İnternet ve E-posta Yönetimi Test Soruları | Bilişim Konuları

İnternet ve E-posta Yönetimi Test Soruları

1) Internet Explorer penceresinde Yandaki düğmelerin sırası ile görevleri nelerdir?

a) Dur – Yenile – Giriş
b) Yenile – Dur – Giriş
c) Dur – Giriş – Yenile
d) Giriş – Yenile – Dur

2) Internet Explorer penceresinde yukarıdaki menünün görevi ne?

a) Sık kullanılan belgelere ulaşmayı sağlar.
b) Sık kullanılan web adreslerine ulaşmamızı sağlar.
c) Giriş sayfasının açılmasını sağlar
d) Sayfanın yenilenmesini sağlar.

3) Internet Explorer penceresinde Yandaki adres çubuğunun görevi nedir?

a) Formül yazmamızı sağlar.
b) Web sayfasının adresini yazmamızı sağlar.
c) Açmak istediğimiz programın adını yazmamızı sağlar.
d) Hiçbir işe yaramaz.

4) Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder?

a) www.meb.gov.tr
b) ftp://meb.gov.tr
c) info@meb.gov.tr
d) www.meb@gov.tr

5) Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim kurumlarına ait bir web sayfasının adresine örnektir?

a) www.tdb.org.tr
b) www.hotmail.com
c) www.odtu.edu.tr
d) www.ttnet.net.tr
6) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir internet tarayıcı yazılımıdır?

a) Netscape
b) Internet Explorer
c) FireFox
d) Hepsi
7) Aşağıdakilerden hangisi Askeri bir Internet adresini belirler?

a) .com
b) .edu
c) .mil
d) .net

8) Internet Explorer penceresinde yukarıdaki düğmenin görevi nedir?

a) Girilen sayfalar arasında geçişi sağlar
b) Sayfayı sola ve sağa kaydırmaya yarar
c) Programlar arası geçiş olanağı sağlar
d) En son yapılan işlemi geri almaya ve yinelemeye yarar.

9) İnternet nedir?

a) Müzik çalma programıdır.
b) Bir programdır.
c) Arama programıdır.
d) Uluslar arası bir haberleşme ağıdır.

10) Aşağıdakilerden hangisi yakın mesafedeki bilgisayarların birbiri ile haberleşmesinde kullanılan bir karttır?

a) Ethernet (Ağ) Kartı
b) Ekran kartı
c) Bilgisayar kartı
d) Birleştirici kart
11) Bilgi aratmak için genelde hangi İnternet sayfası kullanılır?

a) www.ozbim.net
b) www.google.com
c) www.mynet.com
d) www.indiriver.com

12) Aşağıdakilerden hangisi kısa mesafeli çapı küçük (bir bina içi) ağa verilen isimdir?

a) LAN (Local Area Network)-(Yerel Alan Ağı)
b) WAN (Wide Area Network)-(Geniş Alan Ağı)
c) KAN (Küçük Alan Ağı)
d) SAN (Small Area Network)-(Küçük Alan Ağı)
13) Aşağıdakilerden hangisi uzak mesafedeki bilgisayarların birbiri ile haberleşmesinde kullanılan bir karttır?

a) Ağ Kartı
b) Ethernet
c) Modem
d) Kablo

14) Aşağıdakilerden hangisi uzak mesafeli çapı büyük (iki şehir veya ülke) ağa verilen isimdir?

a) WAN (Wide Area Network)-(Geniş Alan Ağı)
b) LAN (Local Area Network)-(Yerel Alan Ağı)
c) KAN (Küçük Alan Ağı)
d) SAN (Small Area Network)-(Küçük Alan Ağı)

15) Dünyada en çok tercih edilen yaklaşık olarak dünyanın %90’nının kullandığı İnternet Tarayıcısının adı nedir?

a) NetScape
b) Internet Explorer (Microsoft)
c) FireFox
d) Mozilla
16) Internet Explorer da internette arayacağımız bir dosyanın yolunu yazdığımız çubuğun adı nedir?

a) Başlık çubuğu
b) Tarayıcı çubuğu
c) Adres çubuğu
d) Link çubuğu

17) İnternet tarayıcısının başlangıç sayfası değiştirilmek isteniyor. İstenilen işlemin yapılması için yapılacak ayarlama, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Araçlar/İnternet Seçenekleri /Bağlantılar
b) İnternet tarayıcısında Düzen/Bul
c) İnternet tarayıcısında Araçlar/Eklentileri Yönet
d) İnternet tarayıcısında Araçlar/İnternet Seçenekleri/Genel

18) 192.255.134.234 gibi numaralar neyi temsil eder?
a) Adsl
b) İp numarası
c) Hat
d) KabloNET

19) İnternete bağlanabilmek için aşağıdakilerden hangisinin önemi diğerlerine göre daha düşüktür?

a) Modem
b) Telefon hattı
c) Internet Tarayıcısı (Internet Browser)
d) Splitter

20) Internet Browser nedir?

a) Internet Tarayıcısı
b) Internet avcısı
c) Dosya Yakalayıcı
d) Nesne Bulucu

CEVAP ANAHTARI
1. A  2. B  3. C  4. A  5. B  6. D  7. B  8. A  9. D  10. A  11. C  12. A  13. D  14. A  15. C  16. B  17. D  18. C  19. D  20. A

Lütfen Bu Yazıyı Değerlendirin
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap

2 Yorum