JavaScript For Döngüsü Örnekleri-2 | Bilişim Konuları

JavaScript For Döngüsü Örnekleri-2

Örnek1: 1’den 10’a kadar olan sayıları alt alta ekrana alt alta yazdıran javascript programının kodlarını For Döngüsü ile yazınız.

jfor1

Örnek2: 0’dan 10’a kadar olan çift sayıları ekrana alt alta yazdıran javascript programının kodlarını For Döngüsü ile yazınız.

jfor2

Örnek3: Prompt komutu ile kullanıcı tarafından girilen sayı kadar kullanıcıdan aldığımız string ifadeyi ekrana yazdıran javascript kodlarını For Döngüsü  ile yazınız.

jfor3jfor4jfor5

Örnek4: 50’ye kadar olan sayıları For Döngüsü ile 5’er 5’er ekrana yazdıran javascsript programının kodlarını yazınız.

jfor6

Yorum Yap