JavaScript Fonksiyon İfadeleri - Bilişim Konuları

JavaScript Fonksiyon İfadeleri

JavaScript kodları genelde fonksiyonlara yazılır. Fonksiyon, içine kod satırlarını yazıldığı, çağrılınca bu satırları icra eden kısayollar gibidir.

1. fonksiyonlar [function Fonksiyonİsmi (gelen parametreler) {işlem_satırları}] şeklinde tanımlanır.
function ilkfonksiyonum() { document.write(‘Merhaba Bilişim Konuları’) }

2. fonksiyonlar geriye değer dönderiyorsa return kelimesi kullanılır.
function cikar(x, y) {var sonuc = x – y; return sonuc;}

3. fonksiyonlar geri deger döndermiyorsa return kelimesi kullanılmaz
function toplayaz( x,y) { document.write(x+y) }

4. fonksiyonlar [var degişken=function (gelen parametreler) {işlem_satırları}] şeklindede tanımlanır.
var carp function( x,y) { var sonuc = x * y; return sonuc}

5. fonksiyonlar isimleri yazılarak çağrılırlar.
var carp1 function( x,y) { var sonuc = x * y; return sonuc}

a=carp1(3,5); // a nın değeri 15 dir.
function carp2 (x,y) { var sonuc = x * y; return sonuc}

a=carp2(3,5);
a=carp3(3,5);
// a nın değeri 15 dir.
// a n
ın değeri 15 dir.

function carp3 (x,y) { var sonuc = x * y; return sonuc}

6. fonksiyonlar çağrıldıklarında parametre eksikse hata mesajı verirler.

function topla(x, y) {var toplam = x + y; return toplam;}
a=topla() // a n
ın değeri NaN dir. Böyle bir fonksiyon tanımlanmamıştır.

7. fonksiyonlar çağrıldıklarında parametre fazla ise fazla paremetreleri görmezlikten gelir.

function topla(x, y) {var toplam = x + y; return toplam;}
a=topla(2, 3, 4) // a n
ın değeri 5 dir. // İlk iki parametreyi kabul eder. 4 iptal olur.

8. fonksiyonlarda arguments kelimesi gelen parametreleri temsil eder.

function topla1() {var toplam = 0; j = arguments.length; // j gönderilen parametre adedine eşittir.
for (var i = 0; i < j; i++) {toplam+= arguments[i];}
return toplam;}
x=topla1(3); //x in de
ğeri 3
x=topla1(3, 5) //x in de
ğeri 8
x=topla1(3, 5, 7) //x in de
ğeri 15
x=topla1(3, 5, 7, 11) //x in de
ğeri 26
x=topla1(1, 3, 5, 7, 11) //x in de
ğeri 27

function ortala(sayi) { var toplam = 0;
for (var i = 0, j = sayi.length; i < j; i++) { toplam += sayi[i]; }
return toplam / sayi.length; }

x= ortala (3);
x= ortala (3, 5)
x= ortala (3, 5, 7)
x= ortala (3, 5, 7, 11)
//x in değeri 3
//x in de
ğeri 4
//x in de
ğeri 5
//x in de
ğeri 6.5

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

1 Yorum