İnternet Programcılığı 2.Dönem 2.Yazılı-Test - Bilişim Konuları

İnternet Programcılığı 2.Dönem 2.Yazılı-Test

1.  Aşağıdakilerden hangisi bir web sunucu programıdır?

A) Apache

B) Nero

C) Mysql

D) Excel

 

2.  Hangisi bir web veritabanı sunucusudur?

A) PHP

B) Mysql

C) Apache

D) Phpmyadmin

 

3. Hazır kurulum paketlerinden olan EasyPHP’nin içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur

A) Mysql

B) PHP

C) Dreamweaver

D) Phpmyadmin

 

4. Aşağıdaki değişken tanımlamalarda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) $Uzun Kenar=30

B) Yas=35

C) $Alinin_yasi=45

D) $pideğeri=3,14

 

5. Aşağıdaki atama operatörlerinden hangisi yanlıştır?

A) $Alan=$a2 * $a3

B) $Ad_Soyad=”Talha UZUN”

C) $Yas Farki=$yas1-$yas2

D) $memleket=”ELAZIĞ”;

 

6. And operatörünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) &&

B) ||

C) ==

D) !

 

7. Php de ekrana” Merhaba Dünya” nasıl yazdırılır?

A) echo ” Merhaba Dünya “;

B) “Merhaba Dünya “;

C) echo Merhaba Dünya

D) Response.Write(“Merhaba Dünya”)

 

8. if ($yas>18) and ($cinsiyet=”erkek”) satırının anlamı nedir?

A) yaşı 18 den büyük veya cinsiyeti erkek ise

B) yaşı 18 ve cinsiyeti erkek değil ise

C) yaşı 18 den küçük ve erkek ise

D) yaşı 18 den büyük ve cinsiyeti erkek ise

 

9. Aşağıdaki program çalıştırıldığında ekran çıktısı nasıl olur?(15p)

<?php

for($i=0;$i<=5;$i=$i+1)

{echo $i ;}

?>

A) 5

B) 0-1-2-3-4-5

C) 1-3-5

D) 0-1-2-3-4

 

10. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya oluşturma komutudur?

A) Fwrite

B) Touch

C) Mkdir

D) Rmdir

 

11. Aşağıdakilerden hangisi PHP kodunun yazım stillerinden biri değildir?

A) <?php…?>

B) <php>…</php>

C) <scriptlanguage=”php”>….</script>

D) <?…?>

 

12. Php’de yorum satırı eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) !

B) *

C) //

D) /

 

$a=10;

++$a;

Printf ++$a;

13. Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?

A) 9

B) 10

C) 11

D) 12

 

14. Hangisi form kontrol elemanı değildir?

A) text

B) checkbox

C) combobox

D) select

 

15. Form kontrol yapılarının hangi özelliği PHP sayfasında taşıdıkları bilgiyi almayı sağlar?

A) size

B) name

C) type

D) hiçbiri

 

16. Hangisi bir cookie değişkenidir?

A) $_SESSION

B) $_GET

C) $_POST

D) $_COOKIE

 

17. ( Yanlış ) Derleyici php dilinde “//” bulunduğu satırdan önceki kodları dikkate almaz.

 

18. ( Yanlış ) Php kodları her yazı editörü ile yazılmaz.

 

19. ( Doğru ) $_POST ve $_GET değişkenleri PHP’nin küresel dizi değişkenleridir.

 

20 .( Doğru ) Form kontrol neslerinin (form etiketlerinin) dizi değer taşıması için kullanılan semboller [] köşeli parantez sembolleridir.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
3

Yorum Yap