Javascript For Döngüsü Örnekleri - Bilişim Konuları

Javascript For Döngüsü Örnekleri

Soru-1: 1’den 100’e kadar olan tek sayıları ekrana alt alta yazdıran javascript programını yapınız.

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Başlıksız Belge</title>
</head>

<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
//1'den 100'e kadar olan tek sayıları ekrana alt alta yazdıran javascript programını yapınız.
var i;
document.write("1 den 100e kadar olan tek sayılar<br><br>");
for(i=1;i<101;i=i+2)
{
	document.write(i + "<br>");	
}

</script>
</body>
</html>

 

Soru-2: 1’den 100’e kadar olan çift sayıları ekrana alt alta yazdıran javascript programını yapınız.

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Başlıksız Belge</title>
</head>

<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
//1'den 100'e kadar olan çift sayıları ekrana alt alta yazdıran javascript programını yapınız.
var i;
document.write("1 den 100e kadar olan çift sayılar<br><br>");
for(i=0;i<101;i=i+2)
{
	document.write(i + "<br>");	
}

</script>
</body>
</html>

 

Soru-3: 1’den 1000’e kadar olan sayıların toplamını hesaplayarak sonucu ekrana yazdıran javascript programını yapınız.

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Başlıksız Belge</title>
</head>

<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
//1'den 1000'e kadar olan sayıların toplamını hesaplayarak sonucu ekrana yazdıran javascript programını yapınız.
var i;
var toplam=0;
document.write("1 den 1000e kadar olan sayıların toplamı<br><br>");
for(i=0;i<1001;i++)
{
	toplam=toplam+i;
}
	document.write("1'den 1000'e kadar olan tek sayıların toplamı:" + toplam);	
	
</script>
</body>
</html>

 

Soru-4: Klavyeden girilen sayıya kadar olan tek sayıları ekrana alt alta yazdıran javascript programını yapınız.

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Başlıksız Belge</title>
</head>

<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
//Klavyeden girilen sayıya kadar olan tek sayıları ekrana alt alta yazdıran javascript programını yapınız.
var i;
var sayi
sayi=prompt("Bir sayı giriniz:");
document.write(sayi + " e kadar olan tek sayılar<br><br>");
for(i=1;i<=sayi;i=i+2)
{
	document.write(i + "<br>");	
}	
	
</script>
</body>
</html>

 

Soru-5: Klavyeden girilen sayıya kadar olan çift sayıların toplamını bulup ekrana javascript programını yapınız.

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Başlıksız Belge</title>
</head>

<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
//Klavyeden girilen sayıya kadar olan çift sayıların toplamını bulup ekrana javascript programını yapınız.
var i;
var sayi;
var toplam=0;
sayi=prompt("Bir sayı giriniz:");
document.write(sayi + " e kadar olan çift sayıların toplamı:<br><br>");
for(i=1;i<=sayi;i=i+2)
{
	toplam=toplam+i;	
}	
	document.write("Sayıların Toplamı:" + toplam);
</script>
</body>
</html>

 

Soru-6: Klavyeden girilen sayının Asal Sayı olup olmadığını bulan sonucu ekrana yazdıran javascript programını yapınız.

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Başlıksız Belge</title>
</head>

<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
//Klavyeden girilen sayının Asal Sayı olup olmadığını bulan sonucu ekrana yazdıran javascript programını yapınız.
var i;
var sayi;
var sayac=0;
sayi=prompt("Bir sayı giriniz:");


for(i=2; i<sayi; i++)
 {
	if(sayi%i==0)
	{
	sayac++;
	}
 }
	if(sayac==0)
	{
		document.write(sayi + " Sayısı Asal Sayıdır.");
	}
	else
	{
		document.write(sayi + " Sayısı Asal Sayı Değildir.");
	}

</script>
</body>
</html>

 

Soru-7: Klavyeden girilen bir ifadeyi 20 kere alt alta yazdıran javascript programını yapınız.

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Başlıksız Belge</title>
</head>

<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
//Klavyeden girilen bir ifadeyi 20 kere alt alta yazdıran javascript programını yapınız.
var i;
var ifade;
ifade=prompt("Bir ifade giriniz:");


for(i=1; i<=20; i++)
 {
	document.write(i + "-" + ifade + "<br>");
 }


</script>
</body>
</html>

 

Soru-8: Klavyeden girilen bir ifadeyi klavyeden girilen sayı kadar alt alta yazdıran javascript programını yapınız.

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Başlıksız Belge</title>
</head>

<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
//Klavyeden girilen bir ifadeyi klavyeden girilen sayı kadar alt alta yazdıran javascript programını yapınız.
var i;
var ifade;
var sayi;
ifade=prompt("Bir ifade giriniz:");
sayi=prompt("Kaç Kere Yazdıralım:");

for(i=1; i<=sayi; i++)
 {
	document.write(i + "-" + ifade + "<br>");
 }


</script>
</body>
</html>

 

Soru-9: Klavyeden girilen satır ve sütun sayısına göre tablo oluşturan javascript programını yapınız.

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Başlıksız Belge</title>
</head>

<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
//Klavyeden girilen satır ve sütun sayısına göre tablo oluşturan javascript programını yapınız.
var i,j;
var satır;
var sutun;
satir=prompt("Tablonun satır sayısını giriniz:");
sutun=prompt("Tablonun sütun sayısını giriniz:");

document.write("<table border='1'>");
for(i=1; i<=satir; i++)
 {
	document.write("<tr>");
	for(j=1; j<=sutun; j++)
	 {
		document.write("<td>A</td>");
	 }
	 document.write("</tr>");
 }
document.write("</table>");

</script>
</body>
</html>

 

Soru-10: Klavyeden girilen harfi klavyeden girilen sayı kadar merdivenli şekilde yazdıran javascript programını yapınız.

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Başlıksız Belge</title>
</head>

<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
//Klavyeden girilen harfi klavyeden girilen sayı kadar merdivenli şekilde yazdıran javascript programını yapınız.
var i,j;
var sayi;
harf=prompt("Harfi giriniz:");
sayi=prompt("Sayıyı giriniz:");
for(i=1; i<=sayi; i++)
 {
	for(j=1; j<=i; j++)
	 {
		document.write(harf);
	 }
 document.write("<br>");
 }

</script>
</body>
</html>
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap