İşletmelerde Beceri Eğitimi Web Programcılığı Dalı Yıl Sonu Beceri Sınavı - Bilişim Konuları

İşletmelerde Beceri Eğitimi Web Programcılığı Dalı Yıl Sonu Beceri Sınavı

1) BIOS menüsünde yapılan değişiklikleri kaydedip, çıkmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

a) F10
b) F12
c) DEL
d) HOME

2) Klavyeniz takılı değilse yada çalışmıyor ise ekranda görülecek yazılı hata mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

a) BIOS ROM Checksum Error – System Halted
b) CMOS Battery Failed
c) Keyboard Error Or No Keyboard Present
d) Hard Disk(s) Fail

3) BIOS menüsüne giriş için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

a) F10
b) F12
c) DEL
d) HOME

4) Bilgisayarınızın sabit diski bozuk veya ayarları hatalı ise ekranda görülecek yazılı hata mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

a) BIOS ROM Checksum Error – System Halted
b) CMOS Battery Failed
c) Keyboard Error Or No Keyboard Present
d) Hard Disk(s) Fail

5) İşletim sistemi genellikle hangi disk bölümüne kurulur?

a) C:
b) D:
c) E:
d) F:

6) Diskte yer açarak bilgisayarın daha hızlı çalışmasını sağlamak ve sabit diskteki gereksiz dosyaları azaltmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Disk Temizleme
b) Disk Birleştirme
c) Sistem Geri Yükleme
d) Kayıt Defteri

7) Sürücüleri elle yüklemek için Denetim Masası’ndan hangi seçenek kullanılır?

a) Program Ekle
b) Donanım Ekle
c) Sistem
d) Yönetimsel Araçlar

8) Bir bilgisayarın bütün ayarları ve dokümanları ile birlikte alınmış yedeği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Geri Yükleme Noktası
b) Evrak Çantası
c) Sistem İmajı
d) Sistem Noktası

9) Bütün programların, üzerinde çalıştığı bellek hangisidir?

a) RAM
b) Sabit disk
c) ROM
d) CD-ROM

10) Bilgisayarın birbirlerine veya ağa bağlanmasını sağlayan kart hangisidir?

a) Ethernet kartı
b) Ekran kartı
c) Ses kartı
d) TV kartı

11) CTRL+Z tuşunun görevi nedir?

A‐) Geri Al
B‐) Yeniden Yazılan
C‐) Yeni
D‐) Kaydet

12) Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?

A‐) Ctrl+S
B‐) Ctrl+V
C‐) Shift+A
D‐) Ctrl+A

13) Metne bir tablo eklemek için hangi menü kullanılır?

A‐) Araçlar Menüsü
B‐) Ekle Menüsü
C‐) Tablo Menüsü
D‐) Biçim Menüsü

14) Belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A‐) Baskı Önizleme ‐ (Ofis Düğmesi – Yazdır)
B‐) Sayfa Yapısı ‐ (Ofis Düğmesi – Yazdır)
C‐) Sayfa Düzeni ‐ (Ofis Düğmesi – Baskı Önizleme )
D‐) Hiçbiri

15) Excel programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A‐).xlsx
B‐)bmp
C‐).docx
D‐).dotx

16) Excel’de satır ve sütunun kesiştiği kısma ne ad verilir?

A) Sütün
B) Satır
C) Hücre
D) Hiçbiri

17) Excel’de “sadece” B3 ile B9 hücrelerindeki değerleri toplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A)=TOPLA(B3;B9)
B) =TOPLA(B3:B9)
C) =TOPLA(B3-B9)
D) =TOPLA(B3,B9)

18) Excel’de birden fazla veri içinde en büyük olan sayıyı bulmak için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) MIN
B)MAK
C) MAT
D) XLS

19) Aşağıdakilerden hangisi bir grafik türü değildir?

A) Pasta
B) Kek
C) Halka
D) Çubuk

20) Power Point programında gösteriyi başlatmak için hangi tuş kullanılır?

A) F2
B) F6
C) F1
D) F5

21) Hangi sayı sistemi 0-7 arası rakamları kapsar?

A) Yedilik
B) İkilik
C) Sekizlik
D) Onluk

22) Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi hatalıdır?

A) ogrenciNo
B) OgrenciAd
C) ogrenci_soyad
D) ogrenci sinif

23) Aşağıdakilerden hangisi veri tiplerinden değildir?

A) string
B) slong
C) int
D) byte

24) Aşağıdaki kullanımlardan hangisi ile önce arttırma işlemi yapılıp daha sonra atama işlemi yapılır?

A) ++a
B) a++
C) +a
D) a+

25) Aşağıdakilerden hangisi döngü deyimlerinden biridir?

A) If
B) Else If
C) Switch Case
D) For

26) Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir?

A) Sabit
B) Değişken
C) Program
D) Hiçbiri

27) Aşağıda verilen komutlardan hangisi program çıktısını ekranda tutmak için kullanılır?

A) Console.WriteLine()
B) Console.Write()
C) Console.ReadKey()
D) Convert.ToInt16()

28) Aşağıdakilerden hangisi büyüktür ya da eşittir manasına gelen karşılaştırma operatörleridir?

A) <=
B) !=
C) = >
D) >=

29) Elektrik kablolarından kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasına ne denir?

A)Sigorta
B)Topraklama
C)Kısa Devre
D)Yalıtım

30) Alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazlarda kullanılan iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan kurtaran elamanlara ne denir?

A)Sigorta
B)Topraklama
C)Kısa Devre
D)Yalıtım

31) Doğrulama kontrollerinde hata mesajları hangi özelliğe yazılmalıdır?

A) ID
B) ErrorMessage
C) ControlToValidate
D) Type

32) ASP.NET web form dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) asax
B) ascx
C) asmx
D) aspx

33) Stil sayfalarının dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .aspx
B) .css
C) .master
D) .config

34) Aşağıdaki sunucu kontrolü özelliklerinden hangisi kenarlık rengini belirler?

A) BackColor
B) BorderColor
C) BorderStyle
D) BorderWidth

35) Aşağıdakilerden hangi özellik TextBox kontrolünde girilen metin karakterini sınırlandırır?

A) Text
B) TextMode
C) MaxLength
D) ReadOnly

36) Adobe Flash programının proje dosyasının uzantısı nedir?

A) swf
B) exe
C) fla
D) flv

37) Adobe Flash programının programlama dilinin ismi nedir?

A) Action script
B) Javascript
C) php
D) asp

38) Adobe Flash programının çalıştırılabilir dosyasının uzantısı nedir?

A) swf
B) fla
C) fps
D) asp

39) Adobe Flash programında çizilen bir şeklin başka bir şekle dönüştürülmesi için zaman çizelgesinde hangi flash eylemi oluşturulur ?

A) Klasik Ara Oluştur
B) Şekil Arası Oluştur
C)Doğru Ara Oluştur
D)Ara Hareket Oluştur

40) Adobe Flash programında, nesnelerin hareketine dayalı canlandırmalar, ……………………………….. oluşturularak yapılır. Noktalı yere hangisi gelir.

A) Klasik Ara
B) Şekil Arası
C)Doğru Ara
D)Ara Hareket

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap