Html ve Css ile Yatay İconlu ve Animasyonlu Menü - Bilişim Konuları

Html ve Css ile Yatay İconlu ve Animasyonlu Menü

Bu örneğimizde yine Html ve Css ile yatay olarak oluşturulmuş farklı emoji resimlerinden oluşan animasyonlu güzel bir menü yapacağız. Menümüzün html ve css kodları aşağıdaki gibidir. Siz menü elemanlarını kendiniz html kodlarından değiştirebilirsiniz. Kodları kopyalayarak html içerisine yapıştırınız. Menünüz çalışacaktır.

Menünün Çalışan Hali:

Css Kodları:

 <style type="text/css">
 
 @use postcss-cssnext;
/* helpers/accessibility.css */

.invisible {
 left: -999px;
 overflow: hidden;
 position: absolute;
 top: -999px;
}

/* helpers/align.css */

.align {
 justify-content: center;
 align-items: center;
 display: flex;
}

/* layout/base.css */

:root {
 --body-background-color: #82a8ee;
}

html {
 height: 100%;
}

body {
 background-color: var(--body-background-color);
 margin: 0;
 min-height: 100%;
}

/* modules/anchor.css */

a {
 outline: 0;
}

/* modules/icon.css */

:root {
 --icon-fill-color: #97adc6;
}

.icons {
 display: none;
}

.icon {
 display: inline-block;
 fill: var(--icon-fill-color);
 font-size: 1rem;
 height: 1em;
 vertical-align: middle;
 width: 1em;
}

.icon--2x {
 font-size: 2rem;
}

/* modules/image.css */

svg {
 max-width: 100%;
}

/* modules/navigation.css */

:root {
 --navigation-background-color: #f0f6ff;
 --navigation-border-radius: 0.25rem;

 --navigation-anchor-padding: 1.5rem;
 --navigation-anchor-text-decoration: none;
}

.navigation {
 background-color: #f0f6ff;
 border-radius: 0.25rem;
 box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.3);
}

.navigation ul {
 list-style: none;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

.navigation a {
 display: block;
 padding: 1.5rem;
 position: relative;
 text-decoration: none;
}

.navigation a:focus::after,
.navigation a:hover::after {
 opacity: 1;
}

.navigation a::after {
 box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.3);
 content: '';
 height: 100%;
 left: 0;
 opacity: 0;
 position: absolute;
 top: 0;
 transition: opacity 0.3s;
 width: 100%;
}

.navigation--inline ul {
 display: flex;
}

 
 </style>

Html Kodları:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Icon Navigation</title>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

</head>
<body class="align">

 <nav class="navigation navigation--inline">
  <ul>
   <li>
    <a href="#">
     <svg class="icon icon--2x"><use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#home">
     <span class="invisible">Home</span>
    </a>
   </li>
   <li>
    <a href="#">
     <svg class="icon icon--2x"><use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#search">
     <span class="invisible">Search</span>
    </a>
   </li>
   <li>
    <a href="#">
     <svg class="icon icon--2x"><use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#cart">
     <span class="invisible">Products</span>
    </a>
   </li>
   <li>
    <a href="#">
     <svg class="icon icon--2x"><use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#bell">
     <span class="invisible">Notifications</span>
    </a>
   </li>
   <li>
    <a href="#">
     <svg class="icon icon--2x"><use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#user">
     <span class="invisible">Profile</span>
    </a>
   </li>
  </ul>
 </nav>

 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="icons"><symbol id="bell" viewBox="0 0 92 92"><path d="M84 71.5c-6.7 0-9.3-3.9-9.3-28.4 0-19.2-8.7-31.2-23.7-33v-6.2c0-2.2-1.8-4-4-4s-4 1.8-4 4v6c-16 1.3-25.3 13.5-25.3 33.1 0 24.5-2.9 28.4-9.7 28.4-2.1.1-4 1.6-4 3.8 0 2.3 1.8 3.8 4 3.8h26c.3 3 1.2 6.7 3.6 9.3 2.1 2.3 4.9 3.6 8.2 3.6 3.3 0 6.1-1.4 8.2-3.6 2.5-2.7 3.5-6.3 3.9-9.3h26.1c2.2 0 4-1.5 4-3.8 0-2.2-1.8-3.7-4-3.7zm-35.8 11.4c-.4.4-1 1-2.4 1-1.3 0-1.9-.6-2.3-1-.7-.9-1.2-1.9-1.4-3.9h7.8999999999999995c-.4 2-.9 3-1.8 3.9zm-1.6-11.9h-24.8c3.7-7 3.7-17.9 3.7-28.1 0-16.3 7.1-24.9 19.9-24.9h1.1c12.8 0 19.9 8.6 19.9 24.9 0 10.2 0 21.1 3.7 28.1h-23.5zm14.2-35.5c.1 1.9-1.4 3.6-3.3 3.7h-.2c-1.8 0-3.4-1.4-3.5-3.3-.3-4.5-3.8-6.1-4.2-6.3-1.8-.8-2.6-2.8-1.9-4.6.7-1.8 2.7-2.6 4.5-1.9.4.2 8.1 3.4 8.6 12.4z"/></symbol><symbol id="cart" viewBox="0 0 92 92"><path d="M91.8 27.3l-10.7 33.7c-.8 2.4-2.9 4-5.4 4h-41.3c-2.4 0-4.7-1.5-5.5-3.7l-15.8-42.3h-9.1c-2.2 0-4-1.8-4-4s1.8-4 4-4h11.9c1.7 0 3.2 1.1 3.8 2.7l16.3 43.3h38l8.5-27h-47.1c-2.2 0-4-1.8-4-4s1.8-4 4-4h52.6c1.3 0 2.5.7 3.2 1.7.8 1 1 2.4.6 3.6zm-55.4 43c-1.7 0-3.4.7-4.6 1.9-1.2 1.2-1.9 2.9-1.9 4.6 0 1.7.7 3.4 1.9 4.6 1.2 1.2 2.9 1.9 4.6 1.9s3.4-.7 4.6-1.9c1.2-1.2 1.9-2.9 1.9-4.6 0-1.7-.7-3.4-1.9-4.6-1.2-1.2-2.9-1.9-4.6-1.9zm35.9 0c-1.7 0-3.4.7-4.6 1.9s-1.9 2.9-1.9 4.6c0 1.7.7 3.4 1.9 4.6 1.2 1.2 2.9 1.9 4.6 1.9 1.7 0 3.4-.7 4.6-1.9 1.2-1.2 1.9-2.9 1.9-4.6 0-1.7-.7-3.4-1.9-4.6s-2.9-1.9-4.6-1.9z"/></symbol><symbol id="home" viewBox="0 0 92 92"><path d="M88 49c-1 0-2-.4-2.8-1.1l-39.2-38.3-39.2 38.3c-1.6 1.5-4.1 1.5-5.7-.1-1.5-1.6-1.5-4.1.1-5.7l42-41c1.6-1.5 4-1.5 5.6 0l42 41c1.6 1.5 1.6 4.1.1 5.7-.8.8-1.9 1.2-2.9 1.2zm-8.8 39v-39.1c0-2.2-1.8-4-4-4s-4 1.8-4 4v35.1h-12.5v-21.4c0-2.9-2.4-5.3-5.3-5.3h-14.8c-2.9 0-5.3 2.4-5.3 5.3v21.4h-12.5v-35.1c0-2.2-1.8-4-4-4s-4 1.8-4 4v39.1c0 2.2 1.8 4 4 4h20.5c2.2 0 4-1.8 4-4v-22.7h9.5v22.7c0 2.2 1.8 4 4 4h20.5c2.2 0 3.9-1.8 3.9-4z"/></symbol><symbol id="search" viewBox="0 0 92 92"><path d="M57.8 2.2c-17.1 0-31 14.1-31 31.3 0 7.3 2.5 13.9 6.6 19.3l-29.4 29.8c-1.7 1.8-1.7 4.6 0 6.3.9.9 2 1.3 3.1 1.3 1.2 0 2.3-.4 3.2-1.3l29.4-29.8c5.1 3.7 11.3 5.8 18 5.8 17.1 0 31-14.1 31-31.3s-13.8-31.4-30.9-31.4zm0 54.8c-12.7 0-23-10.5-23-23.4 0-12.9 10.3-23.4 23-23.4s23 10.5 23 23.4c0 12.9-10.3 23.4-23 23.4zm15.5-23c-.2 1.7-1.7 3-3.4 3h-.5c-1.9-.3-3.2-2-3-3.9.7-5.2-5.1-7.9-5.4-8-1.7-.8-2.5-2.9-1.7-4.6s2.8-2.5 4.6-1.8c.4.1 10.8 4.9 9.4 15.3zm-7.3 7.6c.7.7 1.2 1.8 1.2 2.8 0 1.1-.4 2.1-1.2 2.8-.7.7-1.8 1.2-2.8 1.2-1 0-2.1-.4-2.8-1.2-.7-.7-1.2-1.8-1.2-2.8 0-1 .4-2.1 1.2-2.8.7-.7 1.8-1.2 2.8-1.2 1 0 2 .4 2.8 1.2z"/></symbol><symbol id="user" viewBox="0 0 92 92"><path d="M46 57.1c14.8 0 26.9-12.1 26.9-27 0-15-12.1-27.1-26.9-27.1s-26.9 12.1-26.9 27c0 15 12.1 27.1 26.9 27.1zm0-46.1c10.4 0 18.9 8.5 18.9 19s-8.5 19-18.9 19-18.9-8.5-18.9-19 8.5-19 18.9-19zm12.5 48.7c-1.3-.4-2.8-.1-3.8.8l-8.7 7.4-8.7-7.4c-1.1-.9-2.5-1.2-3.8-.8-5.6 1.8-33.5 11.4-33.5 25.3 0 2.2 1.8 4 4 4h84c2.2 0 4-1.8 4-4 0-13.9-27.9-23.5-33.5-25.3zm-48.4 21.3c4.4-4.7 15-9.9 23.8-12.9l9.5 8.1c1.5 1.3 3.7 1.3 5.2 0l9.5-8.1c8.8 3.1 19.4 8.3 23.8 12.9h-71.8z"/></symbol></svg>

</body>
</html>


Buradan İndirebilirsiniz.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap