JavaScript Girilen Seçime Göre Dört İşlem Hesaplama - Bilişim Konuları

JavaScript Girilen Seçime Göre Dört İşlem Hesaplama

Bu örneğimizde Javascript dilinde aritmetik dört işlem kodu yazacağız. Program çalıştığında kullanıcıdan peş peşe iki sayı girmesini istiyoruz. Sayılar girildikten sonra kullanıcının dört işlem seçimi yapmasını istiyoruz. Seçme işlemini Switch Case yapısını kullanarak gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Javascript programlamada Switch Case yapısının nasıl kullanıldığını da öğrenmiş oluyoruz.

1-Toplama

2-Çıkarma

3-Çarpma

4-Bölme

Kullanıcı girmiş olduğu numaraya göre yapmak istediği aritmetik işlemi seçmiş oluyor. Eter tuşuna bastıktan sonra seçilen işlem türüne göre sonuç hesaplanıyor ve ekranda gösteriliyor.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<script type="text/javascript">
   
   //klavyeden sayılar giriliyor
   var sayi1=prompt("Birinci sayıyı giriniz:");
   var sayi2=prompt("İkinci sayıyı giriniz:");
   
   //Yapılacak işlem türü seçiliyor
   var islem=prompt("1-Toplama, 2-Çıkarma, 3-Çarpma, 4-Bölme");
   
   switch(islem)
   
      
   {	
      //1 seçilirse toplama yapılıyor
      case "1":
      toplam=Number(sayi1)+Number(sayi2);
      alert("Sayıların Toplamı: " + toplam + " Yapar");
      break;
      
      //2 seçilirse çıkarma yapılıyor
      case "2":
      fark=Number(sayi1)-Number(sayi2);
      alert("Sayıların Farkı: " + fark + " Yapar");
      break;
      
      //3 seçilirse çarpma yapılıyor
      case "3":
      carpim=Number(sayi1)*Number(sayi2);
      alert("Sayıların Çarpımı: " + carpim + " Yapar");
      break;
      
      //4 seçilirse bölme yapılıyor
      case "4":
      bolum=Number(sayi1)/Number(sayi2);
      alert("Sayıların Bölümü: " + bolum + " Yapar");
      break;
      
      default:
      alert("Yanlış giriş yapıldı")
   }
</script>
</body>
</html>

Ekran görüntüleri:

javascript-dortislem1 javascript-dortislem2

1 seçimi yapılarak toplama işlemini seçmiş oluyoruz

javascript-dortislem3

1 seçildiği için toplama işlemi yapılarak sonuç ekranda gösterilmektedir.

javascript-dortislem4 javascript-dortislem5 javascript-dortislem6

Bu örnekte 4 seçilerek bölme işlemi yapılmaktadır.

javascript-dortislem7

Bölme işleminin sonucu bulunarak ekranda gösterilmektedir.

javascript-dortislem8

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap