İnternet Programcılğı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

İnternet Programcılğı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

İnternet Programcılğı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

S.No Soru Cevap
1 Form nedir? Sunucu ile kullanıcı bilgisayarı arasındaki karşılıklı iletişimi gerçekleştiren sistemdir.
2 Form elemanlarından 5 tanesini yazınız. buttonlar,
checkbox,
radio,
text,
hidden,
password,
textarea,
select,
option,
file,
image.
3 Birden çok seçenekten sadece 1 tanesini seçmemizi sağlayan form elemanı hangisidir? Radio button
4 Şifreleri yazmak için kullanılan form elemanı hangisidir? Password
5 Checkbox form elemanı ne işe yarar? Birden çok şeçenek arasından istediğimiz kadarını seçmemizi sağlar.
6 Form etiketinin action parametresinin görevi nedir? Formdaki bilgilerin gönderileceği url adresi
7 Form gönderme methodları nelerdir? yazınız Post yöntemi ve Get yöntemi
8 <input> komutu nedir açıklayınız. Genel amaçlı bir form etiketidir. Sonlandırıcı etiketi yoktur. Girdi türü type öğesinde belirtilerek farklı girdilerin alınmasını sağlar.
9 <input> ile kullanılan type paremetresi ne işe yarar? Eleman türü belirtilir. text, password, checkbox, radio, submit, reset, file, hidden, image, button değerlerinden biri kullanılır.
10 <input> ile kullanılan value paremetresi ne işe yarar? Etiketin varsayılan değeri olarak kullanılır.
11 <input> ile kullanılan size paremetresi ne işe yarar? "text" ve "password" elemanlarında karakter sayısını, diğerlerinde ise piksel cinsinden genişliği belirtmek için
kullanılır.
12 <input> ile kullanılan maxlenght paremetresi ne işe yarar? "text" ve "password" elemanlarında girilebilecek en çok karakter sayısını belirtmek için kullanılır.
13 <input> ile kullanılan checked paremetresi ne işe yarar? Sadece "radio" ve "checkbox" elemanlarında seçili eleman"olarak belirtmek için kullanılır.
14 <input> ile kullanılan align paremetresi ne işe yarar? Elemanın form üzerinde nasıl konumlanacağını belirtmek için kullanılır.
15 <input> ile kullanılan readonly paremetresi ne işe yarar? Veri girme amacıyla kullanılmayacak elemanlar içindir.
16 <input> ile kullanılan disabled paremetresi ne işe yarar? Veri girişi engellenecek elemanlar içindir.
17 <select> ve <option> nedir? Formlarımızda seçim kutuları oluşturmak için kullanılan yapılardır.
18 ( ) POST metodunda formdaki veriler adres çubuğu üzerinden taşınır. Yanlış
19 ( ) $_POST ve $_GET değişkenleri PHP’nin küresel dizi değişkenleridir. Doğru
20 ( ) Form kullanılarak resim yüklemek mümkün değildir. Yanlış
21 Hangisi <form> etiketi oluşturulurken kullanılan bir özellik değildir?
A) action
B) method
C) name
D) type
D
22 Hangisi form kontrol elemanı değildir?
A) text
B) checkbox
C) combobox
D) select
C
23 Form kontrol yapılarının hangi özelliği PHP sayfasında taşıdıkları bilgiyi almayı sağlar?
A) size
B) name
C) type
D) hiçbiri
B
24 Formlardan gelen bilgi güvenliği için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) copy
B) is_numeric
C) is_array
D) htmlspecialchars
A
25 …………………. web sayfalarına yeni içerikler eklenebilir, var olanlar güncellenebilir ya da silinebilir. Dinamik
26 Durağan (statik) web sayfalarında veri akışı …………….……… yönlüdür. Tek
27 ^ karakterinin görevi nedir? Metin verilen ifade ile başlamalıdır.
28 $ karakterinin görevi nedir? Metin verilen ifade ile sonlanmalıdır.
29 ? karakterinin görevi nedir? Metinde bir önceki karakter olabilir de olmayabilir de.
30 + karakterinin görevi nedir? Metinde bir önceki karakter 1 veya daha fazla olmalıdır.
31 * karakterinin görevi nedir? Metinde bir önceki karakter olmayabilir ya da 1 veya daha fazla sayıda olabilir.
32 Oturun nedir? Oturum, bir kullanıcının bir web sitesini ziyaret etme sürecidir
33 Çerez nedir? Çerezler, internet sitelerinin kullanıcı bilgisayarına yerleştirdiği küçük boyutta
dosyalardır.
34 Çerez oluşturma fonksiyonu nedir? Setcookie() fonksiyonu
35 Setcookie() fonksiyonunun parametrelerini yazınız. isim, deger, zaman aşımı, yol, alan, güvenlik
36 Çerezi ekrana yazdırma komutu nedir? $_COOKIE komutu
37 Çerezi silme fonksiyonu nedir? session_destroy() fonksiyonu
38 ……………… , kullanıcıyı ayırt etmenin en etkili yollarından biridir. cookie()
39 PHP’de session oturum değişkenlerini ……………………… dizi değişkenleri taşır. $_Session
40 ( ) E-posta ve e-ticaret sistemlerinde session oturum yönetimi kullanılır. Doğru
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2

Yorum Yap