İngilizcede Donanım ve Yazılım Kavramları ve Türkçe Karşılıkları | Bilişim Konuları

İngilizcede Donanım ve Yazılım Kavramları ve Türkçe Karşılıkları

HARDWARE TERMS : Donanım Terimleri / KAVRAMLARI

1. Genaral Terms : Genel Terimler:

a.Adapter : Adaptör
b.Back Up : Yedekeleme
external hard drive : harici hard-disk
c.Bandwidth: Bant Genişliği
d.BPS (Bits Per Second ): Saniyedeki Bitler
e.Cable: Kablo
tool: araç
f. Capacity: Kapasite :
g. Chip : Yonga
h.Device : Cihaz
piece: Parça
i.Interface : Arayüz

2. Motherboard Terms : Ana Kart Terimleri

a. AGP (Accelerated Graphics Port): Hızlandırılımış Grafik Portu
b. ATA (Advanced Tecnology Attachment): Gelişmiş Teknolojik Eki:
c.BIOS : Basic Input Output System: Temel Giriş Çıkıl Sistemi
d.Bus : Yol
e.Databus : Veri Yolu
f.DIMM (Dual In-Line Memory Module): (İki Hatlı Bellek Modülü)
h.IDE (Intelligent Drive Electronics): (Elektorniksel Akıllı Sürücü )
i.North Bridge: (Kuzey Köprüsü)
j.PCI (Personal Computer Interconnect): (Kişisel Bilgisayar Arabağlantısı )
k.ROM (Read Only Memory): (Yalnızca Okunabilir Bellek)
l.SATA (Serial ATA): (Seri Ata)
m.Socket: (Soket)
n.South Bridge: (Güney Köprüsü):

3. Processor Terms: (İşlemci Terimleri):

a.Cache Memory: (Ön Bellek / Keş Bellek)
b.Overclock: (İşlemci Hızını Artırma)
c. Level: (Seviye)

4. Hard Disk Terms: (Hard-Disk Terimleri)

a.Bad Sektor: (Hard-Diskteki Bozuk Kısımlar)
b. Cluster: (Küme)
c. Jumper : Geçici Bağlantı Teli
d. Logical Drive: (Mantıksal Sürücü)
e. RPM (Return Per Minute): (Dk’daki Dönüş Sayısı)

5. Other Terms: (Diğer Terimler)

a. Cartridge (Kartuş)
b. DPI (Dots Per Inch): (İnç Başına Düşen Nokta)
c. GPU (Graphics Processing Unit): (Grafik İşlemci Birimi)
d. PPM (Page Per minute): (Dk’daki Sayfa Sayısı)
e. Resolution: (Çözünürlük)

1. SOFTWARE TERMS: (Yazılım Terimleri)

A.Operating: (İşletim) System: (Sistemi) Tools: (Araçları)

1. General Terms: (Genel Terimler)

a.Operating System: (İşletim Sistemi)
b.Open: (Açık) source: (Kaynak) Operating System: (Açık Kaynak işletim sistemi)
c.License: (Lisans)
d. Setup: (Kurulum) :
e. Partition: (Bölüm, Harddisk Bölümü)
f. Formatting: (Biçimlendirme, Formatlama):
g.Driver: (Sürücü)

2. System and Maintanance: (Sistem ve Bakımı)

a.System Restore: (Sistem Geri Yükleme)
b. Defragmentation: (Disk Birleştime)
c.Disk Controlling / Checking: (Hata denetimi)
d.Disk Cleanup: (Disk Temizleme)
e.Registry Editor: (Kayıt Defteri Düzenleyicisi):
f.Device Maneger: (Aygıt Yöneticisi

3. Control panel: (Denetim Masası)

a. System and Security: (Sistem ve güvenlik)
b.Network and Internet Control Panel: (Ağ Ağ ve İnternet Kontrol Paneli)
c.Hardware and Sound Control Panel: (Donanım Ses Kontrol Paneli)
d. Programs: (Programlar)
e.User Accounts: (Kullanıcı Hesapları) and Family Safety: (Aile Koruması)
f.Appearance: (Görünüm) and Personalization: (Kişiselleştirme) Control Panel
g. Clock, Language: (Dil), and Region: (Bölge)
h. Ease of Access: (Erişim Kolaylığı)

4. Windows: (Pencereler)

File: Dosya
folder: (klasör)
a.Parts of a window: (Pencerelerin Kısımları)
Menu Bar: Menü Çubuğu,
Title Bar: Başlık Çubuğu,
Minimize Button: Küçültme Butonu,
Maximize Button: Büyültme Düğmesi
Close Button: Kapatma Düğmesi
Scrool Bar: Kaydırma Çubuğu
Border: Çerçeve

Yorum Yap

1 Yorum