki programlardan hangisi site hazırlamak ve yönetmek için en ideal programdır?

a) Flash
b) Dreamweaver
c) Fireworks
d) Excel

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2

Yorum Yap