İnternet Programcılığı 1.Dönem 2.Yazılı-3 - Bilişim Konuları

İnternet Programcılığı 1.Dönem 2.Yazılı-3

Sorular

Cevaplar

1
(15p)

 

Ekrana 10 defa alt alta adınızı yazdıran programı for döngüsü ile yapınız.

 

<? Php
For($i=1;$i<=10;$i++)
{
echo “bilisim”;
echo”<br>”;
}
?>

2
(10p)

Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız?

intprog1

–TEBRİKLER–SAYI 50

3
(10p)

intprog2 Yusuf
Ahmet
Hamza
Mehmet
Ömer

4
(10p)

intprog3 64

5 (5p)

Aşağıdakilerden hangisi bir web sunucu programıdır?
A) Apache   B) Nero C) Mysql   D) Excel

6 (5p)

$a=10; ++$a; Printf ++$a;
Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?
A) B) 10  C) 11   D) 12

7 (5p)

Hazır kurulum paketlerinden olan EasyPHP’nin içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur
A) Mysql B) PHP C) Dreamweaver D) Phpmyadmin

8 (5p)

Hangisi bir web veritabanı sunucusudur?
A) PHP B) Mysql C) Apache D) Phpmyadmin

9 (5p)

Php de ekrana” Merhaba Dünya” nasıl yazdırılır?
A) echo ” Merhaba Dünya “; B) “Merhaba Dünya “; C) echo Merhaba Dünya D) Response.Write(“Merhaba Dünya”)

10(5p)

if ($yas>18) and ($cinsiyet=”erkek”) satırının anlamı nedir?
A) yaşı 18 den büyük veya cinsiyeti erkek ise B) yaşı 18 ve cinsiyeti erkek değil ise
C) yaşı 18 den küçük ve erkek ise D) yaşı 18 den büyük ve cinsiyeti erkek ise

11(5p)

And operatörünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) &&          B) ||          C) ==             D) !

12(5p)

Aşağıdaki değişken tanımlamalarda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) $Uzun Kenar=30      B) Yas=35     C) $Alinin_yasi=45     D) $pideğeri=3,14

13(5p)

Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi yanlıştır?
A) $sayi= 10 B) $sayı= 10 C) $sayi1= 10 D) $SAYI= 10

14(5p)

Php’de yorum satırı eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) !       B) *    C) //      D) /

15(5p)

Aşağıdaki değişken tanımlamalarda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) $Uzun Kenar=30          B) Yas=35       C) $Alinin_yasi=45       D) $pideğeri=3,14
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
3
+1
2
+1
1
+1
5
+1
1
+1
0
+1
0

Yorum Yap

2 Yorum