Javascript Girilen Notlara Göre Geçti Kaldı Hesaplama - Bilişim Konuları

Javascript Girilen Notlara Göre Geçti Kaldı Hesaplama

Klavyeden girilen 2 yazılı ve 2 performans notuna göre sonucu hesaplayan, çıka sonuca göre, eğer ortalama 50 yada üzerinde ise “Dersten Geçtiniz” eğer ortalama 50 den küçükse “dersten Kaldınız” şeklinde ekrana yazdıran ve ortalamayı da ekrana yazdıran programın javascript kodları.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Ders hesaplama</title>
<script type="text/javascript" language="javascript">
function hesap()
{
document.getElementById("gecti").innerHTML="";
document.getElementById("kaldi").innerHTML="";
var y1,y2,y3,soz,ort;
y1=eval(document.ortalama.yazili1.value);
y2=eval(document.ortalama.yazili2.value);
y3=eval(document.ortalama.performans1.value);
soz=eval(document.ortalama.performans2.value);
ort=(y1+y2+y3+soz)/4;
	if(ort>=50)
	{
	document.getElementById("gecti").innerHTML="Dersten Geçtiniz ortalamanız: "+ort;

	}
	else
	{
	document.getElementById("kaldi").innerHTML="Dersten kaldınız ortalamanız: "+ort;

	}
}
</script>
<style type="text/css">
#gecti
{
	font-size:18px;
	font-weight:bold;
	color:#FF0000;
}
#kaldi
{
	font-size:18px;
	font-weight:bold;
	color:#0000FF;
}
</style>
</head>
<body>
<form name="ortalama">
<table>
  <tr>
    <td>1.Yazılı</td>
    <td><input type="text" name="yazili1" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2.Yazılı</td>
    <td><input type="text" name="yazili2" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>1.Performansı</td>
    <td><input type="text" name="performans1" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2.Performans</td>
    <td><input type="text" name="performans2" /></td>
  </tr>
  <tr>
  	<td align="center" colspan="2"><input type="button" onclick="hesap()" value="Hesapla" /></td>
  </tr>
</table>
</form>
<p id="gecti"></p>
<p id="kaldi"></p>
</body>
</html>

Programın tarayıcıda görünen şekli:

javascriptkaldi

javascriptgecti

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap