İnternet Test Soruları-1 - Bilişim Konuları

İnternet Test Soruları-1

1. İnternet kullanıcılarının birbirleri ile dosya paylaşımı sağladıkları protokol aşağıdakiler- den hangisidir?

A) FTP Protokolü
B) TCP/IP Protokolü
C) WWW
D) E-mail

2. Aşağıdakilerden hangisi internetten dosya indirmek anlamına gelen ifade olarak kullanıl- maktadır?

A) Upload
B) Download
C) Websurf
D) TCP

3. Aşağıdaki alan adı uzantılarından hangisi “As- keri Kurumlar” için kullanılır?

A) com
B) edu
C) gov
D) mil

4. Aşağıdaki alan adı uzantılarından hangisi “İş ile İlgili” konulara özgülenmiştir?

A) biz
B) net
C) tel
D) org

5. Virüslerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Programların çalışmasını bozarlar.
B) Bilgisayar ve programcılık bilgisi iyi olan kişiler tarafından yazılır.
C) Herkes virüs yazabilir ve yayabilir, yasal olarak bir sakıncası yoktur.
D) Bilgisayara zarar verme potansiyeline sahip ve bu amaçla yazılmış programlardır.

6. Bilgisayara bulaşan virüsleri temizlemek için kullanılan programa ne ad verilir?

A) Setup
B) Windows
C) Winzip
D) Anti-virüs

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İki güvenlik yazılımı aynı anda çalışabilir.
B) Güvenlik yazılımları ücretsizdir.
C) Güvenlik yazılımları kendilerini otomatik olarak güncelleyebilirler.
D) Güvenlik yazılımları internetten gelebilecek tehditlere karşı da savunma yapabilir.

8. I- NOD32
II- Zone Alarm III- Ad Aware IV- Malware
Yukarıdaki programlardan hangisi/hangileri kötü amaçlı yazılımları temizlemek için kullanılır?

A) Yalnız III
B) Yalnız IV
C) I – II
D) I – III – IV

9. Aşağıdakilerden hangisi bir E-Mail adresi olamaz?

A) izmit@yahoo.com
B) halis@kocaeli.gov.tr
C) deneme@mynet.com
D) serdarortaç@hotmail.com

10. Aşağıdakilerden hangisi WEB adresine örnek teşkil etmez?

A) www.meb.gov.tr
B) stp://www.meb.gov.tr
C) personel.meb.gov.tr
D) asker@kocaeli.edu.tr

11. İnternete girmek için aşağıdakilerden hangisi- ne gerek yoktur?

A) Yazıcı
B) Modem
C) Telefon hattı
D) İnternet paketi

12. Çocukların şiddet ve cinsel içerikli Web siteleri- ni görmelerine engel olmak için gerekli ayarla- rın yapıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel
B) İçerik
C) Güvenlik
D) Bağlantılar

13. Bilgisayara yüklenmiş Web sayfasına ait dos- yalar aşağıdakilerden hangisi ile silinebilir?

A) İnternet Seçenekleri – Genel
B) İnternet Seçenekleri – Gelişmiş
C) İnternet Özellikleri – Bağlantılar
D) İnternet Seçenekleri – Güvenlik

14. Bir ağa giriş için gerekli olan kullanıcı bilgisi- ne ne ad verilir?

A) Ping
B) TCP
C) IP
D) Account

15. İnternete bağlı olma durumuna ne ad verilir?

A) Offline
B) Online
C) DNS
D) Download

16. Aşağıdaki programlardan hangisi görüntülü veya yazılı olarak eş zamanlı haberleşmeyi sağlar?

A) E-mail
B) Not defteri
C) Messenger
D) Microsoft Acces

17. yildizdüğmesinin görevi aşağıdakilerden hangi- sidir?

A) Sık kullanılanlar
B) Eposta ile gönder
C) Özet Akışı
D) Kapat

18. Aşağıdakilerden hangisi ücretsiz eposta ser- vislerden birisi değildir?

A) www.hotmail.com
B) www.mynet.com
C) www.gmail.com
D) www.altavista.com

19. İnternette sayfalar arasında gezerken bir ön- ceki sayfaya nasıl gidilir?

A) İleri düğmesi tıklanarak
B) Geri düğmesi tıklanarak
C) Enter’e basarak
D) Geçmiş tıklanarak

20. Web sayfalarının adresleri aşağıdakilerden hangisine yazılır?

A) Adres Boşluğu
B) Adres liste çubuğu
C) Adres Çubuğu
D) web liste çubuğu

Cevaplar

1. A 2. B 3. D 4. A 5. C 6. D 7. B 8. C 9. D 10. B 11. A 12. C 13. A 14. D 15. B 16. C 17. A 18. D 19. B 20. C

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
2

<< Önceki Yazı

Yorum Yap

1 Yorum