İnternet Programcılığı 2.Dönem 2.Yazılı-2 | Bilişim Konuları

İnternet Programcılığı 2.Dönem 2.Yazılı-2

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12. İnternet Programcılığı Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1. Regular expression ifadesinin Türkçe karşılığı nedir?

A) özel karakterler B) metin fonksionları C) görünmez karakterlerD) düzenli ifadeler

2. Hangisi <form> etiketi oluşturulurken kullanılan bir özellik değildir?

A) action B) method C) name D) type

3. Hangisi form kontrol elemanı değildir?

A) text B) checkbox C) combobox D) select

4. Form kontrol yapılarının hangi özelliği PHP sayfasında taşıdıkları bilgiyi almayı sağlar?

A) size B) name C) type D) hiçbiri

5. Formlardan gelen bilgi güvenliği için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) copy B) is_numeric C) is_array D) htmlspecialchars

6. Tarayıcı ………header……. bakarak başlık bilgilerine göre sayfa içeriğini işler.

7. Grafikleri renklendirmek için ……RGB…… olarak nitelendirilen 3 temel rengin değerleri kullanılır.

8. ……Dinamik……. web sayfalarına yeni içerikler eklenebilir, var olanlar güncellenebilir ya da silinebilir.

9. Durağan (statik) web sayfalarında veri akışı ……Tek…… yönlüdür.

10. Metinde bir önceki karakter olmayabilir ya da 1 veya daha fazla sayıda olabilir anlamına gelen sembol ……*…… işaretidir.

11. Herhangi bir karakteri temsil eden sembol …… . …… işaretidir.

12. ……cookie…… , kullanıcıyı ayırt etmenin en etkili yollarından biridir.

13. PHP’de session oturum değişkenlerini ……$_SESSION…… dizi değişkenleri taşır.

14. İnternet programcılığı dosyalarının uzantısı ……………php…………….. dır.

15. Form bilgilerinin gizli olarak gönderilmesini sağlayan yöntem ………Post……….. yöntemidir.

16. (Y ) imagestring grafikler üzerine çizgi çizmek için kullanılır.

17. (Y ) imagepng komutu ile jpeg grafik oluşturulabilir.

18. (D ) imagecreate komutu ile oluşturulacak grafiğin boyutu ayarlanabilir.

19. (Y ) /[^0-9a-zA-Z]$/ söz dizesinin anlamı: Metin harf yada sayılardan oluşmalı

20. (D ) /^\d{2}:d{2}$/söz dizesinin anlamı: Metin saat formatında olmalı.(Örn;12:15)

21. (D ) Metin içinde aranılan bir ifadeyi yenisi ile değiştirmek için php_replace fonksiyonu kullanılır.

22. (D ) setcookie fonksiyonu ile çerez oluştururken sayfaya herhangi bir HTML bilgi gönderimi yapılmadan önce setcookie fonksiyonu kullanılmalıdır.

23. (Y ) Çerezler kullanılarak oturum yönetimi gerçekleştirilemez.

24. (D ) E-posta ve e-ticaret sistemlerinde session oturum yönetimi kullanılır.

25. (Y ) setcookie fonksiyonu ile bir İnternet sayfada birden çok değer oluşturulamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Comment Spam Protection by WP-SpamFree