Mesleki Gelişim Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı (Klasik) - Bilişim Konuları

Mesleki Gelişim Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı (Klasik)

Mesleki Gelişim Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı (Klasik)

1. İletişimin öğelerinden üç tanesini yazınız.
Kaynak, kodlama, mesaj, kanal, kod çözme, alıcı, algılama ve geri bildirim

2. İletişim türlerini yazınız.
Sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim

3. Görsel işitsel iletişim araçlarına üç tane örnek veriniz.
Televizyon, radyo, sinema, tiyatro vb.

4. İyi bir dinleyicinin özelliklerinden iki tanesini yazınız.

1)Dikkatini karşısındaki kişiye verir. 2)Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler. 3)Konuşmacıya rahatlaması için kolaylık sağlar. 4)Konuşmacıyla göz teması kurar. 5)Son sözü söylemek için çabalamaz.

5. Toplumda insan ilişkilerini düzenleyen kurallardan iki tanesini yazınız.
1)Görgü kuralları 2)Gelenek ve görenekler 3)Dini kurallar 4)Ahlak kuralları 5)Hukuk kuralları 6)İnsan hakları

6. ………iletişim……………………..insanların duygu, düşünce ve bilgileri başka kişi veya kişilere ortak sembollerle aktarma sürecidir.

7. …………mesaj…………………..kaynak ile hedef arasındaki ilişkiyi sağlayan temel öğedir.

8. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine …………empati…………………..denir.

9. ………kaynak……………., mesajı ileten kişi veya mesajın çıkış noktası olarak tanımlanabilir.

10. ……………kod çözme………………..gönderilen mesajların alıcıya ulaştıktan sonra aslına uygun olarak anlamlı bir şekilde yorumlanmasıdır.

11. (  D  ) Sözlü iletişim sayesinde verilen haberin anlaşılma derecesi denetlenebilir.

12. (  D  ) İletişim araçları, bilgi akışını sağlayan araçlara verilen genel isimdir.

13. (  Y  ) Görsel iletişim araçları sanal bir ortamda, bilgi teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen bireysel ve toplumsal iletişim araçlarıdır.

14. (  Y  ) İyi bir dinleyici son sözü söyleyendir.

15. (  Y  ) Mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı iletişim kanalı ile kontrol edilir.

16. (  D  ) Yetenek; bireyin öğrenme, iş yapabilme ve uyum gücüdür.

17. (  D  ) Kendini geliştirme, olmak istenilen yere varma çabasıdır.

18. (  Y  ) Her bireyin ruhsal özellikleri aynıdır.

19. (  Y  ) Üye sayısı bakımından aileler ataerkil, anaerkil ve eşitlikçi aile olarak üçe ayrılır.

20. (  D  ) Kesinlik, örf ve adet kuralının anlam ve içeriği konusunda tartışma olmamasıdır.

Not:1-5 sorular:8, 6-10 sorular:6, 11-20 sorular:3 puandır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap