İnternet Programcılığı 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

İnternet Programcılığı 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1. GD kütüphanesinin görevi nedir?

A) Grafik işlemlerini gerçekleştirmek
B) Nesne oluşturmak
C) Nesneye yönelik programlama yapmak
D) Hiçbiri

2. Sayısal kameralardan bilgi okumak için hangi eklenti kullanılır?

A) GD
B) exif
C) Class
D) read

3. Aşağıdakilerden hangisi gd eklentisinin çalıştığını test etmeye yarar?

A) php
B) info
C) phpinfo
D) php.ini

4. Aşağıdakilerden hangisi php.ini dosyasında açıklama satırı oluşturur?

A) //
B) ;
C) :
D) ”

5. Aşağıdakilerden hangisi resmi hafızadan siler?

A) image
B) imagepng
C) deleteimage
D) imagedestroy

6. Aşağıdakilerden hangisi grafik oluşturmak için kullanılır?

A) imagecreate
B) imagebuilt
C) image
D) create

7. Aşağıdakilerden hangisi imagecreatetruecolor komutu ile oluşturulan resmi renklendirir?

A) imagecolorallocate
B) imagefill
C) imagedestroy
D) Hiçbiri

8. Aşağıdakilerden hangisi daire oluşturmak için kullanılır?

A) imagecolorallocate
B) imagefilledrectangle
C) imagecreate
D) imageellipse

9. Aşağıdakilerden hangisi yay çizmek için kullanılır?

A) imagefill
B) imagepng
C) imagefilledarc
D) imagefillrectangle

10. Aşağıdakilerden hangisi grafik üzerinde pasta dilimi oluşturmak için kullanılan bir parametredir?

A) IMG_ARC_PIE
B) IMG_ARC_EDGED
C) IMG_ARC_CHORD
D) IMG_ARC_NOFILL

11. Grafik üzerinde açılı yazı yazmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) imagestring
B) imagecreate
C) imagewrite
D) imagettftext

12. Grafik üzerinde çizgi çizmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) imagepaint
B) imageelips
C) imageline
D) imasetline

13. $a=rand(3,15) komutu çalıştığında “a”nın değeri hangisi olamaz?

A) 3
B) 13
C) 15
D) 18

14. PHP de grafik işlemleri gerçekleştirmek için hangi kütüphane kullanılır?

A) GD
B) GP
C) DG
D) GL

15. Hangisi grafik dosyası değildir?

A) jpeg
B) png
C) ttf
D) bmp

16. Hangisi grafik kütüphanesini aktif yapmak için kullanılan dosyadır?

A) php.cgi
B) php.ini
C) xampp
D) apache.ini

17. imagecreatetruecolor ile oluşturulan resmin arka plan rengi hangisidir?

A) Beyaz
B) Kırmızı
C) Siyah
D) Hiçbiri

18. Hangisi yeni oluşturulan grafiği dosya olarak kaydetmek için kullanılmaz?

A) imagedestroy
B) imagepng
C) imagejpeg
D) imagegif

19. Dinamik bir web site veri akışı nasıldır?

A) istemciden-sunucuya, sunucudan-istemciye
B) istemciden-sunucuya
C) sunucudan-istemciye
D) hiçbiri

20. <form> etiketinin üç önemli özelliği nedir?

A) name, size, method
B) name, action, method
C) id, action, method
D) hiçbiri

21. Hangisi <input type=”text” />  etiketinin type özelliğinin alabildiği bir değerdir?

A) textarea
B) select
C) radio
D) option

22. Hangisi doğru bir URL sorgu cümlesidir?

A) site.php&ad=ali&soyad=ay
B) site.php?ad=ali&soyad=ay
C) site.php%ad=ali&soyad=ay
D) site.php?ad-ali&soyad-ay

23. PHP, form kontrol neslerinin (form etiketlerinin) hangi özelliğini kullanarak taşıdıkları değeri elde eder?

A) id
B) value
C) size
D) name

24. Bir formdan gelen resmi elde etmek için hangi küresel değişken kullanılır?

A) $_FILES
B) $_POST
C) $_GET
D) hiçbiri

25. ‘htmlspecialchars’ fonksiyonu aşağıdaki konulardan hangisiyle en çok ilgilidir?

A) veri tipi
B) veri güvenlik
C) veri silme
D) hiçbiri

26. Regular expression ifadesinin Türkçe karşılığı nedir?

A) özel karakterler
B) metin fonksionları
C) görünmez karakterler
D) düzenli ifadeler

27. Hangisi <form> etiketi oluşturulurken kullanılan bir özellik değildir?

A) action
B) method
C) name
D) type

28. Hangisi form kontrol elemanı değildir?

A) text
B) checkbox
C) combobox
D) select

29. Form kontrol yapılarının hangi özelliği PHP sayfasında taşıdıkları bilgiyi almayı sağlar?

A) size
B) name
C) type
D) hiçbiri

30. Formlardan gelen bilgi güvenliği için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) copy
B) is_numeric
C) is_array
D) htmlspecialchars

31. Metinde bir önceki karakter olmayabilir ya da 1 veya daha fazla sayıda olabilir anlamına gelen sembol ……*…… işaretidir.

32. Herhangi bir karakteri temsil eden sembol …… . …… işaretidir.

33. ……cookie…… , kullanıcıyı ayırt etmenin en etkili yollarından biridir.

34. PHP’de session oturum değişkenlerini ……$_SESSION…… dizi değişkenleri taşır.

35. İnternet programcılığı dosyalarının uzantısı ……………php…………….. dır.

36. Form bilgilerinin gizli olarak gönderilmesini sağlayan yöntem ………Post……….. yöntemidir.

37. (Y ) imagestring grafikler üzerine çizgi çizmek için kullanılır.

38. (Y ) imagepng komutu ile jpeg grafik oluşturulabilir.

39. (D ) imagecreate komutu ile oluşturulacak grafiğin boyutu ayarlanabilir.

40. (Y ) /[^0-9a-zA-Z]$/ söz dizesinin anlamı: Metin harf yada sayılardan oluşmalı

41. (D ) /^\d{2}:d{2}$/söz dizesinin anlamı: Metin saat formatında olmalı.

42. (D ) Metin içinde aranılan bir ifadeyi yenisi ile değiştirmek için php_replace fonksiyonu kullanılır.

43. (D ) setcookie fonksiyonu ile çerez oluştururken sayfaya herhangi bir HTML bilgi gönderimi yapılmadan önce setcookie fonksiyonu kullanılmalıdır.

44. (Y ) Çerezler kullanılarak oturum yönetimi gerçekleştirilemez.

45. Tarayıcı ………header……. bakarak başlık bilgilerine göre sayfa içeriğini işler.

46. Grafikleri renklendirmek için ……RGB…… olarak nitelendirilen 3 temel rengin değerleri kullanılır.

47. (D ) E-posta ve e-ticaret sistemlerinde session oturum yönetimi kullanılır.

48. (Y ) setcookie fonksiyonu ile bir İnternet sayfada birden çok değer oluşturulamaz.

49. ……Dinamik……. web sayfalarına yeni içerikler eklenebilir, var olanlar güncellenebilir ya da silinebilir.

50. Durağan (statik) web sayfalarında veri akışı ……Tek…… yönlüdür.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap