JavaScript Fonksiyon Kullanımı Örnekleri - Bilişim Konuları

JavaScript Fonksiyon Kullanımı Örnekleri

Örnek-1: İstenilen bir ifadeyi JavaScript programında fonksiyon kullanarak 3 kere alt alta yazdırın.

<html>
<head>
</head>
<body>
	<script language="javascript">
  function bilisim()
  {
  document.write("Bilişim Konuları <br>")
  }
  bilisim()
  bilisim()
  bilisim()
  </script>
</body>
</html>

javascript-fonksiyon-ornekleri-1

Örnek-2: Bilişim Konuları yazan, bir satir aşağı inen ve Bilişim Konuları yazıp bir satir aşağı inen fonksiyonları ve bu fonksiyonları çağırarak 3×3 matris seklinde Bilişim Konuları yazısını yan yana alt alta yazan javascript programını yazın

<html>
<head>
	<script language="javascript">
  function Yaz() { document.write("BİLİŞİM-- ") }
  function SatirAtla() { document.write("<br>") }
  function AliYazSatirAtla() { Yaz(); Yaz(); Yaz(); SatirAtla(); }
  </script>
</head>
<body>
	<script language="javascript">
  Yaz();Yaz(); Yaz(); SatirAtla(); AliYazSatirAtla();AliYazSatirAtla()
  </script>
</body>
</html>

javascript-fonksiyon-ornekleri-2

Örnek-3: Hücrelerinde Bilişim yazısı olan 2×2 lik bir tablo çizen tablociz isimli fonksiyonubloğu içinde çağıran javascript programını yazın.

<html>
<head>
	<script language="javascript">
  function tablociz()
  {
  document.write("<Table border=1><tr> <td>bilişim</td><td>bilişim</td> </tr>" )
  document.write(" <tr> <td>bilişim</td><td>bilişim</td> </tr> </Table>" )
  }
  </script>
</head>
<body>
	<script language="javascript">
  tablociz()
  </script>
</body>
</html>

javascript-fonksiyon-ornekleri-3

Örnek-4: 3 ile 5 i, 8 ile 1 i toplayıp sonucu yazan fonksiyonu çağıran javascript programını yazın.

<html>
<head>
	<script language="javascript">
  function toplaYaz( x,y){ t=x+y; document.write( x+"+"+y+"=>"+t+"<br>")}
  </script>
</head>
<body>
	<script language="javascript">
  toplaYaz( 3,5); toplaYaz( 8,1);
  </script>
</body>
</html>

javascript-fonksiyon-ornekleri-4

Örnek-5: 3 ile 5 i, 8 ile 1 i yan yana ekleyen ve sonucu yazan fonksiyonu çağıran javascript programını yazın.

<html>
<head>
	<script language="javascript">
  function toplaYaz( x,y){ t=""+x+y; document.write( x+"+"+y+"=>"+t+"<br>")}
  </script>
</head>
<body>
	<script language="javascript">
  toplaYaz( 3,5); toplaYaz( 8,1);
  </script>
</body>
</html>

javascript-fonksiyon-ornekleri-5

Örnek-6: 5 in karesini kare foksiyonunda hesaplayan ve sonucu ekrana yazan javascript programı yazınız.

<html>
<head>
	<script language="javascript">
		function kare() { return arguments[0]* arguments[0]; }
		document.write( kare(5));
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>

javascript-fonksiyon-ornekleri-6

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap