İnternet Programcılığı 2.Dönem 2.Yazılı-Test-2 - Bilişim Konuları

İnternet Programcılığı 2.Dönem 2.Yazılı-Test-2

1. Aşağıdakilerden hangisi bir web sunucu programıdır?

A) Apache
B) Nero
C) Mysql
D) Excel

2. Hazır kurulum paketlerinden olan EasyPHP’nin içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Mysql
B) PHP
C) Dreamweaver
D) Phpmyadmin

3. Hangisi bir web veritabanı sunucusudur?

A) PHP
B) Mysql
C) Apache
D) Phpmyadmin

4. Aşağıdaki değişken tanımlamalarda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) $Uzun Kenar=30
B) Yas=35
C) $Alinin_yası=45
D) $pidegeri=3

5. Aşağıdaki atama operatörlerinden hangisi yanlıştır?

A) $Alan=$a2 * $a3
B) $Ad_Soyad=”Talha UZUN”
C) $Yas Farki=$yas1-$yas2
D) $memleket=”ELAZIĞ”;

6. And operatörünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) &&
B) ||
C) ==
D) !

7. Php de ekrana” Merhaba Dünya” nasıl yazdırılır?

A) echo ” Merhaba Dünya “;
B) “Merhaba Dünya “;
C) echo Merhaba Dünya
D) Response.Write(“Merhaba Dünya”)

8. if ($yas>20) and ($cinsiyet=”kız”) satırının anlamı nedir?

A) yaşı 20 den büyük ve cinsiyeti erkek ise
B) yaşı 20 ve cinsiyeti kız değil ise
C) yaşı 20 den küçük ve kız ise
D) yaşı 20 den büyük ve cinsiyeti kız ise

9. Aşağıdaki program çalıştırıldığında ekran çıktısı nasıl olur?

<?php for ($i=0;$i<=5;$i=$i+1) {echo $i ;} ?>

A) 5
B) 0-1-2-3-4-5
C) 1-3-5
D) 0-1-2-3-4

10. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya oluşturma komutudur?

A) Fwrite
B) Touch
C) Mkdir
D) Rmdir

11. Aşağıdakilerden hangisi PHP kodunun yazım stillerinden biri değildir?

A) <?php…?>
B) <php>…</php>
C) <scriptlanguage=”php”>….</script>
D) <?…?>

$a=10; –$a; Printf $a++;
13. Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 12

14. Hangisi form kontrol elemanı değildir?

A) text
B) checkbox
C) combobox
D) select

15. Form kontrol yapılarının hangi özelliği PHP sayfasında taşıdıkları bilgiyi almayı sağlar?

A) size
B) name
C) type
D) hiçbiri

16. Hangisi bir cookie değişkenidir?

A) $_SESSION
B) $_GET
C) $_POST
D) $_COOKIE

17. ( ) $_POST ve $_GET değişkenleri PHP’nin küresel dizi değişkenleridir.

18. ( ) Php kodları her yazı editörü ile yazılmaz.

19. ( ) Derleyici php dilinde “//” bulunduğu satırdan önceki kodları dikkate almaz.

20. ( ) Form kontrol neslerinin (form etiketlerinin) dizi değer taşıması için kullanılan semboller [] köşeli parantez sembolleridir.

Cevap anahtarına buradan bakabilirsiniz.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Yorum Yap