Javascript Olaylar (Events) - Bilişim Konuları

Javascript Olaylar (Events)

İnternet sayfamızdaki her şey olaylarla gözlenebilir. Farenin herhangi bir yere tıklaması, klavyeden bir şeyler yazılması, sayfanın yüklenmesi vb. eylemler olaylarla kontrol edilebilir. Olayların gerçekleşmesi ile yazılmış fonksiyonların tetiklenmesi sağlanır.

Olay yöneticileri, olay gerçekleĢtiğinde hazırladığımız fonksiyonları tetiklememizi sağlar. Kullanımı basittir. Html etiketlerine olay yöneticisi eklerken etiketi kapatmadan komut satırı eklenir.
Html etiketlerinin neredeyse tamamına uygulanabilir.

1. onClick Olayı
Html etiketlerinin üstüne tek tıklandığında gerçekleşen olaylara onClick olayları denir.

2. onDblClick Olayı
Html etiketlerinin üstüne çift tıklandığında gerçekleşen olaylara onClick olayları denir.

3. onLoad Olayı
Sayfamızdaki herhangi bir nesnenin tamamıyla yüklenme olayını temsil eder. Body, img, frame ve frameset etiketlerinde kullanılabilir.

4. onUnLoad Olayı
Nesnenin kaldırılması olayını gözler. Body etiketi içerisine parametre olarak yazılırsa sayfanın kapatılma olayını gözlemiş oluruz.

5. onFocus Olayı
Sayfa üzerinde html elemanı işlem yapılmak üzere seçildiğinde yani o nesneye odaklanıldığında çalışan olay tipidir.
Örneğin bir metin kutusu içerisine yazı yazılmak üzere seçildiğinde uyarı vermesini sağlayabiliriz.

6. onBlur Olayı
Seçilen html nesnesinin seçilme özelliğini kaybettiğinde çalıĢan olaydır. Seçilmiş
eleman seçimden çıkartılmışsa tetiklenir.

7. onMouseOver Olayı
Html nesnesinin üstüne gelme olayını gözleyen olaydır.

8. onMouseOut Olayı
Farenin nesne üzerinden ayrılması olayıdır.

9. onMouseMove Olayı
Fare nesne üzerinde gezdirildiğinde meydana gelen olaydır.

10. onMouseDown Olayı
Fare nesne üzerinde basıldığı anda gerçekleşen olaydır. Click ile farkı click olayının bırakılma eylemidir.

11. onMouseUp Olayı
Farenin basılı olan tuşu bırakması olayıdır.

12. onKeyDown Ola
Klavyeden tuşa basma olayıdır. Metin kutusu nesnesinde klavyeden tuşa basıldığında olay dinleyicisi çalışır.

13. onSelect Olayı
Metin kutuları içerisindeki yazı seçildiğinde meydana gelen olaydır.

14. onResize Olayı
Tarayıcı penceresinin boyutunu değiştirdiğinde gerçekleşen olaydır. Body etiketine yazılır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap