İnternet Programcılığı 2.Dönem 2.Yazılı-3 - Bilişim Konuları

İnternet Programcılığı 2.Dönem 2.Yazılı-3

1. Aşağıdakilerden hangisi bir web sunucu programıdır?

A) Apache
B) Nero
C) Mysql
D) Excel

2. Hangisi bir web veritabanı sunucusudur?

A) PHP
B) Mysql
C) Apache
D) Phpmyadmin

3. Aşağıdaki değişken tanımlamalarda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) $Uzun Kenar=30
B) Yas=35
C) $Alinin_yasi=45  
D) $pideğeri=3,14

4. Aşağıdaki atama operatörlerinden hangisi yanlıştır?

A) $Alan=$a2 * $a3
B) $Ad_Soyad=”Talha UZUN”
C) $Yas Farki=$yas1-$yas2
D) $memleket=”ELAZIĞ”;

5. Aşağıdaki program çalıştırıldığında ekran çıktısı nasıl olur?

<?php
for($i=0;$i<=5;$i=$i+1)
{echo $i ;}
?>

A) 5
B) 0-1-2-3-4-5
C) 1-3-5
D) 0-1-2-3-4

6. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya oluşturma komutudur?

A) Fwrite
B) Touch
C) Mkdir
D) Rmdir

7. Localhost hangi IP adresini kullanır?

A) 127.0.0.1
B) 192.168.1.1
C) 10.0.0.1
D) 85.168.5.1

8. Fiziksel adresi C:\AppServ\www\deneme\index.php olan bir dosya tarayıcıda nasıl çalıştırılır?

A) http://www.localhost.com/deneme/index.php
B) http://localhost:deneme/index.php
C) http://deneme/index.php
D) http://localhost/deneme/index.php

9. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya veya klasörün var olup olmadığını kontrol eder?

A) file_exists
B) is_file
C) is_dir
D) mkdir

10. Hangisi <form> etiketi oluşturulurken kullanılan bir özellik değildir?

A) action
B) method
C) name
D) type

11. Form kontrol yapılarının hangi özelliği PHP sayfasında taşıdıkları bilgiyi almayı sağlar?

A) size
B) name
C) type
D) hiçbiri
12. Hangisi metin içinde grup oluşturmak için kullanılır?

A) ()
B) []
C) {}
D) hiçbiri

13. Hangisi setcookie fonksiyonunun aldığı değerlerden değildir?

A) isim
B) zaman aşımı
C) değer
D) metod

14. ime()+60*60*24*30 zaman bildirimi neyi temsil eder?

A) 30 gün
B) 3 gün
C) 1 gün
D) hiçbiri

15. Hangisi bir cookie değişkenidir?

A) $_SESSION
B) $_GET
C) $_POST
D) $_COOKIE

16. Hangisi bir session değişkenidir?

A) $_SESSION
B) $_GET
C) $_POST
D) $_COOKIE

17. Hangisi doğru bir URL sorgu cümlesidir?

A) site.php&ad=ali&soyad=ay
B) site.php?ad=ali&soyad=ay
C) site.php%ad=ali&soyad=ay
D) site.php?ad-ali&soyad-ay

18. Bir formdan gelen resmi elde etmek için hangi küresel değişken kullanılır?

A) $_FILES
B) $_POST
C) $_GET
D) hiçbiri

19. Delete From Musteri Where no=2; komutu Sql dilindeki karşılığı nedir?

A) Musteri tablosundan kayıt gösterir.
B) Musteri tablosundaki kayıtları siler.
C) Musteri tablosundaki 2 numaralı kayıdı siler.
D) Musteri tablosunun no alanına 2 değerini atar.

20. “Auto increment primary key” Sql dilinde hangi manaya gelir?

A) Otomatik artan farkı değer
B) Sıralı ikili dizisi
C) Değiştirilemeyen alan
D) Apache

21. Sql komut sisteminde kullanılan Select isim, email FROM uyeler”; komutunun görevi nedir?
A) Uyeler tablosuna isim ve email alanı açar.
B) Uyeler tablosundan isim ve email alanını çıkarır.
C) Uyeler tablosundaki isim ve email bilgileri haricîndekileri listeler.
D) Uyeler tablosundaki isim ve email bilgilerini listeler.

22. Select Count(*) From tablo komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüm kayıtları listeler.
B) Tüm kayıtları siler.
C) Toplam kayıt sayısını verir.
D) Kayıtları A’dan Z’ye sıralar.

23. Aşağıdakilerden hangisi tablo içerisindeki bilgileri sorgulamak için kullanılan SQL komutudur?

A) SELECT
B) DELETE
C) INSERT
D) UPDATE

24. ALTER TABLE tablo_adi DROP COLUMN sütun_adi; komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevcut tabloyu siler.
B) Mevcut alanı siler.
C) Yeni alan ekler.
D) Mevcut kaydı siler.

25. Aşağıdakilerden hangisi bir veri tabanı türüdür?

A) MySQL
B) PHP
C) Apache
D) phpMyAdmin

26. mysql_connect() fonksiyonun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tabloları ilişkilendirmek için kullanılır
B) Veri tabanı sunucusuna bağlanmak için kullanılır.
C) Veri tabanı oluşturmak için kullanılır.
D) Veri tabanı sunucusuyla bağlantıyı kesmek için kullanılır.

27. @mysql_select_db(ABC,$baglanti) komut satırında ABC yerine yazılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veri tabanı adı
B) Alan adı
C) Tablo adı
D) Sunucu adı

28. PHP, form kontrol neslerinin (form etiketlerinin) hangi özelliğini kullanarak taşıdıkları değeri elde eder?

A) id
B) value
C) size
D) name

29. Hangisi <input> etiketinin type özelliğinin alabildiği bir değerdir?
A) textarea
B) select
C) radio
D) option

30. <form> etiketinin üç önemli özelliği nedir?

A) name, size, method
B) name, action, method
C) id, action, method
D) hiçbiri

31. <form> etiketinin üç önemli özelliği nedir?

A) name, size, method
B) name, action, method
C) id, action, method
D) hiçbiri

32. Hangisi form kontrol elemanı değildir?

A) text
B) checkbox
C) combobox
D) select

33. Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi yanlıştır?

A) $sayi= 10
B) $sayı= 10
C) $sayi1= 10
D) $SAYI= 10 Süre:40 dakikadır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap

1 Yorum