Java Bit Düzeyinde Operatörler - Bilişim Konuları

Java Bit Düzeyinde Operatörler

Java programlama dilinde kullanılan Bir düzeyindeki operatörler değişkenlerin veya sabitlerin ikili sayı sistemindeki değerlerinin mantıksal olarak karşılaştırmaları sonucu elde edilen değerleridir. 

Bit düzeyindeki VE (And) operatöründe her iki değer true olursa sonuç true olur diğer durumlarda sonuç false olur.

java-bit-ve

Bit düzeyindeki VEYA (Or) operatöründe her iki değerde false ise sonuç false olur diğer durumlarda true olur.

java-bit-veya

Genel olarak Bit düzeyindeki operatörleri gösteren tablo

java-bit-operatorler

Java programlama dilinde kullanılan diğer Bit düzeyindeki operatörlerin kullanımıyla ve sonuçlarla ilgili bir örnek program kodu aşağıda gösterilmiştir.

package bitduzetindeoperatorler;
//www.bilisimkonulari.com
import java.util.*;
public class BitDuzetindeOperatorler {

  public static void main(String[] args) {
    int a=10;
    int b=9;
    int c=8;
    
    //Bit düzeyinde VE opratörü
    System.out.println("Bit düzeyinde VE opratörü");
    System.out.println(" ( a & b ) --> " + (a & b));
    System.out.println(" ( a & c ) --> " + (a & c));
    System.out.println(" ( b & c ) --> " + (b & c));
    
    //Bit düzeyinde VEYA opratörü
    System.out.println("Bit düzeyinde VEYA opratörü");
    System.out.println(" ( a | b ) --> " + (a | b));
    System.out.println(" ( a | c ) --> " + (a | c));
    System.out.println(" ( b | c ) --> " + (b | c));
    
    //Bit düzeyinde YA DA (Exlusive-OR)Operatörü
    System.out.println("Bit düzeyinde VEYA opratörü");
    System.out.println(" ( a ^ b ) --> " + (a ^ b));
    System.out.println(" ( a ^ c ) --> " + (a ^ c));
    System.out.println(" ( b ^ c ) --> " + (b ^ c));
    
    //Bit düzeyinde Tümleme ( NOT )Operatörü
    System.out.println("Bit düzeyinde VEYA opratörü");
    System.out.println(" ( ~a ) --> " + ( ~a ));
    System.out.println(" ( ~a ) --> " + ( ~b ));
    System.out.println(" ( ~b ) --> " + ( ~c ));
  }
  
}

Ekran görüntüsü:

java-bit-operatorler2

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap