İngilizcede Donanım Kavramları ve Türkçe Karşılıkları - Bilişim Konuları

İngilizcede Donanım Kavramları ve Türkçe Karşılıkları

HARDWARE :DONANIM UNITS: BİRİMLERİ

A.Internal Hardware Units:İç Donanım Birimleri

a. Motherboard :Mainboard :Ana Kart

Memory: Bellek :RAM
CPU: işlemci
optical drive: optik sürücü
sound card: ses kartı
video card: ekran kartı
port: bağlantı noktaları
expansion cards: genişleme kartları
Connect: bağlanmak
connection: bağlantı
parts of a computer: bilgisayarın parçaları
cable: kablo

b. CPU : Central Processing Unit : Merkezi İşlem Birimi

portion : kısım
instruction: talimat,komut
basic: temel
arithmetical : aritmatiksel,sayısal
logical : mantıksal
input: giriş /output: çıkış
operation: işlem
system: sistem

c. RAM : Random Access Memory : Rastgele Erişimli Bellek

maintain: korumak, saklamak
temporary: geçici
data: veri
storage: depolama, saklama
Increase: artırmak
process: işlem
speed: hız
according to: göre
data transfer rate: veri aktarım hızı
Double: çift
data rate: veri hızı
fastest: en hızlı

d. Disc Drives : Disk Sürücleri

Hard Disk Drive: Sabit Disk Sürücüsü :
Storage: depolama
device: cihaz
ranges: aralıklar
Optic Drives: Optik Sürücüler:
CD-ROM – CD RW: CD-ROM– CD RW
DVD – ROM – DVD RW: DVD – ROM – DVD RW

e.Card Reader: Kart Okuyucu :

f.Floppy Disk : Disket Sürücü

removable : taşınabilir

g.Cards: Kartlar

components: bileşenler
Sound Cards : Ses Kartları :
Video: ekran cards: Kartlar
display: göstermek
support: destek
Network: ağ cards:
communicate: haberleşme
connection : bağlantı

ğ. Power: Güç Supply : Kaynağı :

unit : birim
direct current: doğru akım
components: bileşenler
computer : bilgisayar
alternating current : alternatif akım
low-voltage : düşük voltaj
internal : dahili

h. PC Ports: Kişisel Bilgisayar Portları

Parallel Port : Paralel Port
computer peripherals: bilgisayar çevre birimleri
Printers : yazıcılar
Scanners : tarayıcılar
CD burners : CD yazıcılar
External: harici hard drives : sabit diskler
Removable: çıkarılabilir drives : sürücüler
Network: ağ adapters : bağdaştırıcıları
Tape backup drives : teyp yedekleme sürücüleri
Serial ports: seri port:
USB Port: Universal: evrensel Serial: seri Bus: veri yolu Port
industry: endüstri
develop : geliştirmek
Monitor Port : Ekran Portu
Audio/Speaker and Microphone Socket: Ses/Hoparlör ve Mikrofon Soketi:
Ethernet Port : ağ portu
local area networks LANs : yerel alan ağları LAN
HDMI : High-Definition Multimedia Interface Port: Yüksek Çözünürlüklü çoklu ortam arayüzü Portu
Uncompressed : Sıkıştırılmamış
compressed : Sıkıştırılmış

B.External: Dış Hardware: Donanım Units: Birimleri:

1. Input Devices: Giriş Birimleri:

a. Keyboard: Klavye:

important: önemli
alphabets: harfler
wireless keyboard=Kablosuz klavye

b. Mouse: Fare

basic: temel
function: fonksiyon
pointing: işaretleme
specific: belirli
screen: ekran

2. Other Input Devices: Diğer Giriş Cihazları

a. Light Pen: Işıklı Kalem
drawing: çizim
pictures: resim
c. Microphone : Mikrofon
d.Touch Pads : Dokunmatik altlık

3. Display Units: Görüntü Birimleri

a. Monitor : Ekran
output: çıktı
result : sonuç
information: bilgiler

b.Projeksiyon: Yansıtıcı
Magnifying: Büyütülme
reflects: yansıtmak
images: görüntüler
screen: ekran

4. Printers: Yazıcılar:

paper: kağıt
Dot Matrix Printer: Nokta vuruşlu yazıcı
Inkjet/Deskjet/Bubblejet Printer: Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı,
Laser Printer: Lazer Yazıcı.

5.Image Processor Devices: Görüntü İşleme Cihazları:

a.Scanner : Tarayıcı
b.Web Camera: Web Kamera
web-based: web tabanlı
video conferencing: video konferans
transfer : iletişim

6. Other Output Devices: Diğer Çıkış Cihazları

a.Headphones: Kulaklık
b.Speakers: Hoparlör

7.External Storage Devices: Harici Depolama Cihazları

a. Flash Drive: Flash Sürücü / Flash Bellek
b. External Hard Drives: Harici Hard-Disk

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap