JavaScript Programlama Dilinde Fonksiyon Kavramı - Bilişim Konuları

JavaScript Programlama Dilinde Fonksiyon Kavramı

Çoğu zaman Javascript kodunuzda bir işlemin birden fazla yapılması gerekebilir. Hatta kimi zaman Javascript’e bir işlem yaptırmadan önce başka bir işlemi yaptırmak istenebilir. İşte bu tür tekrarlanan işin yapılması için gerekli işlem ve komut gruplarına Fonksiyon adı verilir. Fonksiyonlar genelde, A isimli gruptaki işlemleri yap oradan bir değer al bunu B isimli gruba götür gibi işlemler için kullanılır. Bu tür komut sistemleri Javascript’te en çok kullanılan komut türlerindendir. Fonksiyonun yazım kuralları şşekildedir:

function fonksiyon_ismi (parametre1 , parametre2 , …. )
{ yap
ılması istenen işlemler }

Fonksiyona Değer Gönderme ve Değer Alma

Bir fonksiyonun Javascript içerisindeki ilk önemli görevi diğer fonksiyonlardan veya herhangi bir yerden bir değer alıp onu kendi içerisinde işletip sonra istenilen fonksiyona veya yere göndermektir.

Mesela herhangi bir muhasebe işleminin yapılıp bize geri gönderilmesini istediğimiz düşünelim. Genel yapı olarak kodumuz şu şekilde olacaktır. Veri1 ve Veri2’nin işleme konulacağı fonksiyonların tanımlanması Veri1’in alınması Veri2’in alınması Veri1’in fonksiyona gönderilmesi Veri2’nin fonksiyona gönderilmesi Alınan verilerin ekrana yazdırılması

Şimdi bu genel kodu Javascript’te nasıl yapacağımızı görelim :

<html>
<head>
<script language="JavaScript">
<!-- //eski sürüm tarayıcılardan kodu gizleyelim
function veri1(ilkveri)
{ var ilktoplam = (ilkveri * 30 )/100 ;
return ilktoplam ; }
function veri2 (ikinciveri)
{ var ikincitoplam = (ikinciveri * 45 )/100;
return ikincitoplam; }
-- >
</script>
</head>
<body>
<script language="JavaScript">
<!—
var data1 = prompt ("Birinci miktarı giriniz" ,"rakam gir");
var data2 = prompt ("İkinci miktarı giriniz" , "rakam gir");
document.write ("İlk işleminizin sonucu = " , veri1(data1) );
document.write ("İkinci işlemin sonucu = " , veri2(data2) );
-- >
</script>
</body>
</html>

İlk satırların function tanımlama olduğunu görüyorsunuz. Burada veri1 , veri2 adlı iki tane fonksiyonu tanımladık. Diğer satırlarda prompt komutu ile klavyeden bilgi girişi sağladık. Daha sonra bu verileri fonksiyonlara göndererek istediğimiz işlemi yaptırdık ve daha sonrada bunu return yöntemiyle geri aldık. Bu kısma kadar yaptığımız fonksiyona bir değer göndermekti. veri1(data1) komutuyla prompt yoluyla aldığımız data1 değişkenini veri1 adlı fonksiyona gönderdik. Yani function veri1(ilkveri) şeklindeki fonksiyona biz data1 değişkenin gönderdik. Fonksiyon bu değeri yani data1 değişkenin aldığında otomatik olarak ilkveri değişkenine atadı. Böylelikle ilkveri=data1 oldu. Daha sonra istenilen işlemler yapıldı. Ve ardından return ilktoplam değeri geri gönderildi. Bu değer daha sonra ekrana yazdırıldı. Diğer veri2 adlı değişken için de aynı tür bir işlem söz konusudur.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap