İleri Seviye Algoritma ve Akış Şeması Soruları-2 - Bilişim Konuları

İleri Seviye Algoritma ve Akış Şeması Soruları-2

1. İki sayının toplamını veren programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

2. Kullanıcının girdiği iki sayının karelerinin toplamını görüntüleyen programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

3. 1’den 10’a kadar olan sayılarının küplerinin toplamını bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

4. Doğum tarihi girilen kişinin yaşını hesaplayan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

5. Girilen sayının faktöriyelini hesaplayan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

6. Pozitif sayılarda çarpma işlemini toplama kullanarak bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

7. Pozitif sayılarda bölme işlemini çıkarma kullanarak yapan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

8. Pozitif girilen sayının istenilen sayıya göre mod işlemini yaptıran programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

9. Girilen pozitif sayının kaç basamaklı olduğunu söyleyen programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

10. Girilen 3 basamaklı bir sayının basamaklarının küpleri toplamı sayının kendine eşit olup olmadığını bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.
11. Klavyeden girilen 20 adet sayıdan çift sayıların toplamının tek sayıların toplamına oranını bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

12. 10 ile 1000 arasındaki tam kare sayıları ekrana yazdıran programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

13. Klavyeden girilen 25 adet sayı içerisinden negatif olanların toplamını, çift sayıların toplamını, 7’ye eşit olanların âdetini bulup ekrana yazdıran programın algoritma ve akış diyagramı oluşturunuz.

14. Çarpım Tablosunun algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

15. Girilen sayının 5’in kuvveti olup olmadığını bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

16. Fibonacci serisinin ilk 10 terimini ekrana basan algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

17. Klavyeden girilen bir sayının negatif, pozitif veya 0 olup olmadığını bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

18. Girilen sayının mükemmel sayı olup olmadığını bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

19. 1-100 arasındaki çift sayıların toplamının mükemmel sayı olup olmadığını bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

20. Herhangi bir sayının herhangi bir dereceden kuvvetini bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.
21. Girilen sayının abundant (güçlü) sayı mı ya da deficient (güçsüz) sayı mı olduğunu bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

22. 1’den 500’e kadar olan tam sayıların toplamını bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

23. Girilen a ve b sayısı 50’den büyük olduğunda c=a+b işlemini yapan değilse bu sayılar uygun değil yazdıran programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

24. 1’den 63’e kadar olan sayılar arasında istenilen sayıyı maksimum 6 seferde bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

25. Girilen decimal (onluk) bir sayının binary (ikilik) bir sayıya dönüştüren programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

26. Binary olarak girilen sayıyı decimal sayıya çeviren programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

27. Girilen yılın artık yıl olup olmadığını bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

28. Boyu ile kilosu girilen kişinin şişman mı, zayıf mı yoksa ideal kiloda mı olduğunu gösteren programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

29. Dairenin alanını ve çevresini bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

30. 10-50 arasındaki asal sayıları gösteren programın algoritma akış diyagramını oluşturunuz.
31. 1-100 arasında kaç asal sayı vardır gösteren programın algoritma akış diyagramını oluşturunuz.

32. ax2 + bx +c = 0 tipindeki bir denklemin köklerini bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

33. Girilen sayının smith sayısı olup olmadığını bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

34. 1 ile 10 arasındaki tam sayıların karelerinin toplamını bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

35. Girilen sayının yaklaşık olarak karekökünü hesaplayan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

36. Dışarıdan iki kenarı ve aradaki açısı girilen üçgenin alanını hesaplayan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

37. Dışarıdan yarıçapı girilen kürenin alanını ve hacmini hesaplayan programın algoritma akış diyagramını oluşturunuz.

38. Girilen bir tam sayının hanelerindeki en büyük sayıyı bulan algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

39. Dışarıdan ‘Derece’ cinsinden girilen açıyı; ‘Radyan’ ve ‘Grad’ cinsine çeviren programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

40. Dışarıdan iki dik kenarı girilen üçgenin hipotenüsünü hesaplayan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.
41. Girilen 3 basamaklı bir sayının basamaklarının küpleri toplamı sayının kendine eşit olup olmadığını bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

42. Arka arkaya girilen rastgele 10 tam sayının ortalaması ile bu sayılardan en büyük ve en küçük olanın ortalamasını bularak elde edilen bu iki ortalamanın farkını bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

43. 1 k sayısı tek ise 3 ile çarpılıp 1 ekleniyor çift ise 2 ile bölünüyor işlem k sayısı 1 olana kadar devam ediyor bu işlemin kaç adım sürdüğünü, işlem sırasında k sayısının aldığı max değeri k sayısının hangi sayıdan sonra hep çift olarak 1’e ulaştığını bulan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

44. Eğer 5-10 arasında ise girilen sayının karesini alıp gösteren, eğer 5’ten küçük ise faktöriyelini alan, 10’dan büyük ise sayıyı ikiye bölüp bir eksiğini yazan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

45. Dik kenar uzunlukları verilen bir üçgenin alanını hesaplayıp sonucu ekrana yazdıran algoritmayı ve akış diyagramını oluşturunuz.

46. İki kenar uzunluğu girilen bir dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayıp ekrana yazdıran programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

47. s=x+y2 denkleminin sonucunu dışardan girilen x ve y değerleri için hesaplayıp sonucu ekrana yazdıran programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

48. x=2(a + 3b)a. b denkleminin sonucunu dışardan girilen a ve değerleri için hesaplayıp sonucu ekrana yazdıran programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

49. Klavyeden -1 sayısı girilene kadar ekrana sayı girişine izin veren programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

50. Klavyeden negatif sayı girilene kadar sayı girişine izin veren ve girilen bu sayıları toplayıp sonucu ekrana yazdıran programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0

Yorum Yap

2 Yorum