Javascript Kodları Nasıl ve Nereye Yazılır - Bilişim Konuları

Javascript Kodları Nasıl ve Nereye Yazılır

1. <html><head> Buraya JavaScript’ler yazabiliriz.</head><body </body></html>

2. <html><head></head><body> Buraya bir yada daha fazla JavaScript yazabiliriz.</body> ></html>

3. <html><head> Buraya</head><body> ve Buraya JavaScript’ler yazabiliriz.</body> </html>

4. Nesnelerin (=body button, testfield….) olaylarına (=onKeyDown, onMouseMove=) yazılır
<input type=”button” name=”Button” value=”Button” onKeyDown=”Buraya JavaScript kodu yazabiliriz” >

JavaScript Programı Nasıl Yazılır?

1. JavaScript kodu olaylar a direkt yazılır. etiketi kullanılmaz.

2. bady veya head bloğu içine yazılan javascript kodları <script></script> etiketi arasına yazılır.
<script language=”javascript”>
………..[java script kodlar
ını buraya yazılı
r]
</script>

3. document.write(Ekrana Yazılacak Yazı) komutu ilk kurulan ekranı siler yeni ekrana içindeki
yaz
ıyı yazar. İçine html komutları yazılabilir.

4. Javascript de genellikle her kod bir satıra yazılır (her kod bir satıra yazılınca noktalı virgül [;]
kullan
ılmaz). Aynı satıra birden fazla kod yazmak zorunda kalırsak aralarına noktalı virgül konur.

JavaScript Örnekleri

1) Ekrana “Merhaba Bilişim Konuları” yazan, (Body içinde) Javascript programı yazın.

<html>
	<head>
	</head>
	<body>
		<script language="javascript">
			document.write("Merhaba Bilişim Konuları")
		</script>
	</body>
</html>

javascript-kod-yazma1

2) Ekrana “Merhaba Bilişim Konuları” yazan, (Head içinde) Javascript programı yazın.

<html>
	<head>
		<script language="javascript">
			document.write("Merhaba Bilişim Konuları")
		</script>
	</head>
	<body>

	</body>
</html>

javascript-kod-yazma1

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap