İnternet Programcılığı 1.Dönem 1.Yazılı-3 - Bilişim Konuları

İnternet Programcılığı 1.Dönem 1.Yazılı-3

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12. İnternet Programcılığı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları


Soru1: Php de değişken hangi ifade ile tanımlanır.

$ işareti ile

Soru2: Php’de değişken tanımlama kuralları nelerdir?

• Değişkenler dolar işareti ($)i ile başlar.
• Değişken ataması yapılırken eşittir(=) operatörü kullanılmalıdır.
• Değişkene atanan değer metin ise tırnak içinde yazılmalıdır.
• Değişkenler rakamla başlamaz.
• Değişkenler iki kelimeden oluşuyorsa kelimeler arasında boşluk olmamalıdır.
• Değişkenlerde Türkçe karakter (ç, ğ, ü, ö, ş ı, İ) ve özel semboller (£ @ / * > < { ] & % …) kullanılmaz.

Soru3: Php’de sabit nasıl tanımlanır.

define (“Sabit_Adi”,”Sabitin_Değeri”);

Soru4: Php’de kullanılan veri türleri nelerdir.

İnteger, double, string, boolen, object, array

Soru5: Php’de kullanılan matematiksel operatörleri yazınız.

Toplama: +
Çıkarma: –
Çarpma :*
Bölme :/ Mod: %

Soru6: Php’de kullanılan kıyas ve karşılaştırma operatörleri nelerdir

Eşittir: ==
Eşit Değildir: !=
Büyüktür: >
Küçüktür: <
Büyük Eşit: >=
Küçük Eşit: <=

Soru7: Php’de kullanılan mantıksal işlem operatörleri nelerdir.

Ve: And Veya: Or Ve: && Veya || Değil: !

Soru8: Birleştirme operatörü nedir.

. (nokta) dır

Soru9: Artırma operatörü nedir.

++

Soru10: Azaltma operatörü nedir.

Soru11: $a=5; Printf $a++;

Sonuç: 5

Soru12: $a=5; Printf ++$a;

Sonuç: 6

Soru13: $a=5; $b=10; $c=$a+$b; $c++; $b–; $a–;

Toplam=29
$toplam=$a+$b+$c;

Soru14: isset() komutu ne işe yarar.

Bir değişken tanımının içerisinde değer olup olmadığını rapor eder.

Soru15 :empty() komutu ne işe yarar.

Buda isset ile aynı işi görür esasında. Ancak sınamayı tersten yapar. isset()te dönen değer true ise emty() de aynı değer false olarak döner.

Soru16: is_integer() komutu ne işe yarar.

Bu komut değişkenin tamsayı olup olmadığını sınar ve “ True” veya “False” değeri döndürür.

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap