İnternet Programcılığı 2.Dönem 2.Yazılı - Bilişim Konuları

İnternet Programcılığı 2.Dönem 2.Yazılı

 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12. İnternet Programcılığı Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1. GD kütüphanesinin görevi nedir?

A) Grafik işlemlerini gerçekleştirmek B) Nesne oluşturmak C) Nesneye yönelik programlama yapmak D) Hiçbiri

2. Sayısal kameralardan bilgi okumak için hangi eklenti kullanılır?

A) GD B) exif C) Class D) read

3. Aşağıdakilerden hangisi gd eklentisinin çalıştığını test etmeye yarar?

A) php B) info C) phpinfo D) php.ini

4. Aşağıdakilerden hangisi php.ini dosyasında açıklama satırı oluşturur?

A) // B) ; C) : D) ”

5. Aşağıdakilerden hangisi resmi hafızadan siler?

A) image B) imagepng C) deleteimage D) imagedestroy

6. Aşağıdakilerden hangisi grafik oluşturmak için kullanılır?

A) imagecreate B) imagebuilt C) image D) create

7. Aşağıdakilerden hangisi imagecreatetruecolor komutu ile oluşturulan resmi renklendirir?

A) imagecolorallocate B) imagefill C) imagedestroy D) Hiçbiri

8. Aşağıdakilerden hangisi daire oluşturmak için kullanılır?

A) imagecolorallocate B) imagefilledrectangle C) imagecreate D) imageellipse

9. Aşağıdakilerden hangisi yay çizmek için kullanılır?

A) imagefill B) imagepng C) imagefilledarc D) imagefillrectangle

10. Aşağıdakilerden hangisi grafik üzerinde pasta dilimi oluşturmak için kullanılan bir parametredir?

A) IMG_ARC_PIE B) IMG_ARC_EDGED C) IMG_ARC_CHORD D) IMG_ARC_NOFILL

11. Grafik üzerinde açılı yazı yazmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) imagestring B) imagecreate C) imagewrite D) imagettftext

12. Grafik üzerinde çizgi çizmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) imagepaint B) imageelips C) imageline D) imasetline

13. $a=rand(3,15) komutu çalıştığında “a”nın değeri hangisi olamaz?

A) 3 B) 13 C) 15 D) 18

14. PHP de grafik işlemleri gerçekleştirmek için hangi kütüphane kullanılır?

A) GD B) GP
C) DG D) GL

15. Hangisi grafik dosyası değildir?

A) jpeg B) png C) ttf D) bmp

16. Hangisi grafik kütüphanesini aktif yapmak için kullanılan dosyadır?

A) php.cgi B) php.ini
C) xampp D) apache.ini

17. imagecreatetruecolor ile oluşturulan resmin arka plan rengi hangisidir?

A) Beyaz B) Kırmızı C) Siyah D) Hiçbiri

18. Hangisi yeni oluşturulan grafiği dosya olarak kaydetmek için kullanılmaz?

A) imagedestroy B) imagepng
C) imagejpeg D) imagegif

19. Dinamik bir web site veri akışı nasıldır?

A) istemciden-sunucuya, sunucudan-istemciye B) istemciden-sunucuya C) sunucudan-istemciye D) hiçbiri

20. <form> etiketinin üç önemli özelliği nedir?

A) name, size, method B) name, action, method C) id, action, method D) hiçbiri

21. Hangisi <input> etiketinin type özelliğinin alabildiği bir değerdir?

A) textarea B) select C) radio D) option

22. Hangisi doğru bir URL sorgu cümlesidir?

A) site.php&ad=ali&soyad=ay
B) site.php?ad=ali&soyad=ay
C) site.php%ad=ali&soyad=ay
D) site.php?ad-ali&soyad-ay

23. PHP, form kontrol neslerinin (form etiketlerinin) hangi özelliğini kullanarak taşıdıkları değeri elde eder?

A) id B) value
C) size D) name

24. Bir formdan gelen resmi elde etmek için hangi küresel değişken kullanılır?

A) $_FILES B) $_POST
C) $_GET D) hiçbiri

25. ‘htmlspecialchars’ fonksiyonu aşağıdaki konulardan hangisiyle en çok ilgilidir?

A) veri tipi B) veri güvenlik
C) veri silme D) hiçbiri

Cevap Anahtarı:

1A-2B-3C-4B-5D-6A-7B-8D-9C-10A-11D-12C-13D-14A-15C-16B-17C-18A-19A-20B-21C-22B-23D-24A-25B

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Yorum Yap