İnternet Programcılığı 2.Dönem 1.Yazılı - Bilişim Konuları

İnternet Programcılığı 2.Dönem 1.Yazılı

1. Aşağıdakilerden hangisi bir web sunucu programıdır?

A) Apache
B) Nero
C) Mysql
D) Excel

2. Hangisi bir web veritabanı sunucusudur?

A) PHP
B) Mysql
C) Apache
D) Phpmyadmin

3. Aşağıdaki değişken tanımlamalarda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) $Uzun Kenar=30
B) Yas=35
C) $Alinin_yasi=45
D) $pideğeri=3,14

4. Aşağıdaki atama operatörlerinden hangisi yanlıştır?

A) $Alan=$a2 * $a3
B) $Ad_Soyad=”Talha UZUN”
C) $Yas Farki=$yas1-$yas2
D) $memleket=”ELAZIĞ”;

5. Aşağıdaki program çalıştırıldığında ekran çıktısı nasıl olur?
for($i=0;$i<=5;$i=$i+1) {echo $i ;} ?>

A) 5
B) 0-1-2-3-4-5
C) 1-3-5
D) 0-1-2-3-4

6. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya oluşturma komutudur?

A) Fwrite
B) Touch
C) Mkdir
D) Rmdir

7. Localhost hangi IP adresini kullanır?

A) 127.0.0.1
B) 192.168.1.1
C) 10.0.0.1
D) 85.168.5.1

8. Fiziksel adresi C:\AppServ\www\deneme\index.php olan bir dosya tarayıcıda nasıl çalıştırılır?

A) http://www.localhost.com/deneme/index.php
B) http://localhost:deneme/index.php
C) http://deneme/index.php
D) http://localhost/deneme/index.php

9. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya veya klasörün var olup olmadığını kontrol eder?

A) file_exists
B) is_file
C) is_dir
D) mkdir

10. Hangisi <form>etiketi oluşturulurken kullanılan bir özellik değildir?

A) action
B) method
C) name
D) type11. Form kontrol yapılarının hangi özelliği PHP sayfasında taşıdıkları bilgiyi almayı sağlar?

A) size
B) name
C) type
D) hiçbiri

12. Hangisi metin içinde grup oluşturmak için kullanılır?

A) ()
B) []
C) {}
D) hiçbiri

13. Hangisi setcookie fonksiyonunun aldığı değerlerden değildir?

A) isim
B) zaman aşımı
C) değer
D) metod

14.Time()+60*60*24*30 zaman bildirimi neyi temsil eder?

A) 30 gün
B) 3 gün
C) 1 gün
D) hiçbiri

15. Hangisi bir cookie değişkenidir?

A) $_SESSION
B) $_GET
C) $_POST
D) $_COOKIE

16. Hangisi bir session değişkenidir?

A) $_SESSION
B) $_GET
C) $_POST
D) $_COOKIE

17. Bir formdan gelen resmi elde etmek için hangi küresel değişken kullanılır?

A) $_FILES
B) $_POST
C) $_GET
D) hiçbiri

18. “Auto increment primary key” Sql dilinde hangi manaya gelir?

A) Otomatik artan farkı değer
B) Sıralı ikili dizisi
C) Değiştirilemeyen alan
D) Apache

19. Sql komut sisteminde kullanılan Select isim, email FROM uyeler”; komutunun görevi nedir?

A) Uyeler tablosuna isim ve email alanı açar.
B) Uyeler tablosundan isim ve email alanını çıkarır.
C) Uyeler tablosundaki isim ve email bilgileri haricîndekileri listeler.
D) Uyeler tablosundaki isim ve email bilgilerini listeler.

20. <form>etiketinin üç önemli özelliği nedir?

A) name, size, method
B) name, action, method
C) id, action, method
D) hiçbiri
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap