linux word test soruları,openoffice word test soruları,openoffice writer test soruları,openoffice kelime işlemci test soruları

Linux Kelime İşlemcisi Test Soruları

1. Belgede herhangi bir kelime ya da kelime grubu bloklu (seçili) iken Enter tuşuna basılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Blok belleğe kopyalanır.
B) Blok silinir.
C) Blok belleğe taşınır.
D) Blok koyu olarak yazılır.

2. Herhangi bir blok üzerindeyken blok, Ctrl ile beraber fare sol tuşuna basılarak sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Blok kopyalanır.
B) Blok silinir.
C) Blok taşınır.
D) Seçim iptal olur.

3. Herhangi bir blok üzerindeyken blok, fare sol tuşuna basılarak sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Blok kopyalanır.
B) Blok silinir.
C) Blok taşınır.
D) Seçim iptal olur.

4. Seçili alanın koyu yazdırılması için kullanılan tuş bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ctrl + A
B) Ctrl + I
C) Ctrl + B
D) Ctrl + T

5. Taşıma amaçlı kullanılan tuş bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ctrl + C
B) Ctrl + X
C) Ctrl + Y
D) Ctrl + V

6. Kopyalama amaçlı kullanılan tuş bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ctrl + C
B) Ctrl + X
C) Ctrl + Y
D) Ctrl + V

7. Yapıştırma amaçlı kullanılan tuş bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ctrl + C
B) Ctrl + X
C) Ctrl + Y
D) Ctrl + V

8. Yeni dosya açma amaçlı kullanılan tuş bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ctrl + O
B) Ctrl + X
C) Ctrl + N
D) Ctrl + Z

9. Daha önceden oluşturulmuş bir dosyayı açma amaçlı kullanılan tuş bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ctrl + N
B) Ctrl Z
C) Ctrl + O
D) Ctrl + V

10. Geri alma amaçlı kullanılan tuş bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ctrl + C
B) Ctrl + X
C) Ctrl + Y
D) Ctrl + Z

11. Yineleme amaçlı kullanılan tuş bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ctrl + C
B) Ctrl + X
C) Ctrl + Y
D) Ctrl + V

12. Tüm belgeyi seçme amaçlı kullanılan tuş bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ctrl + C
B) Ctrl + A
C) Ctrl + Y
D) Ctrl + V

13. Belge içinde geçen herhangi bir kelimeyi bulma amaçlı kullanılan tuş bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ctrl + A
B) Ctrl + O
C) Ctrl + F
D) Ctrl + Z

14. Open Office Kelime işlemcisinde en fazla % kaç yakınlaştırma sağlanabilir?

A) 100
B) 300
C) 400
D) 600

15. Yazıya madde işareti ya da madde numarası nereden verilir?

A) Biçim / Sayfa
B) Biçim / Tablo
C) Biçim / Numaralandırma ve Madde İşaretleri
D) Araçlar / Yazım ve Dilbilgisi

16. İmlecin solunda bulunan karakterleri silmek için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Delete
B) Ctrl
C) Alt
D) BackSpace

17. Açık olan belgeler arasında geçiş yapmak için kullanılan menü hangisidir?

A) Format
B) Window
C) File
D) View

18. Bilgisayarda kayıtlı herhangi bir dosyayı üzerinde çalıştığımız belgeye eklemek için hangi menü kullanılır?

A) Dosya
B) Düzen
C) Ekle
D) Araçlar

19. Paragraf girintisi nereden ayarlanır?

A) BiçimParagraf/İlk Satır
B) BiçimParagraf/Girinti
C) BiçimParagraf/Hizalama
D) BiçimParagraf/Boşluk

20. Ekle / Bölüm seçeneğinin görevi nedir?

A) Yeni bir bölüm ekler
B) Yeni bir sütun ekler
C) Yeni bir dipnot ekler
D) Hepsi doğru

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap