İşletmelerde Beceri Eğitimi Yıl Sonu Sınavı - Bilişim Konuları

İşletmelerde Beceri Eğitimi Yıl Sonu Sınavı

1) BIOS menüsünde yapılan değişiklikleri kaydedip, çıkmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

a) F10

b) F12

c) DEL

d) HOME

 

2) Klavyeniz takılı değilse yada çalışmıyor ise ekranda görülecek yazılı hata mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

a) BIOS ROM Checksum Error – System Halted

b) CMOS Battery Failed

c) Keyboard Error Or No Keyboard Present

d) Hard Disk(s) Fail

 

3) BIOS menüsüne giriş için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

a) F10

b) F12

c) DEL

d) HOME

 

4) Bilgisayarınızın sabit diski bozuk veya ayarları hatalı ise ekranda görülecek yazılı hata mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

a) BIOS ROM Checksum Error – System Halted

b) CMOS Battery Failed

c) Keyboard Error Or No Keyboard Present

d) Hard Disk(s) Fail

 

5) İşletim sistemi genellikle hangi disk bölümüne kurulur?

a) C:

b) D:

c) E:

d) F:

 

6) Diskte yer açarak bilgisayarın daha hızlı çalışmasını sağlamak ve sabit diskteki gereksiz dosyaları azaltmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Disk Temizleme

b) Disk Birleştirme

c) Sistem Geri Yükleme

d) Kayıt Defteri

 

7) Sürücüleri elle yüklemek için Denetim Masası’ndan hangi seçenek kullanılır?

a) Program Ekle

b) Donanım Ekle

c) Sistem

d) Yönetimsel Araçlar

 

8) Bir bilgisayarın bütün ayarları ve dokümanları ile birlikte alınmış yedeği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Geri Yükleme Noktası

b) Evrak Çantası

c) Sistem İmajı

d) Sistem Noktası

 

9) Bütün programların, üzerinde çalıştığı bellek hangisidir?

a) RAM

b) Sabit disk

c) ROM

d) CD-ROM

 

10) Bilgisayarın birbirlerine veya ağa bağlanmasını sağlayan kart hangisidir?

a) Ethernet kartı

b) Ekran kartı

c) Ses kartı

d) TV kartı

 

11) CTRL+Z tuşunun görevi nedir?

A‐) Geri Al      

B‐) Yeniden Yazılan            

C‐) Yeni            

D‐) Kaydet

 

12) Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?

A‐) Ctrl+S 

B‐) Ctrl+V 

C‐) Shift+A 

D‐) Ctrl+A

 

13) Metne bir tablo eklemek için hangi menü kullanılır?

A‐) Araçlar Menüsü   

B‐) Ekle Menüsü                    

C‐) Tablo Menüsü                 

D‐) Biçim Menüsü

 

14) Belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A‐) Baskı Önizleme ‐ (Ofis Düğmesi – Yazdır)

B‐) Sayfa Yapısı ‐ (Ofis Düğmesi – Yazdır)

C‐) Sayfa Düzeni ‐ (Ofis Düğmesi – Baskı Önizleme )

D‐) Hiçbiri

 

15) Excel programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A‐) .xlsx          

B‐) bmp          

C‐) .docx        

D‐) .dotx

 

16) Excel’de satır ve sütunun kesiştiği kısma ne ad verilir?

A) Sütün                     

B) Satır                      

C) Hücre                    

D) Hiçbiri

 

17) Excel’de “sadece”  B3 ile B9 hücrelerindeki değerleri toplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =TOPLA(B3;B9)    

B) =TOPLA(B3:B9)

C) =TOPLA(B3-B9)   

D) =TOPLA(B3,B9)

 

18) Excel’de birden fazla veri içinde en büyük olan sayıyı bulmak için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) MIN           

B) MAK                      

C) MAT                      

D) XLS

 

19) Aşağıdakilerden hangisi bir grafik türü değildir?

A) Pasta              

B) Kek             

C) Halka      

D) Çubuk

 

20) Power Point programında gösteriyi başlatmak için hangi tuş kullanılır?

A) F2   

B) F6       

C) F1       

D) F5

 

21) Hangi sayı sistemi 0-7 arası rakamları kapsar?

A) Yedilik       

B) İkilik           

C) Sekizlik      

D) Onluk

 

22) Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi hatalıdır?

A) ogrenciNo             

B) OgrenciAd             

C) ogrenci_soyad      

D) ogrenci sinif

 

23) Aşağıdakilerden hangisi veri tiplerinden değildir?

A) string         

B) slong          

C) int  

D) byte

 

24) Aşağıdaki kullanımlardan hangisi ile önce arttırma işlemi yapılıp daha sonra atama işlemi yapılır?

A) ++a            

B) a++                        

C) +a              

D) a+

 

25) Aşağıdakilerden hangisi döngü deyimlerinden biridir?

A) If              

B) Else If           

C) Switch Case         

D) For

 

26) Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir?

A) Sabit          

B) Değişken  

C) Program       

D) Hiçbiri

 

27) Aşağıda verilen komutlardan hangisi program çıktısını ekranda tutmak için kullanılır?

A) Console.WriteLine()         

B) Console.Write()

C) Console.ReadKey()           

D) Convert.ToInt16()

 

28) Aşağıdakilerden hangisi büyüktür ya da eşittir manasına gelen karşılaştırma operatörleridir?

A) <=  

B) !=   

C) = > 

D) >=

 

 

29) Elektrik kablolarından kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasına ne denir?

A) Sigorta       

B) Topraklama

C) Kısa Devre

D) Yalıtım

 

30) Alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazlarda kullanılan iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan kurtaran elamanlara ne denir?

A) Sigorta       

B) Topraklama          

C) Kısa Devre 

D) Yalıtım

 

31) Üzerine buton, metin kutusu vb. nesneler yerleştirilen arabirime ne ad verilir?

A) Solution Explorer  

B) Form          

C) Properties

D) ToolBox

 

32) Aşağıdakilerden hangisinde ToString ifadesi doğru Kullanılmıştır?

A) ToString.i   

B) i.ToString()

C) ToString(i)

D) (i).ToString

 

33) Aşağıdakilerden hangisi bir kod satırının başına eklendiğinde kod satırını yorum satırına dönüştürür?

A) { }               

B) [ ]               

C) ” ”              

D) //

 

34) Aşağıdaki panellerden hangisi nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında açık olan proje ve projeye ait dosyaları görüntüler?

A) ToolBox     

B) Start Page

C) Solution Explorer  

D) Getting Started

 

35) Ekrana mesaj olarak yazdırılmak istenen metinsel ifadeler hangi simgeler arasında yazılmalıdır?

A)( )                

B)” ”               

C){ }                

D)[ ]

 

36) Üzerinde, form tasarımında kullanılabilecek nesneleri bulunduran panel aşağıdakilerden hangisidir?

A) ToolBox     

B) Properties

C) Solution Explorer  

D) Start Page

 

37) Form tasarımında kullanılan nesnelere ait özelliklerin değiştirildiği panel aşağıdakilerden hangisidir?

A) ToolBox     

B) Properties

C) Solution Explorer  

D) Start Page

 

38) Tablo1’de bulunan tüm kayıtları silen komutu yazınız.

a) Delete *.* from tablo1

b) Delete * from Tablo1

c) Delete tablo1 from *

d) Delete from tablo1 where *

 

39) Sorgu kullanarak tablo oluşturmak için kullanılan SQL deyimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) CREATE TABLE      

B) INSERT TABLE       

C) DELETE TABLE      

D) DROP TABLE

 

40) Sunucu üzerindeki en yüksek seviyedeki yetki hangisidir?

a) Sysadmin 

b) setupadmin

c) bulkadmin  

d) diskadmin

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap

4 Yorum